Menu Zamknij

Powiat Tarnogórski

Stanisław WieczorekStanisław Wieczorek
Radny Rady Powiatu – okręg nr 1

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska.

Urodził się w 1952 roku. Mieszka w Miasteczku Śląskim. Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym. Jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci.

Był jednym z inicjatorów przywrócenia praw miejskich Miasteczku Śląskiemu i jako pierwszy Burmistrz, po powrocie miasta na administracyjną mapą Polski, tworzył struktury organizacyjne urzędu miasta (remont budynku, zatrudnienie kadry urzędniczej oraz wyodrębnienie poszczególnych wydziałów). W 1995 roku Urząd Gminny w Miasteczku Śląskim został wyróżniony jako jedyny w ówczesnym województwie katowickim budynek bez barier architektonicznych.

W wolnych chwilach oddaje się moim pasjom, którymi są: jazda na rowerze, modelarstwo, praca przy domu i zabawa z wnukami. Z kolarstwem jest związany jego największy prywatny sukces sportowy – jest zwycięzcą wyścigu rowerowego Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów – Brenna 1998. 
Krystyna KosmalaKrystyna Kosmala
Radna Rady Powiatu – okręg nr 2

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego, członek Komisji Budżetu i Finansów.

Urodziła się i mieszka w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, natomiast studia inżynierskie na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy), członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a obecnie Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw majątkowych Gminy Tarnowskie Góry. 
 
Od wielu lat udziela się społecznie. Przez dwie kadencje była radną Rady Gminy Ożarowice (1990-1998). Dodatkowo w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do Sejmiku Województwa Katowickiego.
 
Od trzech kadencji jest radną Rady Powiatu Tarnogórskiego. Do najważniejszych osiągnięć bieżącej kadencji zalicza:
– przywrócenie Gminy Ożarowice do gliwickiego rejonu działania pogotowia ratunkowego,
– odstąpienie przez władze PKP oraz Zarząd Województwa Śląskiego od pomysłu budowy połączenia kolejowego z lotniskiem przez Piekary Śląskie.
Piotr WróbelKrystyna Trzęsiok 
Radna Rady Powiatu – okręg nr 3

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Urodziła się w Bytomiu. Mieszka w Kamieńcu. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego. W 1982 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jest mężatką i matką dwóch dorosłych synów. Jej rodzina od lat jest zaangażowana społecznie w działalność na rzecz lokalnego sportu –  piłki nożnej. Jej  zainteresowania to muzyka, gra na instrumencie, podróże i dobra książka. Była wieloletnim nauczycielem i dyrektorem Gminnego Przedszkola nr 3 w Kamieńcu a także radną Gminy Zbrosławice, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
W swojej działalności jako radna Rady Powiatu skupia się na tym, by jej Gmina i Powiat były miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców i szanse rozwoju dla mieszkającej w niej młodzieży, by młodzi wykształceni mieszkańcy naszego powiatu byli dumni, że mogą mieszkać właśnie tutaj.
Kazimierz GwóźdźKazimierz Gwóźdź 
Radny Rady Powiatu – okręg nr 4

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.

62 lata, od urodzenia mieszka w Radzionkowie, posiada wykształcenie budowlane. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Radny rady powiatu w latach 1998-2006 oraz 2010-2014. Przewodniczył pracom Komisji Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rozwoju i Promocji. Pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Obecnie przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, uczestniczy w pracach Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, i Komisji d/s Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
 
Posiada bogate doświadczenie w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Zawsze aktywnie wspiera działalność organizacji pozarządowych. W ramach działalności społecznej angażuje się w życie społeczności lokalnej, m.in. działa na rzecz rozwoju siatkówki. W trosce o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży współtworzył Młodzieżowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Radzionkowie, którego był prezesem przez 12 lat. Obecnie Honorowy Prezes Klubu. Prywatnie: jest ojcem dwóch córek – Marceliny i Kamili. Wraz z żoną Małgorzatą uważają, że rodzina jest najważniejsza. Jest miłośnikiem dobrej muzyki i sportu. Jest otwarty na kontakty z ludźmi i wrażliwy na ich problemy.
Krzysztof ŁozińskiKrzysztof Łoziński 
Radny Rady Powiatu – okręg nr 5

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). 
 
