Menu Zamknij

Okręg nr 2

Arkadiusz Czech
Okręg nr 2 – Pozycja nr 1
Arkadiusz Czech – od 2006 roku burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – reprezentujący stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego. Urodził się w Bobrownikach Śląskich, ale jego przodkowie ze strony Czechów przybyli tu spod Opola. Edukację rozpoczął od Szkoły Podstawowej nr 11, jest absolwentem tarnogórskiego „Stasia”, wykształcenie zdobył także w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Potrafi, choć ostatnio rzadko znajduje na to czas, grać na flecie. Ukończył fizykę techniczną na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez lata nauczyciel fizyki i wicedyrektor II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Obowiązki nauczycielskie i dyrektorskie od 1994 roku łączył z działalnością publiczną: w latach 1994 -1998 był radnym miasta Tarnowskie Góry, potem przez jedną kadencję radnym powiatowym (a także wiceprzewodniczącym rady powiatu), w roku 2002 wrócił do rady miasta jako jej przewodniczący.

W swoim życiu publicznym od zawsze z ostrożnością odnosi się do układów partyjnych. „Praktyka pokazała, że miałem rację: układy i sympatie partyjne nie zawsze idą w parze z potrzebami mieszkańców i lokalnych społeczności. Powiem więcej: partie nie najlepiej służą samorządom. Właśnie dlatego powstała Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, której jestem członkiem. Nasze stowarzyszenie od niemal 20 lat kreuje lokalną politykę. Spotykamy się regularnie, a nie tylko z okazji zbliżających się, kolejnych wyborów. Zrzeszamy ludzi o różnych poglądach, dla których naczelną zasadą jest „działać lokalnie”. O kierunkach rozwoju Naszej Małej Ojczyzny decydują Tarnogórzanie, a nie uwikłane w centralne rozgrywki egzekutywy partii politycznych” – mówi.

Ostatnie lata w mieście to szereg ważnych inwestycji, w tym: nowoczesna oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w całym mieście (300 mln zł), nowoczesny dworzec i całkowicie wymieniony tabor autobusowy, blisko 40 nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych i wielofunkcyjna hala sportowa, 72 nowe mieszkania komunalne, rewitalizacja starówki miasta oraz objęcie całego miasta planem zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach Tarnowskie Góry stały się miastem, w którym dobrze się mieszka, miastem bezpiecznym, nowoczesnym, obywatelskim, miastem dbającym o swoją historię, o ekologię, pełnym kultury i sportu – mówi, podkreślając, że w Tarnowskich Górach rocznie wydaje się około 400 pozwoleń na budowę.

W 2017 roku Zabytkowa Kopalnia Srebra wraz z innymi tarnogórskimi zabytkami pogórniczymi zostały wpisane na listę UNESCO. – Tarnowskie Góry to miasto społeczników. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz wielu ludzi dobrej woli nasze miasto, jako jedyne na Śląsku, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To nasza duma, zaszczyt ale i obowiązek szczególnej dbałości o nasze wspólne dziedzictwo. Znaczące środki wydatkujemy na wsparcie działań licznych organizacji pozarządowych. To im zawdzięczamy, że w Tarnowskich Górach ciągle coś się dzieje!

Prywatnie Arkadiusz Czech to szczęśliwy mąż Joanny oraz ojciec Jakuba i Jana. Jego hobby to spacery, historia oraz czas spędzany z rodziną.
Feliks Kowalski
Okręg nr 2 – Pozycja nr 2
Nazywam się Feliks Kowalski. Od pokoleń ja i moi przodkowie jesteśmy mieszkańcami Starych Tarnowic. Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Ukończyłem Akademię Rolniczą w Krakowie, Uniwersytet Opolski oraz studia podyplomowe we Wrocławiu. Moją pasją są konie i piłka nożna. Jako tarnogórzanin brałem udział w Międzynarodowych Zawodach w Powożeniu Tradycyjnym CIAT o Trofeum Śląska w 2017 i 2018 roku w Koszęcinie. Od trzech kadencji reprezentuję mieszkańców naszej dzielnicy w Radzie Miasta Tarnowskie Góry. Jestem przewodniczącym Komisji Budżetowej. Zasiadam również w Radzie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii i Uzależnień TO-TU. Jestem także członkiem i aktywnym działaczem Rady Dzielnicy Stare Tarnowice.

