Menu Zamknij

Okręg nr 5

Krzysztof ŁozińskiKrzysztof Łoziński
Okręg nr 5 – Pozycja nr 1
Nazywam się Krzysztof Łoziński. Urodziłem się i mieszkam w Naszym ukochanym Mieście. Ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Wraz z żoną wychowujemy dwie cudowne córy – Karolinę i Patrycję. Od wielu lat jestem zaangażowany w sprawy gospodarcze i polityczne Naszego Powiatu – jako przedsiębiorca i samorządowiec kilku kadencji. Chwile wolne poświęcam mojej rodzinie, pracom w ogrodzie, a także pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy samorządowej. Od wielu lat działam społecznie. Byłem współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 byłem radnym Rady Miejskiej, a w kadencji 2002-2006 – zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, zaś w latach 2014-2018 – radnym Powiatu Tarnogórskiego, a od 2017 – Członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. Ponieważ zdobyłem doświadczenie i dużą wiedzę samorządową, kandyduję w obecnych wyborach, aby w nadchodzącej kadencji, w atmosferze zgody i porozumienia kontynuować pracę w samorządzie Ziemi Tarnogórskiej. Pragnę, by Nasz Powiat był miejscem przyszłości pokolenia moich dzieci i wnuków, a mieszkańcy byli dumni, że mogą mieszkać właśnie tutaj.
 
Mój program:
 • rozwój gospodarczy powiatu tarnogórskiego w oparciu o nowoczesne technologie oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazny klimat gospodarczy,
 • współpraca z przedsiębiorcami w celu zbudowania struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kształcącego absolwentów w kierunkach dających im realne zatrudnienie,
 • lotnisko w Pyrzowicach oknem na świat, a miasto Tarnowskie Góry naturalnym przystankiem dla podróżujących,
 • stworzenie dogodnych połączeń komunikacji drogowej i kolejowej
 • powrót do wielkich tradycji kolejowych Naszego Regionu,
 • stworzenie bogatej oferty sportowej i kulturalnej dla potrzeb lokalnych środowisk,
 • rozwój turystyki i promocji naszego terenu, w tym budowa ścieżek rowerowych przy maksymalnym wykorzystaniu warunków naturalnych Naszego Powiatu jako najbardziej zielonej części Górnego Śląska,
 • skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej dla Naszej Małej Ojczyzny,
 • poprawa bezpieczeństwa we współpracy z gminami (monitoringu) oraz policją
Paweł MrachaczPaweł Mrachacz
Okręg nr 5 – Pozycja nr 2

Już blisko, bo 21 października tego roku kolejne wybory samorządowe. Po raz wtóry mija 4-ro letni okres mojej pracy dla lokalnej społeczności. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy dotąd wierzyli we mnie, w szczególności swojemu elektoratowi za dotychczasowe zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Postawa mojego elektoratu umożliwiła mi spełniać się w tym, co zawsze w moim życiu sprawiło mi największa satysfakcję – służba społeczności i jego zadowolenie ze mnie. Wyrażam nadzieję, że nikogo do tej pory nie zawiodłem. „PEPKA”, nikomu nie trzeba przybliżać, czy przypominać. Nadal tli się we mnie życie, a tym samym jest we mnie energia dalszej pracy ku zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności, a jest nią społeczność tarnogórskiego powiatu.
Pojmuję istotę służebnej roli wobec społeczeństwa. W służbie tej jestem profesjonalistą z racji długich lat zajmowania się tym zagadnieniem. Dzięki mojemu profesjonalizmowi w mijającej kadencji przyczyniłem się do sfinalizowania wielu przedsięwzięć ułatwiających na co dzień życie mieszkańcom.

„Nie od razu Kraków zbudowano”. Dostrzegam to, że wiele jest jeszcze do zrobienia w powiecie tarnogórskim. W sytuacji, gdy zostanę wybrany, podejmę się zainicjowaniem takich przedsięwzięć jak:

Bobrowniki Śląskie:

 • budowa parkingu przy ulicy Piotra Skargi przy bloku nr 13
 • budowa chodnika na ulicy Staffa do Kopalni Zabytkowej po prawej stronie
 • budowa drogi do ulicy Parkowej
 • poprawa ogrodzenia przy ulicy Głównej (plac zabaw)
 • poprawa elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Piotra Skargi (bloki)
 • termomodernizacja budynku mieszkalnych przy ulicy Piotra Skargi (bloki 21-25)
 • remont dachów budynków nr 21,22,23 przy ulicy Korola

