Menu Zamknij

Okręg nr 1

Jolanta Tuszyńska
Okręg nr 1 – Pozycja nr 1
Nazywam się Jolanta Tuszyńska, z domu Machnik. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ponadto swoje kwalifikacje podnosiłam kończąc studia podyplomowe z zakresu Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także w zakresie Zarządzania Oświatą w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Od 1990 roku prowadziłam własną działalność gospodarczą, a w latach 2001 – 2006 pracowałam w Urzędzie Statystycznym w Katowicach. Od lat zaangażowana jestem w życie lokalnej społeczności. W okresie od 2002 do 2006 roku byłam radną Rady Miejskiej. Pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku pełnię funkcję zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odpowiadam za kwestie społeczne, edukację i ochronę środowiska. Od 29 lat jestem żoną Antoniego. Mam dwoje dzieci – Kasię i Michała. W wolnych chwilach poświęcam się pracy w ogrodzie. Interesuję się literaturą piękną, uwielbiam też grać w brydża. Kandyduję ponieważ uważam, że wdrażane sukcesywnie od 12 lat działania władz miasta, owocujące jego rozwojem, należy kontynuować. Nasze miasto z roku na rok pięknieje, realizowane są nowe inwestycje – także te w oświacie w postaci wykonanej niedawno termomodernizacji aż 5 placówek oświatowych (10 mln zł ).

Moje preferencje:

 • termodernizacja kolejnych 7 miejskich placówek oświatowych ( około 14 mln zł )
 • dalsze polepszanie warunków do nauki dzieci w szkołach i przedszkolach
 • budowa następnych placów zabaw i rozwój terenów sportowych w mieście
 • stworzenie Centrum Aktywności Seniorów
 • rewaloryzacja Parku Miejskiego jako zabytku wpisanego na listę UNESCO
 • ciąg dalszy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła i docieplenie budynków
 • rewitalizacja przestrzeni publicznej: modernizacja placu zabaw przy ul. Sobieskiego, płyty Rynku, terenu przy Hali Targowej
 • kontynuacja budowy kolejnych chodników na osiedlu Kolejarz i Gruzełki
 • zwiększenie nakładów na utrzymanie zieleni miejskiej
Tadeusz Torbus
Okręg nr 1 – Pozycja nr 2
Nazywam się Tadeusz Torbus. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, z wykształcenia dr n. med. – specjalistą pediatrą. Przez wiele lat byłem ordynatorem oddziału noworodków w Szpitalu Powiatowym nr 1 w Tarnowskich Górach. Nadal prowadzę dyżury w naszym szpitalu w Tarnowskich Górach, na oddziale noworodków. Przyczyniłem się do przyznania oddziałowi ginekologiczno-położniczemu certyfikatu „Szpital przyjazny dziecku”. Jestem mężem Krystyny i ojcem trójkidzieci – Piotra (ksiądz), Wojciecha (lekarz stomatolog) i Anię (magister kosmetologii).
  W Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór zasiadam od sześciu kadencji. W obecnej kadencji kieruje Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Prowadzę aktywną działalność społeczną. Jestem Przewodniczącym Stowarzyszenia Szarych Szeregów „Krąg Tarnowskie Góry”. Jestem również członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz członkiem Rady Parafialnej.
Startuję w wyborach, ponieważ chcę kontynuować moje dotychczasowe działania w zakresie rozwoju miasta, rewitalizacji starówki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska.
 