Wraz z żoną wychowuje dwie córki – Karolinę i Patrycję. Od wielu lat jest zaangażowany w sprawy gospodarcze i polityczne Powiatu Tarnogórskiego – jako przedsiębiorca i samorządowiec kilku kadencji. Chwile wolne poświęca rodzinie, pracom w ogrodzie, a także pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy samorządowej. 
 
Od wielu lat działa społecznie. Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 jest Radnym Rady Miejskiej, a w kadencji 2002-2006 był zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
Michał Sporoń
Radny Rady Powiatu – okręg nr 5

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.

Od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologii Polskiej, a od 2002 roku jest doktorem nauk humanistycznych. Obecnie pracuje w II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, gdzie prowadzi koło Amnesty International. Dużo czasu poświęca młodzieży organizując zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. 

Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a aktualnie jest jego wiceprezesem. Uniwersytet skupia ponad 400 studentów, którzy uczęszczają na zajęcia i wykłady dotyczące m.in. kultury, tradycji, zdrowia, bezpieczeństwa. W październiku zainaugurował już ósmy rok akademicki.
 
Interesuje się sztuką współczesną oraz kinem. W miarę możliwości stara się wspierać młodych twórców. Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Wojciecha Korfantego za promocję śląskości. 
Stanisław KowolikStanisław Kowolik
Radny Rady Powiatu – okręg nr 5

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Od Sierpnia 1980, a więc od pierwszej „Solidarności” jest aktywny w życiu publiczno-politycznym Tarnowskich Gór i ziemi tarnogórskiej. Zgromadził dzięki temu całkiem spore doświadczenie, które wsparte wykształceniem daje dobrą podstawę dalszej pracy w samorządzie powiatowym. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Teologii w KUL w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji /UŚ/ i europeistyki /UŚ/ oraz polityki społecznej /UJ w Krakowie/, a także Studium Edukacji Narodowej i Akademię Etyczno-Pedagogiczną w Lublinie. 

Ostatnie osiem lat to okres intensywnego, zrównoważonego, harmonijnego rozwoju Tarnowskich Gór, w czym ma – jako przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach – swój udział. Obecnie jest radnym Rady Powiatu. 
Adam MorawiecAdam Morawiec 
 Radny Rady Powiatu – okręg nr 6

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Ma 34 lata. Od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach, skąd wywodzi się jego rodzina. Studiował w Instytucie Prawa i Administracji UO, później ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W codziennej pracy w Pałacu w Rybnej zajmuje się koordynacją rozwoju tej instytucji, a także organizacją wydarzeń kulturalnych, m.in.:

Międzynarodowych Koncertów Pianistycznych, Mistrzowskich Kursów Kameralistyki, Festiwalu Wiosna Barokowa, Tarnogórskich Spotkań Jazzowych, Wakacji Artystycznych dla młodzieży oraz koncertów edukacyjnych z cyklu Rybna Dzieciom. Ponadto angażuje się w działalność Klubu 22, Galerii Satyry Na Tynku, Żabich Stawów w Sowicach, a także w wydarzenia organizowane we współpracy z Automobilklubem Tarnogórskim.

Był radnym Rady Powiatu w trudnej kadencji 2010-2014. Pracował wówczas w 3 komisjach: Infrastruktury i Środowiska, Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej – jako wiceprzewodniczący. Mając doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE dla Pałacu w Rybnej, Żabich Stawów w Sowicach oraz Klubu 22, chce pomóc wykorzystać szanse naszego Powiatu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.