Najważniejsze zrealizowane działania:
 • budowa hali sportowej
 • przebudowa ciągu pieszego ul. Wyszyńskiego – ul. Bałkańska
 • zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego z Repecką,
 • oświetlenie alei w Parku Repeckim od ul. Repeckiej do ronda GCR-u,
 • rozbudowa ul. Bałkańskiej (budowa parkingu),
 • budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska z Fińską, przebudowa ul. Litewskiej wraz z budową parkingu,
 • budowa parkingu przy ul Morcinka,
 • zagospodarowanie terenu wokół Jubilata,
 • budowa placu zabaw przy ul. Morcinka,
 • utwardzenie części ul Niedziałkowskiego, ul. Łanowej, ul. Bałtyckiej,
 • remont ogrodzenia boiska TS Tarnowiczanka,
 • wymiana wodociągu, podłączenie ciepłociągu oraz nowa nakładka asfaltowa na części ul. Repeckiej (termin zakończenia prac 30.11.2018r),
 • położenie nakładek asfaltowych na ul. Bałkańskiej, Włoskiej, Donieckiej, Fińskiej, Poczdamskiej, Łotewskiej, Śniadeckiego, Niedziałkowskiego
 • budowa, remont chodników ul. Niedziałkowskiego, Morcinka, Włoska, Francuska, Śniadeckiego,
W sferze inwestycji będę dążył do:
 • remontu chodnika przy ulicy Bałkańskiej, Starotarnowickiej, ul Janasa ( Sielanki do szkoły), budowy przy ul Skrzypczyka
 • nowa nawierzchnia na całej długości ulicy Repeckiej,
 • zaprojektowanie i budowa drogi łączącej ul Pyskowicką z Sielanką
 • utwardzenia ul. Miedzianej, Łanowej, Niedziałkowskiego, Wyszyńskiego 128-172,
 • dofinansowania remontu ogrodzenia cmentarza i kościoła Św. Marcina
 • dokończenie zagospodarowania terenu wokół ”Jubilata”(amfiteatr, boiska wielofunkcyjne, alejki spacerowe, wybiegi dla psów)
 • dalsze zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Opatowicach ul Pastuszki
 • budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Gliwicka X Witosa w Reptach
 • dalszej poprawy infrastruktury sportowej – TS Tarnowiczanka,
Danuta Fleszar
Okręg nr 2 – Pozycja nr 3
Nazywam się Danuta Fleszar. Urodziłam się w Bytomiu, a od 26 lat mieszkam w Tarnowskich Górach. Z wykształcenia jestem chemikiem-analitykiem. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach na stanowisku sekretarza szkoły. Jestem mamą dwóch synów: Mariusza i Marcina. Niedawno zostałam babcią. Od kilku lat aktywnie działam społecznie. Od 16 lat jestem członkiem chóru „Canzona” działającego przy TCK, a od 10 lat jego prezesem (próby odbywają się w Domu Kultury Jubilat). Jestem również członkiem Zarządu Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z chórem „Canzona” biorę udział w konkursach i koncertach śpiewaczych, podczas których zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Moją pasją są również wycieczki górskie i rowerowe. Zdobyłam kilkanaście szczytów Korony Gór Polskich, w tym Rysy. Lubię aktywnie spędzać czas wolny, kultywuję zdrowy tryb życia. Kandyduję, bo chcę by nasze miasto było miejscem kulturowo atrakcyjnym na mapie Śląska. Tarnowskie Góry powinny być miastem przyszłości dla młodych pokoleń, dającym im szerokie perspektywy i szanse rozwoju. Chcę abyśmy wszyscy byli dumni z tego, że mieszkamy właśnie w Tarnowskich Górach.

