Menu Zamknij

Okręg nr 3

Krystyna TrzęsiokKrystyna​ Trzęsiok
Okręg nr 3 – Pozycja nr 1
Nazywam się Krystyna Trzęsiok. Mieszkam w Kamieńcu. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Przez 10 lat pracowałam w Miejskim Przedszkolu przy POCH w Gliwicach, następnie od 1982 roku w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Kamieńcu, gdzie byłam nauczycielem i wieloletnim dyrektorem tej placówki. Przez dwie kadencje byłam radną Rady Gminy Zbrosławice, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obecnie jestem radną Rady Powiatu Tarnogórskiego gdzie pełnię funkcję w/ce przewodniczącej komisji ds. Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Jestem również członkiem Komisji Rewizyjnej a także członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy. Moje zainteresowania to muzyka, podróże i dobra książka. Kandyduję bo chcę kontynuować pozytywne działania zmierzające do zmiany wizerunku naszego powiatu i gminy m.in. w zakresie infrastruktury drogowej. Dzięki moim staraniom częściowo udało się poprawić stan nawierzchni ulic w gminie. Potrzeb w tym zakresie jest o wiele więcej, dlatego wspieram i chcę wprowadzić do realizacji każde działanie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców powiatu oraz dbać o równe szanse rozwoju każdej gminy w powiecie.
 
Mój program:
 • Zwiększenie środków na remonty chodników i sieci dróg powiatowych
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowanie współpracy między gminami powiatu a starostwem poprzez wspólną realizację zadań
 • Zwiększenie nakładów na remonty placówek oświatowych i DPS
 • Realizacja programów profilaktycznych
 • Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających największy wpływ na środowisko pracy w naszym regionie
 • Dostosowanie kierunków kształcenia do wymagań rynku pracy.
Roman KowolikRoman Kowolik
Okręg nr 3 – Pozycja nr 2
Nazywam się Roman Kowolik. Mam 44 lata. Od urodzenia jestem związany z gminą Zbrosławice, mieszkam w Ziemięcicach. Z wykształcenia jestem inżynierem – w 1999 r. ukończyłem studia na Politechnice Śląskiej, na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych. Jestem ojcem 16-letniej Oliwii i 7-letniego Kajetana, wolne chwile poświęcam głównie literaturze fachowej, hobby w miarę możliwości. Mój największy sukces to mało zauważalna codzienna współpraca z ludźmi. Każda, nawet najkrótsza rozmowa, pozwala kierunkować dalsze działania. Projekty realizowane czy to jako pracownik urzędu (Program Ograniczenia Niskiej Emisji, projekty infrastrukturalne) czy jako radny powiatowy (kilka chodników i nakładek asfaltowych) składają się na ten sukces. Uważam, że aby coś można było określić mianem sukcesu, niezbędna jest praca wielu osób poświęconych jednemu celowi. Startuję w wyborach przekonany o tym, że można podjąć wiele działań, które sprawią, że będzie się nam wszystkim lepiej wspólnie żyć. W skali powiatu należy wykorzystać wszystkie atuty gmin wchodzących w jego skład, współpracować na wszystkich możliwych płaszczyznach i szukać nowych. Nadal będę zajmował się szeroko pojętymi problemami mieszkańców i starał się je rozwiązywać, jak również zapobiegać im na przyszłość. W swojej dalszej pracy będę stawiał na mieszkańców gminy, bo to dla nich działa samorząd. Nasz powiat winien być miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy i szanse rozwoju wszystkich mieszkańców.
 
Priorytety:
 • praca na rzecz mieszkańców,
 • wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających największy wpływ na środowisko pracy w naszym regionie,
 • poparcie dla racjonalnego i optymalnego wykorzystania środków publicznych, wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących społeczność,
 • pomoc w zapewnieniu w budżecie Powiatu środków na inwestycje, głównie w infrastrukturę drogową,
 • działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego,
 • promowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa,
 • dbałość o sprawność infrastruktury oświatowo-wychowawczej.
Maria BujokMaria Bujok
Okręg nr 3 – Pozycja nr 3
Nazywam się Maria Bujok. Urodziłam się 04.10.1961 r. Od urodzenia mieszkam w Przezchlebiu. Ukończyłam studia na wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim w zakresie wychowania fizycznego. Nade wszystko kocham rodzinę. Wspólnie z mężem Andrzejem wychowałam córkę Magdalenę, a obecnie „rozpieszczamy” wnuczki Anię i Klarę. Jestem osobą otwartą na problemy wszystkich, a moją pasją jest sport i zdrowy styl życia. Ze sportem związane są moje największe sukcesy życiowe tj.: – Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla woj. Śląskiego oraz tytuł „Mistrza Sportu, Mistrza Życia” przyznany przez Komitet Krajowy ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego.
Od lata angażuję się w życie lokalnej społeczności. Byłam radną Gminy Zbrosławice trzech kadencji od roku 1998 do roku 2010. W tym okresie pełniłam funkcje przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Jestem współzałożyciel i trener ULKS „ KARLIK” Przezchlebie, którego zawodnicy osiągali bardzo wysokie lokaty w kraju, mistrzowie i wice – mistrzowie Polski, obecnie wychowanek Klubu współpracuje z Justyną Kowalczyk w prowadzeniu kadry kobiet. Jestem również współzałożycielka i prowadząca kabaret „ANY z Przezchlebia”, a także pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez środowiskowych min. Festynu rekreacyjno – sportowego „POKONAJ SAM SIEBIE”, „JADWIGAFESTU”- imprezy o charakterze międzynarodowym oraz wielu innych.
Startuję w wyborach, aby nasz powiat angażować do podejmowania działań w poprawę jakości życia społeczności lokalnych poprzez sport i zdrowy styl życia.
 

