Menu Zamknij

Program dla powiatu

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

 • remonty dróg powiatowych
 • budowa ścieżek dla rowerzystów i pieszych
 • modernizacja budynków użyteczności publicznej
 • współpraca z gminami powiatu w utrzymaniu i remontach kluczowych dróg

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

 • utrzymanie pozycji szpitala powiatowego jako centrum usług medycznych dla mieszkańców powiatu
 • poprawa sytuacji finansowej placówki
 • dostosowania placówki do wymogów stawianych szpitalom przez Ministerstwo Zdrowia
 • rozwój profilaktyki zdrowotnej mieszkańców
 • zwiększenie oferty usług medycznych
 • budowa nowego bloku operacyjnego oraz sterylizatorni
 • remonty Domów Pomocy Społecznej

EDUKACJA

 • remonty szkół i doposażanie pracowni dydaktycznych
 • budowa kompleksu sportowego wspólnego dla LO im. Sempołowskiej i Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
 • dalsze inwestycje termomodernizacyjne, w tym odnowienie elewacji LO im. Staszica

NOWOCZESNY URZĄD

 • załatwianie spraw urzędowych on-line
 • likwidacja kolejek (geodezja, komunikacja, budownictwo)

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNKU PRACY

 • szybkie i elastyczne szkolenia dla osób bezrobotnych
 • rozwój współpracy z pracodawcami
 • rozwój gospodarki innowacyjnej
 • budowanie potencjału gospodarczego powiatu w oparciu o infrastrukturę kolejową Katowice – Pyrzowice
 • budowa drogi ekspresowej oraz rozwój lotniska

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • współpraca z gminami w zakresie ograniczenia niskiej emisji i fotowoltaiki
 • dokończenie procesu unieszkodliwienia odpadów po Zakładach Chemicznych