Program dla mojego okręgu wyborczego:
 • kontynuacja zagospodarowania terenu koło DK Jubilat pod cele rekreacyjne (boiska, alejki spacerowe, ławki),
 • organizacja miejsc parkingowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa między ulicami Janasa a Sielanka (budowa ronda oraz chodnika przy ul. Janasa),
 • budowa (utwardzenie) łącznika drogowego między ul. Fińską i Pomorską,
 • budowa chodnika przy ul. Pomorskiej,
 • wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych w dzielnicach (nakładki),
 • poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach m.in. poprzez rozbudowę systemu monitoringu.
  Program dla miasta:
 • poprawa stanu dróg oraz budowa ścieżek rowerowych,
 • kontynuacja rewitalizacji zabytkowego centrum miasta,
 • organizacja miejsc parkingowych,
 • tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów, którzy uruchamiają nowe miejsca pracy,
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych pod rozwój przedsiębiorczości w rejonie ul. Polnej i Płuczki oraz ul. Zagórskiej,
 • rozwijanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz pogadanek na temat „Bezpieczeństwa w sieci”),
 • wspieranie działalności chórów i orkiestr,
 • promocja młodych artystów naszego miasta,
 • wspieranie kultywowania tradycji śląskich.
Stefan Zientkowski
Okręg nr 2 – Pozycja nr 4
Nazywam się Stefan Zientkowski. Urodziłem się w Bobrownikach Śląskich. Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach – kierunek mechaniczno-technologiczny. Przez wiele lat byłem zawodowo związany z tarnogórskim Tagorem Obecnie, po likwidacji przedsiębiorstwa pobieram świadczenie przedemerytalne. Jako radny Rady Miejskiej i Rady Dzielnicy oraz członek klubu sportowego KS „Górnik” Bobrowniki Śląskie angażuje się w życie społeczne miasta i naszej dzielnicy. Jestem też członkiem Koła Misyjnego, które wspiera misje w Azji i Afryce. W Radzie Miejskiej kieruję pracami Komisji Ochrony Środowiska. W ostatniej kadencji udało się zrealizować szereg ważnych inwestycji w naszej dzielnicy. Najważniejsze z nich to:
 • budowa kanalizacji w ul. Korola i Królowej Jadwigi,
 • nowe nakładki asfaltowe na ul. Głównej, Gen. W. Sikorskiego i na Oś. Królów,
 • budowa terenu rekreacyjnego i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Głównej i wytyczenie przejść dla pieszych łączących ulice: Główną, Podmiejską, Spacerową (plac zabaw, poczta, biblioteka, policja, przystanek autobusowy, sklepy)
 • tymczasowe utwardzenie ulic Kazimierza Jagiellończyka, Głogowej, Grunwaldzkiej, Leszczynowej, Strzelniczej,
 • wykonanie gruntownego remontu i termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 11,
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej Szkoły Podstawowej, obiektów kościelnych, domów mieszkalnych,
 • wykonanie parkingu przy cmentarzu,
 • wykonanie wiaty autobusowej przy ul. Głównej.
Startuję w wyborach, bo chcę, by Tarnowskie Góry były miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy. Uważam, że należy poprawić warunki życia rodzin, tworzyć nowe miejsca pracy oraz stwarzać szanse rozwoju i nauki dla naszej młodzieży.