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w centrum miasta w latach 2014 – 2018: 
 • kontynuacja rewitalizacji centrum miasta wraz zabytkowymi kamienicami,
 • przejęcie terenu po zakładach Tarmilo przy ul. Opolskiej,
 • modernizacja Tarnogórskiego Centrum Kultury,
 • termomodernizacja szkół,
 • budowa placów zabaw,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole SP 2,
 • remont infrastruktury technicznej ul. Strzelców Bytomskich wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz chodników,
 • remont chodnika przy ul. Roździeńskiego,
 • remont chodnika przy ul. Beskidzkiej,
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Rucianej,
 • wymiana kanalizacji i nawierzchni asfaltowej na ul. Odrzańskiej (I etap) od ul. Gruzełki do ul. Radosnej.
Plany na następną kadencję:
 • II etap remontu ul. Odrzańskiej od ul. Radosnej do ul. Opatowickiej,
 • remont ulic: Roździeńskiego, Radosnej, Zachodniej – wymiana infrastruktury technicznej (podziemnej), nawierzchni asfaltowej i chodnika,
 • remont rurociągu gazowego,
 • położenie ciepłociągu,
 • wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne – oprawy typu LED,
 • kontynuacja rewitalizacji centrum miasta,
Kazimierz Mańka
Okręg nr 1 – Pozycja nr 3
Nazywam się Kazimierz Mańka. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Tutaj także pracowałem w PKP i PWiK. Obecnie jestem na emeryturze. Posiadam doświadczenie w pracy w samorządzie. W latach 1995 – 1998 byłem Delegatem Gminy Tarnowskie Góry do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. Posiadam merytoryczne przygotowanie w zakresie finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego, funkcjonowania spółek prawa handlowego potwierdzone certyfikatem nadanym przez Ministra Skarbu Państwa. W pracy zawodowej zajmowałem się wdrażaniem systemów zarządzania wg norm ISO. W latach 1995 – 1998 byłem Radnym Miejskim, a także nieetatowym członkiem Zarządu Miasta. Aktualnie jestem Radnym Miasta Tarnowskie Góry. Będąc radnym przyczyniłem się do rozpoczęcia i zakończenia procesu gazyfikacji oraz rozpoczęcia prac projektowych budowy kanalizacji w mieście oraz innych zadań infrastrukturalnych, które są aktualnie realizowane. Startuję w wyborach, ponieważ chcę, aby moje doświadczenie zostało jak najlepiej wykorzystane w podejmowanych inicjatywach.

PROGRAM DLA MOJEJ DZIELNICY na lata 2019-2023
 • Budowa chodnika (II i III etap) w ciągu ulicy Torowej na Osiedlu Kolejarz,
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą drogową w ulicy bocznej od Torowej,
 • Budowa chodników na obszarze Osiedla Kolejarz (Konduktorska, Maszynistów, Kolejarzy), ulic Staszica, Lyszcze, Cichej, Skośnej, Dolomitów,
 • Wykonanie trwałego utwardzenia dróg bocznych,
 • Budowa brakującego oświetlenia ulicznego.
 • remont chodnika ulicy Gliwickiej od obwodnicy do Ronda Solidarności z ścieżką rowerową.

PROGRAM DLA MIASTA na lata 2019 – 2023
 • rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej
 • wyburzenie budynku TARMILO i tymczasowe zagospodarowanie terenu (parking dla samochodów i autokarów)
 • modernizacja płyty rynku (mała architektura)
 • przebudowa Placu Wolności, oraz dojścia na odcinku Staszic – Hala Targowa
 • przebudowa Placu Zabaw przy ulicy Sobieskiego (Plac TPD)
 • dotacje dla mieszkańców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana pieców CO, ocieplenie budynków, i inne związane z wymienionym programem)
 • rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Wyszyńskiego
 • przebudowa starego targowiska warzywno – owocowego w ulicy Dolnej
 • poprawa jakości dróg i chodników gminnych
 • wspieranie działalności kulturalno – oświatowej w mieście
 • współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.
Piotr Gładki
Okręg nr 1 – Pozycja nr 4
Nazywam się Piotr Gładki. Jestem emerytem. Żona: Jolanta, synowie: Piotr – muzyk i Marcin – ratujący życie maleńkich Polaków kardiochirurg. Organizuję wraz z synami gale charytatywne na rzecz kliniki kardiochirurgii. Jestem bezpartyjny. Nie jestem koniunkturalny, jak wielu u władzy i chcących władzy. W moim przekonaniu praca dla drugich jest zasadniczym elementem godności człowieka. Moja pasja to przyroda i gołębie pocztowe. Przyroda uczy pokory i szacunku. Trzykrotnie obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, co dało mi możliwość pracy z Wami i dla Was. Z mojej pracy rozliczycie mnie 21.10.2018 r.

