Menu Zamknij

Okręg nr 4

Kazimierz GwóźdźKazimierz Gwóźdź
Okręg nr 4 – Pozycja nr 1

Kazimierz Gwóźdź, jestem ojcem dwóch dorosłych córek Marceliny i Kamili. Wraz z żoną Małgorzatą uważamy, że rodzina jest najważniejsza. Od urodzenia mieszkam w Radzionkowie. Pracownik Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Od czterech kadencji skutecznie reprezentuję mieszkańców Radzionkowa w Radzie Powiatu. Obecnie jestem jej wiceprzewodniczącym. Posiadam bogate doświadczenie w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. W trosce o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży współtworzyłem Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” w Radzionkowie. Jestem miłośnikiem dobrej muzyki i sportu. Jestem otwarty na kontakty z ludźmi i wrażliwy na ich problemy. Laureat Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.

Szanowni Mieszkańcy, od wielu lat pracuję na rzecz naszej społeczności. Mimo trudności budżetowych każdej jednostki samorządu terytorialnego, aktywnie wspieram wszystkie działania w powiecie tarnogórskim, ważne dla Mieszkańców i dla naszego miasta. Pozyskałem m.in. środki finansowe na edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które dzięki temu mogą kształcić się w radzionkowskim ośrodku realizując obowiązek szkolny. Mam nadzieję, że dzięki głosom Państwa jako wyborców, będę mógł nadal wpływać na decyzje Rady Powiatu. Za każdy głos poparcia dziękuję.

Szanowni Wyborcy!
Przedstawiam Państwu mój program dla Powiatu Tarnogórskiego:

 • poprawa stanu infrastruktury powiatowej, która wymaga modernizacji, wymiany nawierzchni ulic oraz chodników, utworzenie kolejnych miejsc parkingowych,
 • utworzenie sieci powiatowych ścieżek i dróg rowerowych,
 • poprawa stanu środowiska, utworzenie programów wspomagających modernizacje sposobów ogrzewania,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • zwiększenie współpracy powiatu z gminami w celu realizacji wspólnych inwestycji (drogi, chodniki,ścieżki rowerowe),
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji pozarządowych,
 • włączenie w życie społeczne ludzi starszych (klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku),
 • zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji,
 • działania mające na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przez likwidację barier architektonicznych,
 • zapewnienie aktywnych form pomocy społecznej.

z wyrazami szacunku Kazimierz Gwóźdź

Dariusz WysypołDariusz Wysypoł
Okręg nr 4 – Pozycja nr 2
Dariusz Wysypoł, żonaty, ojciec Natalii, Karoliny oraz Wojciecha. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechaniczny Technologiczny oraz Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Ukończyłem również studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym oraz Polsko-Austriackie Studium Menedżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Firmą – Zarządzanie Marketingowe”. Posiadam Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W latach 2011-2018 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, od lat zatrudniony jestem na stanowisku kierowniczym w PEC. Wyróżniony zostałem odznaką honorową „Za Zasługi Dla Energetyki” nadaną przez Ministra Gospodarki.
Jestem organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych m.in. cyklicznego turnieju IO CUP, wspieram i inicjuję wiele wydarzeń społecznych w Radzionkowie. Prywatnie- miłośnik piłki nożnej, aktywny żeglarz, lubiący jazdę na rowerze.

Szanowni Mieszkańcy,
Pełniąc funkcję radnego z pełnym zaangażowaniem dbałem o interesy mieszkańców, starając się podchodzić do każdej sprawy w pełni profesjonalnie. Nabyte doświadczenie, przeprowadzone rozmowy, cotygodniowe dyżury oraz wsłuchiwanie się w Wasze potrzeby skłoniło mnie do podjęcia nowego wyzwania, którym jest walka o zmianę infrastruktury oraz sposobu zarządzania powiatem tarnogórskim. Razem zmienialiśmy Radzionków i jeżeli ponownie mi zaufacie wykorzystam swoje doświadczenie, aby pozytywnie zmienić powiat. Prosząc o głos deklaruję dalszą pełną dyspozycyjność i wrażliwość na każdy zgłoszony przez Was problem. Wzorem lat poprzednich ustanowię dyżury, będę interweniować w sprawach dla Was ważnych a każdy zgłoszony temat rozeznany zostanie z pełną starannością i rzetelnością.