Mój program:
Plan dla Bobrownik Śląskich – Piekar Rudnych:
 • wybudowanie wg norm ulic: Parkowej (sąsiaduje z Parkiem Kunszt – atrakcją UNESCO), Puszkina, Strzelniczej, Małej (dojazd do Hałdy Popłuczkowej i rezerwatu Segiet)
 • budowa kanalizacji w rejonie tzw. „białych plam” (ul. Spacerowa, Jodłowa, Parkowa, boczne Puszkina, Jana Kazimierza),
 • tworzenie nowych parkingów przy ul. P. Skargi, Głównej,
 • utwardzenie ul. Brackiej, Kalinowej, Radzionkowskiej 7-11 „W Jedności siła”
 • Józef Sienicki
  Okręg nr 2 – Pozycja nr 5
  Nazywam się Józef Sienicki. Mieszkam w dzielnicy Stare Tarnowice na ul. Włoskiej. Z wykształcenia jestem mgr inż. elektromechanikiem. Ukończyłem Oficerską Szkołę Uzbrojenia w Olsztynie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Byłem żołnierzem zawodowym i pełniłem służbę na stanowiskach technicznych w jednostkach artylerii na ul. Opolskiej oraz w przedstawicielstwie wojskowym w FSR i LG „FASER”. Odszedłem z wojska w stopniu ppłk. Mieszkam z żoną Ireną. Mieliśmy jednego syna Marka, który w 1992 roku zginął tragicznie na policyjnej służbie w Bytomiu. Mamy po nim dorosłego wnuka.
  Jestem radnym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice od 2003 roku. W latach 2006 – 2010 byłem Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy. W Radzie zainicjowaliśmy organizację corocznego konkursu na najładniejszy rodzinny ogród działkowy – tym roku odbyła się już jego X edycja. Wymyśliliśmy i przeprowadziliśmy w Starych Tarnowicach I i II Bieg Gwarków, który obecnie jest stałą imprezą. Jestem obecnie już po raz drugi radnym Rady Miejskiej. W obecnej kadencji udało się zrealizować wiele inwestycji, najważniejsze to: zakończenie budowy kanalizacji, wybudowanie 2 bloków komunalnych i dwóch bloków MTBS, budowa Hali Sportowej, przeprowadzenie termomodernizacji szkół podstawowych i placówek oświatowych, remont i budowa nowych dróg i chodników (ul. Litewska – przejście dla pieszych przy PKO – Biedronka, parkingi na ul. Bałkańskiej). Wkrótce zakończy się inwestycja związana z zagospodarowaniem na cele sportowe i rekreacyjne terenu przy DK „Jubilat” (parkingi i plac zabaw już wykonano). Pełnię kilka funkcji społecznych. Jestem prezesem Tarnogórskiego Koła Związku Żołnierzy WP oraz Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego TS „TARNOWICZANKA”, a także wiceprezesem wspólnoty mieszkaniowej.


  Mój program dla dzielnicy na następną kadencję:

  • wykonać alternatywną drogę łączącą osiedle domów jednorodzinnych SIELANKA
   z ul. Pyskowicką lub Laryszowską,
  • dokończyć zagospodarowanie terenu przy DK Jubilat na cele rekreacyjne i sportowe,
  • wykonać rondo na skrzyżowaniu ulic : Opatowicka, Starotarnowicka i Sielanka,
  • wykonać chodnik wzdłuż ul. Janasa do szkoły Podstawowej Nr 8,
  • utworzyć dodatkowe miejsca parkingowe oraz dokonać reorganizacji ruchu na Osiedlu Przyjaźń,
  • kontynuować wykonanie nakładek na ulicach : Włoskiej, Francuskiej i Morcinka,
  • wyremontować ul. Repecką,
  • wykonać chodnik i oświetlenie od ul. Wyszyńskiego wzdłuż ul. Obwodowej do Parku Wodnego,
  • wyremontować trybuny stadionu sportowego TS Tarnowiczanka.
  Justyna Kosmała
  Okręg nr 2 – Pozycja nr 6
  Nazywam się Justyna Kosmała. Mieszkam od urodzenia w dzielnicy Repty Śląskie. W 2002 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Razem z moim mężem Dominikiem wychowujemy dwóch synów. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Od 2014 roku aktywnie włączam się w społeczno-kulturalne działania na rzecz mojej dzielnicy. Najpierw głównie jako animator kultury w tutejszym oddziale Tarnogórskiego Centrum Kultury, a później jako Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Repty Śląskie. W ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Radami Rodziców, OSP Repty Śląskie, LKS Zgoda Repty, Parafią Św. Mikołaja oraz TCK w Reptach Śląskich udało nam się zrealizować m.in. organizowany już po raz czwarty w tym roku i cieszący się bardzo dużą popularnością Dożynkowy Turniej Ulic w Piłce Siatkowej o Puchar Rady Dzielnicy, Bieg Przełajowy o Puchar Rady Dzielnicy Repty Śląskie, Piknik Rodzinny organizowany w tym roku po raz trzeci.
  Wierzę, że efekty moich działań, otwartość na współpracę i spotkanie z drugim człowiekiem oraz moja energia i entuzjazm, z którymi realizowałam się w TCK w Reptach Śląskich oraz Radzie Dzielnicy Repty Śląskie na rzecz lokalnej społeczności sprawią, że uzyskam Państwa poparcie i jako członek Rady Miejskiej będę miała jeszcze większy wpływ na poprawę jakości życia zarówno w naszej Dzielnicy jak i w naszym mieście.