Moje najważniejsze zrealizowane zobowiązania to:

 • wymiana 170 okien, kapitalny remont sali gimnastycznej, łazienek, wymiana wykładzin w Szkole Podstawowej Nr 9;
 • kapitalny remont Przedszkola przy ul. Mickiewicza;
 • oświetlenie terenu garaży przy ul. Klonowej;
 • remont ul. Curie – Skłodowskiej – chodnik, nakładka;
 • budowa drogi i oświetlenia przy ul. Garusa i Piernikarczyka;
 • oświetlenie drogi do Hali Targowej;
 • nowe chodniki i nakładka – ul. Łowiecka i Kruszcowa,
 • nowe chodniki i nakładki ulic: Katarzyny, Towarowej, Krasickiego, Świdra, Tatrzańskiej, Bończyka, remont ulic: Klonowej, Kasztanowej;
 • podłączenie wszystkich bloków MTBS od ul. Mickiewicza oraz 1000 – lecia do ul. Okrzei do miejskiej sieci cieplnej;
 • termomodernizacja bloków ul. Mickiewicza, Kościuszki, Okrzei, Bema;
 • plac zabaw dla dzieci przy Szkole Nr 9, rozpoczęcie zakładania ogrodu botanicznego, wycinka trzech topoli zagrażających życiu dzieci i mieszkańców;
 • boisko przy ul. Hallera;
 • budowa ul. Hallera, Bystrama, Chmielewskiego (roboty w toku, koszt około 1.800 tys. zł);

Moje plany na następne lata:

 • dokończenie termomodernizacji – wszystkich bloków MTBS, w tym przy ul. Okrzei;
 • kapitalny remont terenu od ul. Mickiewicza do Bończyka – parking, stoły, huśtawki, ławki;
 • kapitalny remont terenu przy ul. Bema, Jana Opolskiego – parkingi;
 • projekt boiska o sztucznej, dobrej jakości nawierzchni z trybunami na 300 miejsc oraz całoroczne oświetlenie;
 • boisko treningowe trawiaste dostępne dla mieszkańców;
 • psi park – ogrodzony teren zadrzewiony z psimi toaletami, ławkami dla właścicieli czworonogów – to nowość na terenie miasta;
 • remont dojazdów do garaży przy ul. Klonowej, nakładka asfaltowa;
 • kapitalny remont ul. Mickiewicza i Korczaka;
Robert Mrozek
Okręg nr 1 – Pozycja nr 5
Nazywam się Robert Mrozek. Cztery lata temu dzięki Państwa zaufaniu zostałem najmłodszym przedstawicielem w Radzie Miejskiej. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie i motywacja do pracy. Jako radny pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich, członka komisji ds. Edukacji oraz komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. W 2015 roku zostałem wybrany na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej. Zostałem również członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czerwcu bieżącego roku zostałem wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.
 
W siedzibie swojej firmy przy ulicy Piastowskiej 7, prowadzę biuro radnego, gdzie regularnie spotykam się z mieszkańcami. Ten bezpośredni kontakt pozwala mi lepiej poznać tarnogórzan, zrozumieć ich problemy i marzenia związane z miastem. Po każdej rozmowie czuję przypływ pozytywnej energii do kolejnych działań. Na przestrzeni ostatnich czterech lat złożyłem ponad 60 interpelacji.
 