Repty Śląskie

 • budowa chodnika przy ulicy ks. Renki po prawej stronie
 • poprawa nawierzchni na ulicy Witosa
 • budowa chodnika przy ulicy Witosa do Kościoła
 •  

Tarnowice Stare wraz z Osiedlem „Przyjaźń”

 • przebudowa chodnika na ulicy Repeckiej wzdłuż parkingu do ulicy Witosa,
 • budowa chodnika przy ulicy Janasa w kierunku do Opatowic
 • remont chodnika na ulicy Pyskowickiej
 • przebudowa skrzyżowania ulic Janasa z Pyskowicką na typu rondo
 • poprawa nawierzchni ulicy Skrzypczyka
 • zwiększenie miejsc parkingowych na Osiedlu Przyjaźń
 • remont chodnika na ulicy Bałkańskiej
 • wyłączenie ze strefy zamieszkania i oznakowanie miejsc parkingowych

Miasto Tarnowskie Góry

 • powstanie liceum medycznego, który zabezpieczy personel medyczny (odchodzące pielęgniarki na emeryturę)
 • budowa ścieżek rowerowych od strony Suchej Góry na Zalew Nakło-Chechło
 • budowa ścieżek rowerowych od strony Górników poprzez Kopalnię zabytkową do Zalewu Nakło-Chechło
 • remont chodnika na ulicy Piastowskiej
 • kapitalny remont kamienicy przy ulicy Karola Miarki 13
 • remont dworka na ulicy zamkowej
 • rozbudowa ul. Towarowej II etap
 • rozbudowa ul. Nowa/Torowa II etap,
 • rozbudowa ul. Sobieskiego, Opolskiej
 • rozbudowa układu drogowego w ścisłym centrum (Zamkowa, Nowaka, Gliwicka, Górnicza)
 • rozbudowa ulic Hallera, Chmielewskiego, Bystrama – kontynuacja III etap
 • nakładki wzmacniające bitumiczne
 • budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna – kontynuacja
 • poprawienie bezpieczeństwa na dworcu autobusowym
 • poprawa nawierzchni w centrum miasta oraz na obrzeżach miasta
 • przebudowa skrzyżowania ul. Sobieskiego, Opolska, Powstańców (rondo)
 • remont chodnika na ulicy Gliwickiej do sygnalizacji świetlnej
 • budowa chodnika na ulicy Lyszcze
 • remont chodnika na ulicy Zamkowej
 • zwiększenie patroli – bezpieczne miasto

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Hagera w Tarnowicach Starych:

 • budowa bloku operacyjnego
 • klimatyzacja na oddziale chirurgii, zakup sprzętu na oddział urologiczny
 • do końca roku 2019 zrealizowanie zadań w zakresie p.poż
 • zazielenienie terenu wokół szpitala – park z miejscami odpoczynku
 • zwiększenie pensji dla pielęgniarek i personelu białego
Inne:
 • remont ulicy Kościelnej

Jak w każdej dotychczasowej mojej kadencji radnego powiatu tarnogórskiego, tak i w tej, gdy tylko zostanę wybrany, dalej ważne dla mnie do załatwienia będą sprawy, z którymi zwrócą się do mnie jak grupy mieszkańców, tak i pojedyncze osoby, gdy problem ten do załatwienia, będzie leżał w moich kompetencjach, czy możliwościach.

Drogi Wyborco, oddając na mnie tylko tego jednego dnia – 21 października 2018 roku – głos w samorządowych wyborach, zawierasz ze mną cywilno-prawną umowę, po której Ty jesteś wierzycielem, ja zaś stanę się na cztery lata Twoim dłużnikiem.
W myśl dyspozycji prawa, która nakazuje dotrzymywać umów, składam Ci Wyborco przyrzeczenie, że dług względem Ciebie spłacać będę rzetelną pracą na rzecz zaspakajania życiowych potrzeb lokalnej społeczności, do której i Ty należysz.
Zwracam się do Wyborców, aby 21 października 2018 roku przyjęli moją ofertę dalszego im służenia, a tym samym oddali na mnie głos. Wzywam Was moi Drodzy do powszechnego udziału w wyborach.

