Menu Zamknij

Powiat Tarnogórski

Krystyna Kosmała
Starosta Powiatu Tarnogórskiego

Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Zarządzania) oraz Akademii Rolniczej. Od ponad 30 lat związana zawodowo z administracją publiczną szczebla gminnego – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy) i Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (Pełnomocnik Burmistrza Miasta) oraz powiatowego – jako członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, w latach 2006-2010 a obecnie Starosta Tarnogórski (od roku 2017). Od wielu lat udziela się społecznie. Była i jest radną: Rady Gminy Ożarowice (1990-1998), Rady Powiatu Tarnogórskiego (1998-2006 i 2010- obecnie), a w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do ówcześnie działającego Sejmiku Województwa Katowickiego. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego reprezentuje mieszkańców Ożarowic i Świerklańca

Krzysztof Łoziński
Członek Zarządu Powiatu

Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Wraz z żoną wychowujemy dwie córki – Karolinę i Patrycję. Od wielu lat jest zaangażowany w sprawy gospodarcze i polityczne – jako przedsiębiorca i samorządowiec kilku kadencji. Od wielu lat działa społecznie. Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach. W latach 2002 -2014 był radnym Rady Miejskiej, a w kadencji 2002-2006 – zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, zaś w latach 2014-obecnie – radnym Powiatu Tarnogórskiego, a od 2017 – Członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego reprezentuje mieszkańców Tarnowskich Gór

Adam Morawiec
Członek Zarządu

Tarnogórzanin, absolwent kierunku administracja w Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2008-2011 – prezes zarządu Pałac w Rybnej sp. z o.o. a od 2011 dyrektor instytucji kultury Pałac w Rybnej. Radny Rady Powiatu w kadencjach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego reprezentuje mieszkańców Tarnowskich Gór.

Kazimierz GwóźdźKazimierz Gwóźdź
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Dariusz WysypołDariusz Wysypoł
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Eugeniusz Ptak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wykształcenie wyższe inżynierskie uzyskane na Politechnice Częstochowskiej. Pracuje w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu. Od ponad 20 lat jest zaangażowany w sprawy społeczne. Działałem na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurologicznymi i ich rodzin. Był współzałożycielem Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych, które powstało jesienią 1998 roku. W latach 1998 – 2006 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału. Od 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum w Nowym Chechle. Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach w latach 2010–2014 i 2014-2018. Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego od roku 2018. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pracuje również w Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego reprezentuje mieszkańców Kalet, Miasteczka Śląskiego oraz Tworoga.

Krystyna Trzęsiok
Mieszka w Kamieńcu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Przez 10 lat pracowała w Miejskim Przedszkolu przy POCH w Gliwicach, następnie od 1982 roku w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Kamieńcu, gdzie była nauczycielem i wieloletnim dyrektorem tej placówki. Przez dwie kadencje była radną Rady Gminy Zbrosławice, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od roku 2014 jest radną Rady Powiatu Tarnogórskiego. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Komisja ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Pracuje także w Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Tarnogórskiego. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego reprezentuje mieszkańców Zbrosławic.
Paweł Mrachacz