Mój program:

 • poprawa jakości życia społeczności lokalnych.
 • promocja aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnorodnych imprez rekreacyjno – sportowych przy współpracy z gminami powiatu – promocja hasła – SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE
 • nawiązanie współpracy z miejscowościami grupy wyszehradzkiej celem realizacji wspólnych projektów pozyskując środki z Funduszu Wyszechradzkiego.
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez poprawę ich infrastruktury.
Adrian KłakAdrian Kłak
Okręg nr 4 – Pozycja nr 4

Nazywam się Adrian Kłak, od 14 lat mieszkam z rodziną w Wieszowie. Wspólnie z żoną wychowujemy dwójkę dzieci – czternastoletniego Kajetana i dziewięcioletnią Amelię. Ukończyłem Technikum Samochodowe w Bytomiu. Obecnie prowadzę własną firmę – serwis maszyn budowlanych ADMAR. Od lat zaangażowany jestem również w życie lokalnej społeczności w Wieszowie. Działam jako Radny Sołecki, a także jestem w zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wieszowa. Podejmowane w ramach stowarzyszenia inicjatywy to m.in. zainicjowanie działań w kierunku gazyfikacji sołectwa, organizacja imprez plenerowych, wycieczek turystycznych, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie sołectwa i gminy, organizacja nauki pływania dla dzieci ze szkoły podstawowej ze współpracą z Urzędem Gminy Zbrosławice, organizacja półkolonii letnich w Laryszowie ze współpracą z Urzędem Gminy Zbrosławice. Jestem również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie. Działam w Radzie Rodziców przy szkole w Wieszowie. W ramach Rady Rodziców podjęliśmy się następujących działań: pomoc w realizacji projektu Zielona Pracownia, organizacja imprez szkolnych i zabaw karnawałowych, wnioskowanie do UG Zbrosławice o wybudowanie parkingu przy szkole – projekt zrealizowany. Wolny czas spędzam z rodziną w plenerze.
Kandyduję, bo pragnę rozwoju sołectwa, gminy i powiatu, tak aby mieszkańcy byli dumni, że mieszkają właśnie tutaj.

Program wyborczy:

 • praca na rzecz mieszkańców w wyznaczonych kierunkach dalszego rozwoju sołectwa,
  Gminy, powiatu
 • poprawa bezpieczeństwa, poprzez naprawę infrastruktury drogowej
 • remonty i modernizacje dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Zbrosławice
 • działania na rzecz ochrony środowiska
 • wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących społeczność
 • wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych
 • dostosowanie profili kształcenia w szkołach średnich do potrzeb lokalnych przedsiębiorców
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu poprzez wspieranie rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
Jan DrechslerJan Drechsler
Okręg nr 3 – Pozycja nr 5

Nazywam się Jan Drechsler, urodziłem się 20.07.1956 roku w Tarnowskich Górach, obecnie mieszkam w Zbrosławicach. Posiadam wykształcenie wyższe, jestem lekarzem weterynarii. Wraz z żoną Agnieszką wychowaliśmy trójkę potomstwa, już obecnie dorosłych, samodzielnych, z wyższym wykształceniem.
Moją pasją, a właściwie kolejnym zawodem jest twórczość literacka i plastyczna. Wydałem kilka powieści i zbiorów poezji. Jestem autorem librett do 8 oratoriów: „Wziemięwzięci Oratorium Śląskie” (2012r.), „Jan Paweł II – Oratorium – Pielgrzym” (2014r.), „Droga Krzyżowa” misterium muzyczne (2015r.), „Ballada o bł. księdzu Jerzym Popiełuszce” (2015r.), „Listy na Kresy” (2016r.), „Boscy Poszukiwacze” (2017r.), „Szlakiem Ikara” (2018r.). Tworzę szyte formy przestrzenne, co zaowocowało wieloma wystawami szopek bożonarodzeniowych. Za pracę społeczną zostałem uhonorowany Srebrną Odznaka Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Mój program

Przede wszystkim wykonywanie zadań nałożonych ustawowo na samorząd powiatowy, a w szczególności:

 • prezentowanie potrzeb mieszkańców gminy Zbrosławice w samorządzie powiatowym
 • opracowanie metod stabilizacji finansowej powiatu
 • praca na rzecz rozwoju kultury i edukacji, pielęgnacja tradycji lokalnych, to znaczy wspomaganie twórców i pasjonatów z gminy Zbrosławice i całego powiatu
 • wypracowanie optymalnych warunków komunikacji
 • wspomaganie działalności rolniczej i przetwórczej
 • podejmowanie działań w kierunku integracji samorządów w ramach Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii.
Jeśli zostanę radnym, zamierzam jak dotychczas scalać pozytywne koncepcje działania bez uprzedzeń światopoglądowych. W celu umożliwienia kontaktu z mieszkańcami opracuję grafik dyżurów, utworzę internetowe biuro radnego.
Uważam, że moje umiejętności i doświadczenie życiowe przyczynią się do sprawnego działania Powiatu Tarnogórskiego.