Uprzejmie informuję, że startuję z Komitetu Wyborczego Inicjatywa Obywatelska, ponieważ Komitet Wyborczy SLD nie wystawia kandydatów do powiatu. Proszę o poparcie mnie.
Startuję w Okręgu Wyborczym nr 5 obejmującym Centrum Tarnowskich Gór oraz dzielnice Bobrowniki Śląskie, Repty Śląskie, Tarnowice Stare oraz Osiedla „JANA”, „PRZYJAŹŃ”, „KOLEJARZY”, „FAZOS”.

Monika Dolnicka-CelaryMonika Dolnicka-Celary
Okręg nr 5 – Pozycja nr 3
Nazywam się Monika Dolnicka-Celary, mam 38 lat. Jestem rodowitą Tarnogórzanką. Ukończyłam Szkołę Podstawową w Reptach Śląskich, a następnie ILO im S.Sempołowskiej. Wykształcenie magisterskie uzyskałam na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, a następnie poszerzałam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończyłam między innymi „Zarządzanie w oświacie” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz „Historię” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Razem z mężem Sebastianem wychowujemy dwójkę wspaniałych dzieci – Viktorię i Oskara. Czas wolny spędzam z moją rodziną bardzo aktywnie. Lubię sport i wspólne wycieczki rowerowe. Nie obce mi są również wydarzenia kulturalne w naszym regionie, szczególnie związane z teatrem, muzyką i dobrym filmem. Od lat interesuję się historią Tarnowskich Gór i okolic, a od niespełna dwóch lat jestem również członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, dlatego też, nie jest mi obojętne, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie. Z zawodu jestem nauczycielem posiadającym doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi. Obecnie pełnię również funkcję dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach. W pracy oprócz zarządzania finansami, budynkiem, terenem przyszkolnym i zasobami ludziki staram się zwracać szczególną uwagę na stałą współpracę z uczniami, rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi. Działania całego mojego zespołu skoncentrowane są na odpowiedzialnym wychowywaniu młodego pokolenia Tarnogórzan, a wszystkie nowe pomysły i wyzwania doprowadzone do realizacji dają mi osobistą satysfakcję.
 
Mój program:
 • poprawa stanu dróg powiatowych (m in. ulicy Repeckiej)
 • starania o likwidację barier architektonicznych;
 • wprowadzenie programu dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do szkoły (m.in. budowa chodników).
 • poprawa infrastruktury sportowej w powiatowych placówkach oświatowych oraz zwiększenie ilości siłowni plenerowych;
 • tworzenie klas w szkołach branżowych o profilach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz starania o zwiększenie zaplecza i możliwości podjęcia praktyk zawodowych dla uczniów w tym praktyk zagranicznych wspieranych ze środków Unii Europejskiej;
 • podjęcie starań o równy dostęp do szkolnictwa średniego dla rocznika kończącego równocześnie szkoły podstawowe i gimnazja oraz zapewnienie im odpowiedniej liczby miejsc w szkołach ponadpodstawowych;
 • wsparcie instytucji kultury oraz obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Grzegorz WaloszczykGrzegorz Waloszczyk
Okręg nr 5 – Pozycja nr 4
Nazywam się Grzegorz Waloszczyk. Urodziłem się 18.10.1959 r. w Tarnowskich Górach. Ukończyłem studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku pedagogika instrumentalna oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. W 2016 roku objąłem stanowisko dyrektora w Państwowej Szkoly Muzycznej w Tarnowskich Górach, w której pracuje od 37 lat. Najlepsi absolwenci mojej klasy pracują w takich orkiestrach jak NOSPR, Filharmonia Szczecińska, Opera Śląska, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Filharmonia Wałbrzyska, Orkiestry Wojskowe w Bytomiu, Dęblinie i w Nowym Sączu. Jestem założycielem i dyrygentem Tarnogórskiego Big bandu który działa od 2008 roku Często wystepujemy w rodzinnym miescie. Byliśmy zapraszani na znane festiwale takie jak Festiwal Jazzu Tradycyjnego”Złota Tarka” w Iławie czy Big Band Festiwal w Nowym Tomyślu. Zawsze interesowałem się życiem społecznym naszego regionu. Obecnie jestem Radnym Rady Miasta Tarnowskie Góry i przewodniczę Komisji Kultury i Sportu. Byłem radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego. Od wielu lat udzielam się społecznie w dzielnicy Bobrowniki Śl – Piekary Rudne, w której mieszkam. Prowadzę tam orkiestrę przy parafii Przemienienia Pańskiego, pełnie również funkcję Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Bobrowniki Piekary Rudne. Wspólnie z innymi społecznikami wspieramy działania Urzędu Miejskiego i instytucji kultury, edukacji i sportu w organizowaniu różnego rodzaju imprez i spotkań dla mieszkańców naszej dzielnicy. Jako organ pomocniczy kierujemy do Rady Miasta wszystkie sprawy majace wpływ na jakość życia naszej dzielnicy. Kandyduję, aby służyć mieszkańcom oraz dbać o zrównoważony rozwój swojej dzielnicy, miasta i powiatu tarnogórskiego.
 