  Program:
  • kompleks sportowo-rekreacyjny w Reptach Śląskich pomiędzy ulicami Żeromskiego i Skowronków,
  • budowa nowych ulic (np. ulica Kamienna),
  • remont budynku przy ulicy Witosa 61 gdzie siedzibę mają świetlica, biblioteka oraz przychodnia (izolacja i termomodernizacja) oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem,
  • remonty dróg powiatowych wraz z chodnikami (ul. Repecka, Witosa, Żeromskiego),
  • budowa chodników przy ulicy Długiej, Skowronków i Staszica,
  • dalsza ścisła współpraca z instytucjami na terenie dzielnicy,
  • dalsze działania na rzecz integracji społeczności lokalnej (nowe projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne na rzecz mieszkańców dotyczące głównie historii Rept Śląskich, stworzenie miejsca spotkań i wymiany poglądów dotyczących rozwoju dzielnicy).
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  Józef Harwig Okręg nr 2 – Pozycja nr 7
  Nazywam się Józef Harwig. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Repty Śląskie. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem. Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Pracowałem jako maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych w PKP, następnie w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłowych jako konstruktor w Dziale Energetyki Jądrowej. Od 1982 roku prowadzę działalność gospodarczą. Od wielu lat zajmuję się działalnością społeczną. Byłem radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz Przewodniczącym Rady Dzielnicy Repty (trzy kadencje). W obecnej kadencji Rady Miejskiej pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Byłem również prezesem klubu Sportowego Zgoda Repty, a także inicjatorem budowy nowej kanalizacji w dzielnicy i remontu boiska sportowego wraz z szatnią. W ostatniej kadencji udało nam się zrealizować wiele ważnych projektów dla naszej dzielnicy. Najważniejsze to: budowa sieci kanalizacyjnej wraz odtworzeniem nawierzchni ulic, rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego, budowa układu ul. Czajek, Sikorek, termomodernizacja ZSP 3. Startuję w wyborach, ponieważ leży mi na sercu dobro mieszkańców mojej dzielnicy i miasta.

