Menu Zamknij

Dalszy rozwój i poprawa życia mieszkańców – konwencja programowa Inicjatywy Obywatelskiej

– Naszego programu na dobrą sprawę nie trzeba przedstawiać. W poprzednich wyborach samorządowych – cztery lata temu – Inicjatywa Obywatelska zyskała w Radzie Miejskiej 21 z 23 mandatów. To więc radni naszego stowarzyszenia przez cztery lata decydowali o tym, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza gmina. Także ci radni uchwalili strategię rozwoju miasta do roku 2022. To w zasadzie program naszych działań na najbliższe lata – mówił podczas konwencji programowej Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego burmistrz Arkadiusz Czech. Wydarzenie odbyło się 2 października w Tarnogórskim Centrum Kultury i zgromadziło kandydatów startujących z list stowarzyszenia w nadchodzących wyborach samorządowych oraz licznych sympatyków Inicjatywy Obywatelskiej.

Podstawowe założenia inicjatywy na najbliższe lata jeśli chodzi o samorząd miejski zamykają się w trzech podstawowych priorytetach. Pierwszy to poprawa jakości życia mieszkańców (w tym: ochrona środowiska – budowa i remonty kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, czyste powietrze, dalsze dotacje dla mieszkańców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i programów unijnych, programy społeczne i kulturalne). Priorytet drugi to poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnogórskim. Inicjatywa obywatelska stawia na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy Tarnowskie Góry poprzez pozyskanie i uzbrojenie terenów poprzemysłowych, dalsze tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego.
Priorytet trzeci to promowanie Tarnowskich Gór jako atrakcyjnego miejsca dla mieszkańców (również potencjalnych nowych), turystów i biznesu.

Program dla Powiatu Tarnogórskiego na kadencję 2018 – 2023 także zawiera się w kilku priorytetach:

  • Infrastruktura i inwestycje (remonty dróg powiatowych, budowa ścieżek dla rowerzystów i pieszych, modernizacja budynków użyteczności publicznej, współpraca z gminami powiatu w utrzymaniu i remontach kluczowych dróg. 
  • Zdrowie mieszkańców (utrzymanie pozycji szpitala powiatowego jako centrum usług medycznych dla mieszkańców powiatu, poprawa sytuacji finansowej placówki, dostosowania placówki do wymogów stawianych szpitalom przez Ministerstwo Zdrowia, rozwój profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, zwiększenie oferty usług medycznych, budowa nowego bloku operacyjnego oraz sterylizatorni, remonty Domów Pomocy Społecznej 
  • Edukacja (remonty szkół i doposażanie pracowni dydaktycznych, budowa kompleksu sportowego wspólnego dla LO im. Sempołowskiej i Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych, dalsze inwestycje termomodernizacyjne, w tym odnowienie elewacji LO im. Staszica 
  • Nowoczesny urząd (załatwianie spraw urzędowych on-line, likwidacja kolejek (geodezja, komunikacja, budownictwo) 
  • Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy (szybkie i elastyczne szkolenia dla osób bezrobotnych, rozwój współpracy z pracodawcami, rozwój gospodarki innowacyjnej, budowanie potencjału gospodarczego powiatu w oparciu o infrastrukturę kolejową Katowice – Pyrzowice, budowa drogi ekspresowej oraz rozwój lotniska 
  • Ochrona środowiska (współpraca z gminami w zakresie ograniczenia niskiej emisji i fotowoltaiki, dokończenie procesu unieszkodliwienia odpadów po Zakładach Chemicznych).