EDUKACJA:
 • poprawa infrastruktury oświatowej
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb tarnogórskiego rynku pracy
 • przyciągnięcie szkół wyższych do Tarnowskich Gór
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
 • wspieranie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń
 • współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców miasta
 • wspieranie formalnych i nieformalnych grup kulturalnych, które pozwalają mieszkańcom realizować swoje pasje artystyczne.
ROZWÓJ:
 • poprawa dostępu do usług medycznych
 • rozwój infrastruktury drogowej.
 • szeroka promocja terenów inwestycyjnych
Michał SporońMichał Sporoń
Okręg nr 5 – Pozycja nr 5
Nazywam się Michał Sporoń. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłem Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Filologii Polskiej, a od 2002 roku jestem doktorem nauk humanistycznych. Od 15 lat pracuję w II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, uczę młodzież języka polskiego. Byłem jednym z założycieli Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jestem wiceprezesem tej organizacji (funkcję pełnię społecznie), skupiającej już ponad 500 słuchaczy, którzy uczęszczają na zajęcia i wykłady dotyczące kultury, tradycji, zdrowia; biorą udział w licznych zajęciach sportowych i wyjazdach krajowych i zagranicznych. Jestem laureatem prestiżowej nagrody im. Wojciecha Korfantego za promocję śląskości. Jestem radnym dobiegającej kadencji Rady Powiatu, przewodniczącym Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, przewodniczącym Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, członkiem Rady Programowej Tarnogórskiego Centrum Kultury.
 
Mój program: EDUKACJA
 • chęć dokończenia ważnych spraw z mijającej kadencji, której byłem radnym – po przeprowadzonych termomodernizacjach 4 szkół powiatowych pora na modernizację kolejnych placówek oraz stopniowe dostosowywanie znajdujących się przy nich boisk do komfortowych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu
 • dalsza modernizacja II LO im. Staszica – oczyszczenie i odnowienie zabytkowej elewacji, a następnie podświetlenie frontu tego reprezentacyjnego budynku miasta
 • wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży
SPRAWY SPOŁECZNE
 • aktywizacja osób starszych z terenu naszego miasta i powiatu – aktywny senior mający kontakt z równieśnikami w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku to szczęśliwy senior!
 • dbanie o dobrą współpracę pomiędzy urzędami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – to owocuje licznymi niezwykle ciekawymi wydarzeniami w Tarnowskich Górach i powiecie
 • dalszy udział w akcji TG know HAU, której celem jest rozwijanie w mieście i powiecie dogodnej przestrzeni publicznej dla czworonogów. Pierwszy wybieg dzięki staraniom obecnych władz miasta znajdzie się pod Jubilatem. Potem pora na kolejne!
INNE
 • mój priorytet to nowoczesny powiat, nowoczesne Tarnowskie Góry – miasto UNESCO – otwarte na wszystkich – mieszkańców, gości, turystów!
 • ważna jest dobra współpraca Rady Powiatu z radami miast i gmin powiatu – tylko w ten sposób osiągnąć można dobre efekty, które odczują mieszkańcy. Taka współpraca funkcjonuje od 2 lat i zaowocowała m.in.: wsparciem miasta w remontach dróg powiatowych, wsparciem gminy w stworzeniu niezwykle potrzebnego w naszym szpitalu Oddziału Udarowego w ramach akcji #niechsie nieudarzy, przekazaniem terenu pod nową jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, etc.
 • stanowcze NIE dla upartyjnienia działań samorządowych – tylko stowarzyszenia i organizacje społeczne znają od podszewki potrzeby mieszkańców. Działająca przez pierwsze dwa lata kończącej się kadencji w powiecie koalicja PO-PIS doprowadziła do stagnacji i bałaganu. Nie możemy już więcej do tego dopuścić!
A więc: LOKALNIE NIE CENTRALNIE!
Beata DrzewieckaBeata Drzewecka
Okręg nr 5 – Pozycja nr 6
Nazywam się Beata Drzewiecka z domu Marczak. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. W 2001 r. ukończyłam filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto podniosłam swoje kwalifikacje kończąc w 2010 r. studia podyplomowe z Psychologii Zachowań Społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 30 lat jestem związana z tarnogórską oświatą – najpierw jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, a obecnie dyrektor szkoły podstawowej. Również od 30 lat jestem żoną Piotra . Mam córkę Paulinę. W wolnych chwilach zajmuję się ogrodem, a przez dwie kadencje działałam w Zarządzie ROD „Wieczorek” w Tarnowskich Górach. Jestem miłośniczką zwierząt, a w szczególności psów. Spełniam się jako działacz sportowy ze wskazaniem na judo., z którym jestem związana od 20 lat, będąc wiceprezesem do spraw rozwoju w Klubie UKS Judo AHINS.
 