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, wspólnie ze stowarzyszeniem Tarnogórska-Rodzinka.pl zorganizowaliśmy m.in. „Śniadanie na Polanie”, „Pchli Targ” oraz „Tarnogórski Dzień Rodziny”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez naszego miasta. Ze wsparciem Patryka Długajczyka zmieniliśmy oblicze muszli w parku miejskim, gdzie organizujemy „Filmowe wtorki”. Do pomysłu udało nam się również przekonać mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa i Pyskowic. Jestem także jednym z pomysłodawców dwóch edycji Turnieju Gier Komputerowych. Wspólnie z Anią Dittfeld i Kasią Gwizdek zorganizowaliśmy akcję społeczną „wyprawkaTG” oraz „świąteczna wyprawkaTG” dla potrzebujących dzieci. W okresie zimowym już dwukrotnie zorganizowałem akcję „Wymiana Ciepła w TG”. Byłem także jednym z inicjatorów powstania grupy „TG know HAU – miasto przyjazne psom”.
 
Oprócz działalności społecznej i sprawowania mandatu radnego, na co dzień jestem przedsiębiorcą oraz pedagogiem, który uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą.
 
Jestem laureatem plebiscytów „Człowiek Roku” i „Najlepszy radny”, organizowanych przez Dziennik Zachodni i portal NaszeMiasto.pl. oraz laureatem konkursu „Najlepszy debiut w biznesie” organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2017 roku.
 
Dlaczego kandyduję? Ponieważ kocham to, co robię. Praca na rzecz naszego miasta daje mi niesamowitą satysfakcję. Chciałbym kontynuować pozytywne zmiany, które zapoczątkowaliśmy cztery lata temu – dla miasta, dla mieszkańców, dla Nas.
 
facebook: radnymrozek
instagram / twtter / snapchat: robertmrozek-
Beata Faryna-Mehlich
Okręg nr 1 – Pozycja nr 6
Nazywam się Beata Faryna-Mehlich. Urodziłam się 11 marca 1972 roku w Tarnowskich Górach. Ukończyłam liceum handlowe i studium informatyczne. Jestem mamą czterech synów i dwóch córek. Czas wolny najchętniej spędzam na świeżym powietrzu – biegając lub jeżdżąc na rowerze. Działam w Radzie Dzielnicy Śródmieście-Centrum i prowadzę Stowarzyszenie Sportowe „tarnogórski”. Organizuję i współorganizuję pikniki oraz biegi dla dzieci, a wśród nich „Skrzatowisko”. Skutecznie zabiegałam o budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9. Popularyzując aktywność fizyczną, organizuję bieg „Dramatyczna Siódemka”. Realizuję cykl wycieczek rowerowych, które poza promocją turystyki rowerowej i popularyzacją tego środka komunikacji, mają na celu poznawanie historii Tarnowskich Gór i okolic. Od kilku lat sympatyzuję ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, aktywnie wspierając jego działalność.
Kandyduję, ponieważ od wielu lat działam społecznie na rzecz naszego miasta, znam jego mocne strony oraz problemy. Chcę jeszcze skuteczniej reprezentować interesy mieszkańców i wykorzystując swój potencjał stale przyczyniać się do rozwoju Tarnowskich Gór. Pragnę pracować nad poprawą jakości życia w naszym mieście oraz ochroną naszego wspaniałego dziedzictwa, aby pozostawić je przyszłym pokoleniom.
 