  Mój program:
  • budowa bazy rekreacyjnej pomiędzy ul. Żeromskiego i Skowronków,
  • budowa nowych ulic (np. ul. Kamienna),
  • remont budynku świetlicy przy ul. Żeromskiego (odwodnienie i termomodernizacja),
  • remonty chodników wzdłuż ulic powiatowych (np. ul. Witosa).
  Program do miasta:
  • pozyskiwanie nowych inwestorów poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje w rejonie ul. Polnej i Płuczki oraz ul. Zagórskiej,
  • wspieranie działań na rzecz kultury i sportu,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  Anna Zapotocka
  Okręg nr 2 – Pozycja nr 8
  Nazywam się Anna Zapotocka. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 2005 roku. Od ponad 15 lat pracuję na stanowisku księgowej, stale doszkalając się z pokrewnych tematów. Jestem osobą zaangażowaną społecznie. Od 2015 roku jestem Członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, gdzie od podstaw miałam okazję zapoznać się z problemami i oczekiwaniami mieszkańców. Aktywnie działam jako członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Sekcji Penetracji i Ochrony Podziemi. Od kilku lat wraz z Klubem 22 oraz Automobilklubem Tarnogórskim organizuję Rajdy Motocyklowe oraz Rajdy Samochodów Zabytkowych. Sympatyzuję z Tarnogórskim Klubem Kobiet. W wolnych chwilach czytam książki lub oglądam skandynawskie filmy.

  Kandyduję w tegorocznych wyborach, gdyż doświadczenie jakie zdobyłam jako członek Rady Dzielnicy otworzyło mnie na problemy lokalnej społeczności i pragnę kontynuować to w szerszym zakresie. Chciałabym, aby nasze miasto mogło jeszcze skuteczniej wykorzystywać potencjał jakim dysponuje i abyśmy wspólnie decydowali o sprawach priorytetowych. Pragnę, żeby Tarnowskie Góry stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne zarówno dla mieszkańców jak i lokalnych przedsiębiorców. Oczekuję dialogu i kontaktu z mieszkańcami, a ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie. Działajmy lokalnie. Szczęśliwy mieszkaniec – szczęśliwe miasto.

  Mój program:
  • wsparcie projektu mającego na celu zagospodarowanie terenów zielonych obok Domu Kultury Jubilat na Osiedlu Przyjaźń na rzecz społeczności lokalnej, gdzie powstać mają alejki spacerowe, amfiteatr i wybieg dla psów.
  • wsparcie działań zmierzających do przebudowy ulic Janasa-Sielanka na wysokości zjazdu w ulicę Starotarnogórską wraz z wykonaniem chodnika i uzupełnieniem oświetlenia,
  • podjęcie działań w celu zwiększenia ilości latarni/punktów świetlnych w nieoświetlonych partiach Osiedla Przyjaźń i Starych Tarnowic.
  • podjęcie działań w celu poprawy stanu chodników i dróg oraz ich skuteczniejszego znakowania,
  • podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych,
  • modernizacja przedszkola nr 22,
  • podjęcie działań w celu rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży nauki pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia,
  • budowa sieci ścieżek rowerowych,
  • działania promujące miasto, jego atrybuty oraz lokalnych przedsiębiorców,
  • promocja tarnogórskich wydarzeń kulturalnych i społecznych.
  Izabella Wieczorek
  Okręg nr 2 – Pozycja nr 9
  Nazywam się Izabella Wieczorek. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłam Wydział Lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUXARMED w Tarnowskich Górach jako lekarz rodzinny (POZ). Dodatkowo ukończyłam kursy medycyny chorób tropikalnych i podróży, ponieważ od lat odwiedzam kolejne kontynenty i tej idei poświęcam częściowo moje życie zawodowe, uzupełniając świadomość turystów przed wyjazdami w świat. Podróże są również moją pasją. Wolnym czasie słuchamy muzyki czytam książki. W swojej pracy zawodowej mam bardzo duży kontakt z ludźmi. Słucham tarnogórzan, poznaję ich problemy i bolączki. Żywo interesuję się życiem społeczno-politycznym w naszym regionie. Kandyduję ponieważ chciałabym aby mieszkańcy naszego miasta żyli w zdrowym środowisku, wolnym od zanieczyszczeń. Dzisiaj dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza zwłaszcza zimą, ale także hałas. W swojej praktyce zawodowej mam również kontakt z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku. Widzę z jakimi problemami borykają się każdego dnia. Chciałaby, abyśmy poprzez nasze wspólne działanie szansę osobą niepełnosprawnym na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