Mój program:
 • Wsparcie inicjatyw działań sportowych i rekreacyjnych w powiecie – organizacja amatorskich imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Wsparcie organizacji i inicjatyw kulturalnych oraz edukacyjnych
 • Działania na rzecz kultywowania historii, tradycji, zwyczajów regionalnych
 • Uczestnictwo w organizacji imprez wspierających regionalizm, promowanie zajęć dotyczących regionalizmu w szkołach
 • Współpraca z gminami powiatu w ułatwianiu pracy placówek oświatowych w powiecie
 • Wsparcie rodziców dzieci szkolnych we współpracy z placówkami oświatowymi
 • Współpraca z zarządami rodzinnych ogródków działkowych w powiecie na rzecz ich rozwoju i poprawy funkcjonowania jako ważnego elementu czynnego odpoczynku i rekreacji mieszkańców powiatu
 • Współpraca z gminami powiatu w pracy z młodzieżą oraz organizacji czasu dla młodzieży
 • Działania na rzecz wykorzystania walorów historycznych, substancji zabytkowej powiatu, edukacji historycznej naszej Małej Ojczyzny wśród uczniów szkół
 • Działania na rzecz tworzenia gminnych klubów dla seniorów, w których mogliby spędzać czas oraz organizowanie wolnego czasu seniorów
 • Wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych na jego rzecz
 • Organizacja edukacji prozdrowotnej w tym, przede wszystkim edukacji antysmogowej i walka ze smogiem
Adnna DittfeldAnna Dittfeld
Okręg nr 5 – Pozycja nr 7
Nazywam się Anna Dittfeld, z domu Gwizdek. Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Ukończyłam studia na kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jestem także absolwentką studiów magisterskich na kierunku dietetyka oraz licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne. Byłam laureatką stypendium Ministra Zdrowia oraz konkursów takich jak Studencki Nobel i Droga na Harward. Pracuję jako lekarz oraz nauczyciel akademicki. Jestem autorem publikacji naukowych, książek i wystąpień na konferencjach. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam edukację w Studium Doktoranckim, w ubiegłym roku otworzyłam przewód doktorski. Pracę zawodową efektywnie łączę z działalnością charytatywną i społeczną, współorganizuję wydarzenia takie jak „WyprawkaTG”, „Recepta na Zdrowie”, czy „tegie slow day”. Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia na Zdrowie, które działa na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności. Z dużym zaangażowaniem wspieram także inne inicjatywy, głównie promujące zdrowie i profilaktykę chorób, a także pomoc osobom z problemami socjalnymi i zdrowotnymi. Od ośmiu lat jestem szczęśliwą mężatką, a od niespełna pięciu mamą – mam dwie cudowne córki, Emilkę i Zuzię. Czas lubię spędzać aktywnie: uprawiając sport, podróżując, ucząc się języków obcych, a przede wszystkim wykorzystując go na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Jestem kobietą spełnioną i spełniającą się. Kandyduję, ponieważ chcę wspierać rozwój powiatu tarnogórskiego skoordynowany z rozwojem miasta Tarnowskie Góry.
 