Mój program wyborczy

 • Chcę stale podnosić świadomość społeczną mieszkańców, by odczuwali swój udział i odpowiedzialność za rozwój miasta.
 • Będę wspierać osoby w trudnych sytuacjach życiowych oraz podejmować kroki w zakresie przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu.
 • Zamierzam współpracować z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi różnorodną działalność aktywizującą mieszkańców.
 • Skupię się na działaniach zmierzających do rewitalizacji naszych zabytkowych kamienic, usprawnieniu bieżących remontów w budynkach komunalnych oraz poprawie polityki mieszkaniowej.
 • Zadbam o zwiększenie estetyki i bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej i rowerowej.
 • Podejmę działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 • Zintensyfikuję wszystkie swoje wcześniejsze działania związane z propagowaniem aktywnego trybu życia, ochroną środowiska oraz promocją naszego Miasta Gwarków.
Dariusz Warda
Okręg nr 1 – Pozycja nr 7
Dziękując za wybór na radnego w kończącej się kadencji, chcę pokrótce opisać, co udało mi się zrobić przez ostatnie prawie cztery lata. Zostałem radnym dzięki Państwa głosom – osób z rejonu oś. Fazos, ulic: Opatowickiej, 11 Pułku Ułanów, 3 Pułku Ułanów, Towarowej, Krasickiego, Katarzyny i Opolskiej, od ul. Katarzyny do oś. Fazos.
Najbardziej cieszy mnie fakt, że udało mi się przekonać władze miasta do wybudowania placu zabaw na oś. Fazos, naprawy części ulic na tym osiedlu jak i naprawy parkingu przyległego do osiedla przy ul. Opatowickiej. Przyczyniłem się również do przesunięcia słupów oświetleniowych przy ul. Opatowickiej przed „białym” kościołem. Dobrym przykładem współpracy z mieszkańcami było wspólne dążenie do naprawy chodnika przy ul. Opolskiej, co się udało, z czego bardzo się cieszę. Również usunięcie przyczepy reklamowej na parkingu przy kościele M.B. Królowej Pokoju odbyło się po moich interwencjach.
Wspólnie z władzami miasta udało nam się również podjąć szereg działań w centrum miasta. Wymienić można choćby kontynuację modernizacji Tarnogórskiego Centrum Kultury, rewitalizację centrum (remonty kamienic, wykupienie terenu po Tarmilo), budowę wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych, inwestycje w infrastrukturę sportową (Hala Sportowa).
Są oczywiście rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić, więc postanowiłem, że poddam się Państwa ocenie i będę prosił o obdarzenie mnie zaufaniem podczas zbliżających się wyborów. Dlatego proszę, aby oddali Państwo głos na mnie.
Mieszkam przy ul. Opatowickiej, mam 51 lat, wykształcenie średnie techniczne i wiele energii do tego, aby zmieniać nasze miasto słuchając mieszkańców i współpracując z nimi dla dobra całej społeczności. Po pracy zawodowej zajmuję się pszczelarstwem.
 

Mój program:

 • rozpoczęcie prac związanych z budową centrum przesiadkowego (obok dworca PKP),
 • budowa tras rowerowych w połączeniu z planami metropolitalnymi województwa śląskiego,
 • rewitalizacja targowiska, wraz z częścią starówki,
 • kontynuacja naprawy dróg wewnętrznych na osiedlu Fazos,
 • naprawa schodów przy ul. Opolskiej (przy przystanku autobusowym na oś. Fazos), aby bezpiecznie dojść do ul. Towarowej,
 • kontynuacja budowy chodnika przy ul. Towarowej, aż do torów kolejowych (projekt dla tego zadania już jest wykonany),
 • kontynuacja prac związanych z przeznaczeniem terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców (teren za Faserem będzie niebawem udostępniony, a kolejne należy przygotowywać)
Dorota Tiszler
Okręg nr 1 – Pozycja nr 7
Nazywam się Dorota Tiszler, z domu Poprawa. Urodziłam się i mieszkam w Naszym Mieście. Tak jak mój ojciec, mąż i syn ukończyłam II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Zdobyłam wykształcenie wyższe kończąc studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Wydział Lekarski w Zabrzu. Kontynuując tradycje rodzinne, które zapoczątkował mój ojciec Kazimierz, jestem pediatrą i lekarzem rodzinnym. Od 24 lat jestem w związku małżeńskim z moim mężem Adamem. Mamy jednego syna, który w tym roku akademickim kończy studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W chwilach wolnych chętnie uprawiam turystykę górską i rowerową. Uczęszczam na zajęcia na siłowni i lekcję tańca towarzyskiego. Kandyduję, bo jako lekarz pracujący od 13 lat w dzielnicy Śródmieście Centrum stykam się z ludzkimi problemami i zauważam wiele rzeczy, jakie trzeba zmienić w naszym mieście. Bycie radną umożliwi mi rozwiązanie problemów naszych mieszkańców.