Gwarantuję skuteczność w działaniu, dlatego proponuję Państwu zawarcie umowy społecznej, w której zobowiązuję się:

 • podjąć działania zmierzające do OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI. Podejmę działania zmierzające do powstania programów ograniczenia niskiej emisji oraz wsparcia mieszkańców przy wymianie przestarzałych źródeł ciepła. Służyć będę Państwu pomocą i doradztwem w tym zakresie oraz interweniował w Waszym imieniu w stosownych instytucjach.
 • inicjować i koordynować działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury powiatowej, czas skończyć z zaniedbaniami powiatu w tym zakresie. Infrastruktura powiatowa w Radzionkowie wymaga modernizacji, wymiany nawierzchni ulic oraz chodników, utworzenia kolejnych miejsc parkingowych.
 • doprowadzić do poprawy funkcjonowania instytucji powiatowych tj wpłynąć na poprawę obsługi w zakresie rejestracji pojazdów, pozwoleń budowlanych, obsługi geodezyjnej oraz spraw istotnych dla każdego mieszkańca. Deklaruję interwencję w każdej zgłoszonej przez Was sprawie!
 • podjąć działania w zakresie poprawy BEZPIECZEŃSTWA – chcę doprowadzić do zwiększenia patroli policji, objęcia monitoringiem kolejnych zagrożonych miejsc, poprawy oświetlenia w miejscach zagrożonych.
 • wspierać budowę nowoczesnej przestrzeni miejskiej tj. rynek, boisko,
 • inicjować i wzmacniać rolę powiatu w inwestycjach poprawiających komfort życia mieszkańców tj. budowie basenu miejskiego, budowie dalszej części obwodnicy.
 • zająć się utworzeniem sieci powiatowych ścieżek i dróg rowerowych,
 • zwiększyć wykorzystanie potencjału gmin tworzących powiat poprzez promocję walorów powiatu tarnogórskiego,
 • podjąć działania doprowadzające do ułatwienia i przyspieszenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji,
 • doprowadzić do zwiększenia stopnia wykorzystania funduszy europejskich dla podniesienia, jakości życia w powiecie oraz zwiększenia współpracy powiatu z gminami w celu realizacji wspólnych inwestycji oraz wspierania inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych,
 • Jestem gotowy do działania, Państwa głos w wyborach zadecyduje czy będę miał okazję w Waszym imieniu rozbić skorupę bezradności panująca od lat w powiecie tarnogórskim!!

z wyrazami szacunku Dariusz Wysypoł

Aleksandra KamińskaAleksandra Kamińska
Okręg nr 4 – Pozycja nr 3
Nazywam się Aleksandra Kamińska, jestem mężatką i mamą Przemka. Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Interesuję się muzyką, kinem, fotografią. W wolnych chwilach aktywnie wypoczywam, uczęszczam na zajęcia pływania. Angażuję się w życie społeczności lokalnej m.in. razem z mężem Franciszkiem, członkiem zespołu „NasTroje”, uczestniczę w przygotowaniu koncertu charytatywnego „O uśmiech dziecka” organizowanego w Radzionkowie.

Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa, kandyduję w wyborach do Rady Powiatu, ponieważ swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy w samorządzie terytorialnym chciałabym wykorzystać dla dobra Radzionkowa. Głównie zależy mi na wspieraniu działań podnoszących bezpieczeństwo ruchu na drogach gminnych i powiatowych, a także reprezentowaniu mieszkańców na forum Powiatu Tarnogórskiego. Za każdy głos poparcia z góry dziękuję.

Rojca, Rojca Rojca – to moja mała ojczyzna, moja miłość, moja troska.