Mój program:
 • rozwój Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego, zwiększenie dostępności do najlepszych metod diagnostyki i leczenia
 • promowanie edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób
 • rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Tarnowskich Gór
 • promowanie aktywności fizycznej poprzez wydarzenia sportowe
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla osób w wieku szkolnym i studentów
 • dostosowanie kierunków kształcenia do zapotrzebowania pracodawców
 • poprawa stanu dróg powiatowych
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i wózków
 • wspieranie inicjatyw oddolnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • zabieganie o poprawę komunikacji z ośrodkami akademickimi na Śląsku
 • współpraca z gminami powiatu tarnogórskiego w celu lepszego wykorzystania lokalnego potencjału
Klaudia SobczykKlaudia Sobczyk
Okręg nr 5 – Pozycja nr 8
Nazywam się Klaudia Sobczyk. Posiadam wyższe wykształcenie. Od 20 lat prowadzę działalność gospodarczą związaną z poprawą kondycji fizycznej mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Jestem trenerem personalnym, instruktorem fitness, szkoleniowcem, założycielką pierwszej w Polsce szkoły trenerów EMS oraz mentorem sportowym. Jestem współorganizatorem spotkań networkingowych „w TGrupie raźniej” którą współtworzyłam. Interesuję się psychologią sportu i biznesu. Jestem sopranistką – amatorką , uwielbiam muzykę klasyczną, dobry jazz i sztukę naiwną. Jestem mistrzynią Polski w Nordic Walking, prekursorem aktywności na świeżym powietrzu w powiecie tarnogórskim, zorganizowałam po raz pierwszy rajd dla 150 uczestników w powiecie tarnogórskim. Specjalizuję się w walce z otyłością dorosłych i dzieci, realizuję autorski program „Nie zostawiaj otyłości w domu”. Współpracuje od 3 lat z Tarnogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie profilaktyki zdrowia, co zaowocowało najlepszym wynikiem badań seniorów na Śląsku. Współuczestniczę w działaniach na rzecz mieszkańców powiatu, tj. „Śniadanie na polanie’’, „Wyprawka TG”, „ Recepta na zdrowie dla dzieci”, „Spacer po zdrowie – zaproś swojego lekarza”, maratonach sportowych.

Kandyduję ponieważ uważam, że w Radzie Powiatu brakuje młodych, energicznych, a zarazem doświadczonych kobiet, które chcą działać na rzecz rozwoju mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Mój program:
 • integracja przedsiębiorców w powiecie tarnogórskim.
 • zwiększenie roli powiatowego Forum Biznesu jako ciała doradczego organów powiatu.
 • wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu poprzez udostępnianie terenów, inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy.
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wzrost aktywności fizycznej mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
 • organizacja cyklicznych imprez sportowych.
 • dalsza współpraca z Tarnogórskim Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • koordynacja działań gmin i NGO-sów w zakresie promocji zdrowia.
Agnieszka MasłowskaAgnieszka Masłowska
Okręg nr 5 – Pozycja nr 9
Nazywam się Agnieszka Masłowska. Mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologii Polskiej. Dodatkowo podnosiłam kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe z zakresu: logopedii i glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną (Uniwersytet Śląski), zarządzania w oświacie (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach), oligofrenopedagogiki i edukacji integracyjnej w ogólnodostępnych placówkach oświatowych oraz diagnozy i terapii pedagogicznej (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu). Byłam dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach, a od lutego 2018 r. pełnię funkcję dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach. W latach 2008 – 2017 byłam członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół „Tarnogórskiej Jedynki”. Czterokrotnie wygrywałam konkursy ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacje pozarządowe). Dzięki pozyskanym funduszom organizowałam imprezy, konkursy i warsztaty, rozbudzając artystyczną aktywność młodych ludzi. Wraz z mężem wychowujemy jednego syna. Interesuję się kinem, teatrem, tańcem i fotografią. Kandyduję w wyborach, bo chcę, by młodzi ludzie rozbudzali swoją aktywność, wiarę we własne siły i czerpali satysfakcję z wykorzystania twórczych możliwości, by stawali się ludźmi samodzielnymi, świadomymi odnoszenia sukcesu i podejmowania dojrzałych decyzji dla dobra Powiatu Tarnogórskiego.
 
Moje cele w Radzie Powiatu Tarnogórskiego:
 • wspieranie uzdolnień i rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży,
 • zwiększanie nakładów na modernizację i doposażanie placówek oświatowych powiatu,
 • wielopoziomowe inwestowanie w rozwój oświaty i doskonalenie jej zasobów gwarantujących najwyższe kompetencje i umiejętności młodych mieszkańców powiatu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminach,
 • współpraca z gminami powiatu i starostwem w najważniejszych obszarach (bezpieczeństwa, gospodarki, edukacji, komunikacji).
Wielkie umysły mają cele dla wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.