Menu Zamknij

Drogi rowerowe i Centrum Przesiadkowe

To będzie jedna z większych inwestycji miejskich. Za 40 milionów w Tarnowskich Górach powstanie 25 kilometrów dróg rowerowych, Centrum Przesiadkowe na dworcu z miejscami parkingowymi i punktami do ładowania pojazdów elektrycznych oraz tunel rowerowo pieszy w kierunku na Lasowice. Wartość zadania oszacowano na 40 milionów złotych. 85% kosztów pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Centrum Przesiadkowe wraz z parkingiem powstanie na terenie między dworcem a wiaduktem na ulicy Nakielskiej.Da to szansę podróżującym na zostawienie samochodu bądź roweru i zmianę środka transportu na autobus lub pociąg. Innowacją będzie możliwość naładowania pojazdów elektrycznych.

Od Centrum Przesiadkowego odchodzić będą cztery korytarze w postaci dróg rowerowych, które połączą to miejsce z dzielnicami miasta. Drogi rowerowe będą mieć w sumie 25 kilometrów, a jedna z nich łączyć będzie się ze stworzeniem tunelu pieszo – rowerowego w kierunku na Lasowice (równolegle do istniejącego już tunelu).

Ocena gminnego wniosku o unijną dotację powinna nastąpić w czerwcu 2019 roku, a we wrześniu 2019 urzędnicy wyłonią w przetargu wykonawcę projektu. To zadanie długoterminowe. Jego realizacja potrwa do 2022 roku.