W Radzie Powiatu chcę reprezentować przede wszystkim interesy Rojcy, najważniejsze zadania, które chcę razem z Państwem osiągnąć to:
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, barierek oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
 • zwiększenie wydatków na remonty i modernizację dróg powiatowych,w szczególności remont chodnika wzdłuż ul. Sikorskiego w Rojcy (droga powiatowa DP 3270S), wytyczenie nowych ścieżek rowerowych,
 • zwiększenie nakładów na inwestycje,
 • poprawę stanu ochrony środowiska w powiecie, walka ze smogiem, odorem,
 • wspieranie działań promujących nasze miasto i powiat – atrakcji turystycznych i dziedzictwa kultury,
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • wspieranie inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
z wyrazami szacunku Aleksandra Kamińska
Piotr GłuchPiotr Głuch
Okręg nr 4 – Pozycja nr 4
Piotr Głuch, szczęśliwy ojciec i dziadek, od urodzenia mieszka w Radzionkowie. Od najmłodszych lat związany z tradycyjnym śląskim hobby, jakim jest hodowla gołębi pocztowych. Prezes Sekcji 1 i Oddziału Radzionków PZHGP. Główny organizator Śląskich Lotów Dalekodystansowych organizowanych nieprzerwanie od 2004 roku, które przyciągają do Radzionkowa rzesze hodowców wraz z rodzinami. Organizator wielu akcji charytatywnych na terenie naszego miasta. Za swoją działalność społeczną został odznaczony Nagrodą Honorową „Crux Adalberti” II stopnia i złotą odznaką PZHGP.Szanowni Państwo, nie jestem politykiem, lecz lokalnym patriotą. Działając od wielu lat na rzecz naszej Małej Ojczyzny dostrzegam jak wiele zmian nastąpiło po odłączeniu się od Bytomia. Radzionków przez 20 lat zmienił swoje oblicze. Pod rządami Gabriela Tobora stał się nowoczesnym i sprawnie zarządzanym miastem. Zależy mi, by następnym pokoleniom przekazać to, co stanowi o wyjątkowości Radzionkowa, dlatego chcę aktywnie włączyć się w rozwój naszej gminy. Swoje doświadczenie pragnę wykorzystać w pracy na rzecz całego powiatu tarnogórskiego.

Szanowni Wyborcy!
Przedstawiam Państwu mój program dla Powiatu Tarnogórskiego:
 • poprawa stanu infrastruktury powiatowej, która wymaga modernizacji, wymiany nawierzchni ulic oraz chodników, utworzenie kolejnych miejsc parkingowych,
 • utworzenie sieci powiatowych ścieżek i dróg rowerowych,
 • poprawa stanu środowiska, utworzenie programów wspomagających modernizacje sposobów ogrzewania,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • zwiększenie współpracy powiatu z gminami w celu realizacji wspólnych inwestycji (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe),
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji pozarządowych,
 • włączenie w życie społeczne ludzi starszych (klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku),
 • zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji,
 • działania mające na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przez likwidację barier architektonicznych,
 • zapewnienie aktywnych form pomocy społecznej.
z wyrazami szacunku Piotr Głuch
Justyna Konik Justyna Konik Okręg nr 4 – Pozycja nr 5
Justyna Konik, 42 lata, mężatka, mama dwójki dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłam politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 20 lat zawodowo związana jestem z Urzędem Miasta w Radzionkowie, zajmowałam się polityką społeczną w mieście, jestem Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Od 10 lat pełnię funkcję dyrektora Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, równocześnie prowadzę Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku od momentu jego powstania. Zostałam odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Nagrodą Honorową „Crux Adalberti”.

Drodzy Mieszkańcy!
Wśród wielu ważnych spraw w naszym mieście i powiecie na pierwszym miejscu zawsze pozostaje dla mnie sam CZŁOWIEK. Inwestycja w młodych ludzi, ich edukacja, ale także dbałość o dziedzictwo kulturowe, zdrowie i profilaktykę to dla mnie najważniejsze sfery życia społecznego. Posiadam właściwe wykształcenie, ale także, co ważniejsze, wieloletnie doświadczenie zawodowe w samorządzie gminnym. Kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego i proszę o poparcie.

Przedstawiam Państwu mój program dla Powiatu Tarnogórskiego:
 • poprawa stanu infrastruktury powiatowej, która wymaga modernizacji, wymiany nawierzchni ulic oraz chodników, utworzenie kolejnych miejsc parkingowych,
 • utworzenie sieci powiatowych ścieżek i dróg rowerowych,
 • poprawa stanu środowiska, utworzenie programów wspomagających modernizacje sposobów ogrzewania,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • zwiększenie współpracy powiatu z gminami w celu realizacji wspólnych inwestycji (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe),
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji pozarządowych,
 • włączenie w życie społeczne ludzi starszych (klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku),
 • zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji,
 • działania mające na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przez likwidację barier architektonicznych,
 • zapewnienie aktywnych form pomocy społecznej.
z wyrazami szacunku Justyna Konik