  Mój program:
  • Tarnowskie Góry – zdrowe płuca Śląska
  • intensyfikacja działań na rzecz walki ze smogiem, ograniczenie emisji poprzez dofinansowanie wymiany starych kotłów, rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz włączanie do niej kolejnych budynków zwłaszcza w centrum miasta, dotacje na odnawialne źródła energii, karanie ludzi, którzy palą śmieci w przydomowych kotłowniach
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w kształceniu, poszukiwaniu pracy, działalności społecznej
  • dofinansowanie programów adresowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, na drogach i chodnikach, w środkach komunikacji publicznej
  • wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej kierowanych do mieszkańców miasta,
  • kontynuacja programów szczepień realizowanych w tarnogórskich placówkach oświatowych
  • wspieranie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • rewitalizacja parków i przestrzeni publicznych w Centrum miasta
  • zwiększenie ilości miejsc parkingowych zwłaszcza na dużych osiedlach
  Tadeusz Stasiak
  Okręg nr 2 – Pozycja nr 10
  Nazywam się Tadeusz Stasiak. Mam 32 lata. Urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Mam żonę – Iwonę i dwójkę dzieci: Felicję (2 lata) i Ignacego (pół roku). Z zawodu jestem radcą prawnym – prowadzę własną kancelarię. Od kilku lat aktywnie działam społecznie: w latach 2011 – 2015 byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, a od 2014 r. jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W Radzie Miejskiej przewodniczę Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Działam także w samorządzie przedsiębiorców: od czerwca 2018 r. jestem Wiceprezesem Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach.

  Moim sztandarowym celem w poprzednich wyborach było zagospodarowanie terenu przy D.K. Jubilat na Osiedlu Przyjaźń. Jestem zadowolony z obecnego postępu prac – w trakcie kończącej się kadencji gmina wybudowała w tym miejscu parking dla ponad 100 samochodów – oraz wykonała projekt parku. W roku 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie największego elementu planu – parku z ławkami i alejkami. W następnej kadencji Rady Miejskiej mam zamiar nadal zabiegać o dalsze inwestycje w tym miejscu: zgodnie z planem po realizacji parku przyjdzie czas na boiska i teren do wyprowadzania psów.

  Uważam, że rozwój nowego budownictwa w rejonie „Sielanki” wymaga wykonania połączenia drogowego pomiędzy ul. Sielanka a ul. Pyskowicką – „Zachodniej Obwodnicy Starych Tarnowic”. Powinno to umożliwić mieszkańcom nowego osiedla domków jednorodzinnych łatwy wyjazd w stronę Zbrosławic i Gliwic – a mieszkańcom osiedla Przyjaźń, Opatowic i Starych Tarnowic dać ulgę w postaci zmniejszenia ruchu na ul. Janasa i Wyszyńskiego. Oczywiście powstanie tej drogi wymagać będzie zbudowana wytrzymałej nawierzchni na pozostałej części ul. Sielanka. Nadchodząca kadencja to czas na projekt i przygotowanie tej inwestycji.

  Jednym z najważniejszych problemów ostatnich lat jest niska jakość powietrza. Następna kadencja to dobry moment na rozpoczęcie prac zmierzających do rozwiązania tego problemu: kończy się już bowiem ogromne zadanie budowy kanalizacji. Mam zamiar zabiegać o rozpoczęcie i finansowanie programu rozbudowy sieci ciepłowniczej, a tam gdzie budowa sieci jest niemożliwa – o dalszą realizację programów ograniczenia niskiej emisji.

  Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i wybierzecie na następną kadencję zamierzam dążyć do:
  • wykonania całego planu zagospodarowania terenu przy D.K. Jubilat,
  • rozpoczęcia prac nad „Zachodnią Obwodnicą Starych Tarnowic” i dojazdem do niej,
  • rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i kontynuowania planów ograniczenia niskiej emisji
  • utwardzania dróg gruntowych prowadzących do nowych zabudowań,