Mój program:
 • promocja zdrowego trybu życia wraz z aktywizacją mieszkańców – zwłaszcza dzieci i seniorów,
 • walka z nadwagą u dzieci i młodzieży,
 • propagowanie badań profilaktycznych,
 • kontynuacja programu szczepień HPV,
 • wprowadzenie dofinansowania szczepień przeciwko inwazyjnej, chorobie meningokokowej,
 • budowa sieci ścieżek rowerowych,
 • walka ze smogiem w mieście,
 • zwiększenie ilości miejsc w domach seniora,
 • zwiększenie liczby placówek zajmujących się zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci,
 • wspieranie zdolnej młodzieży stypendiami,
Elżbieta Pyka
Okręg nr 1 – Pozycja nr 9
Nazywam się Elżbieta Pyka. Od dzieciństwa mieszkam w Tarnowskich Górach w Śródmieściu – Centrum. Ukończyłam Politechnikę Śląską na Wydziale Matematyczno – Fizycznym, specjalność metody informatyczne. Od 2008 roku pracuję w Zespole Szkół w Zbrosławicach, który przekształcił się w Szkołę Podstawową. Początkowo na stanowisku nauczycielki matematyki, potem wicedyrektora, a od września 2016 roku jestem dyrektorem tej placówki.
W latach 2014 – 2018 byłam radną Rady Miasta Tarnowskie Góry. Aktywnie pracowałam w dwóch komisjach – ds. Edukacji oraz ds. Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych. Działałam również w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Od wielu lat działam w Związku Harcerstwa Polskiego Hufcu Ziemi Tarnogórskiej. Przez te lata pełniłam wiele funkcji w naszym hufcu: byłam drużynową (przez 10 lat), skarbnikiem, a obecnie jestem komendantką. W ramach naszej działalności prowadzimy 12 drużyn i jeden klub specjalnościowy, które zrzeszają ponad 200 młodych ludzi. Organizujemy: zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, biwaki i wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Harcerstwo to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale model wychowania w duchu patriotycznymi i szacunku do drugiego człowieka. W ramach hufca prowadzimy Ośrodek Harcerski „Borowiany”, który stanowi bazę dla naszego ruchu. Angażuję się jako wolontariusz w akcje charytatywne w tym m.in. Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W wolnych chwilach pasjonuje się turystyką, techniką zdobień drewna farbą i serwetkami – decoupage.

Mój program:
 •  wspieranie organizacji pozarządowych i tworzenie warunków do ich rozwoju,
 • prowadzenie działań nastawionych na współpracę organizacji pozarządowych,
 • wspieranie rozwoju zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Tarnowskie Góry,
 • kontynuacja rewitalizacji zabytkowego Centrum Miasta (odnowienie zabytkowych kamienic, oświetlenia),
 • rewitalizacja ul. Piastowskiej i Placu Żwirki i Wigury,
 • zagospodarowanie przestrzeni między ul. Bema, a Parkiem Strzeleckim,
 • kontynuacja organizacji miejsc parkingowych w Centrum Miasta,
 • kontynuacja termomodernizacji i remontów budynków z zasobu MTBS,
 • remonty budynków komunalnych (podpięcie ciepła systemowego – ograniczenie niskiej emisji),
 • prowadzenie działań nastawionych na współpracę organizacji pozarządowych,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi i senioralnymi,
 • podejmowanie kolejnych działań służących podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców m in. służące ograniczeniu niskiej emisji.
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w mieście
 • budowa ścieżek rowerowych
 • rewitalizacja Parku Miejskiego
 • remont dróg gminnych