Menu Zamknij

Świerklaniec

Marek CylMarek Cyl
Wójt Gminy Świerklaniec
Urodził się w 1974 roku w Nakle Śląskim, gdzie mieszka do teraz. Z wykształcenia jest ekonomistą, w 2000 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Zarządzanie. Razem z żoną Joanną wychowuje dwójkę dzieci – Michała i Marysię. Wiele satysfakcji daje mu działalność społeczna, której poświęca swój wolny czas. Oprócz tego jego pasją jest narciarstwo. Przez 14 lat pracował w PKO Banku Polskim, gdzie był specjalistą w zarządzaniu finansami, zasobami ludzkimi oraz bankowości. W 2014 roku został wybrany wójtem Gminy Świerklaniec.
 
Poprzednie funkcje w instytucjach publicznych:
  •  Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec od 2010 roku
  •  Członek Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Świerklaniec 2006-2010
  •  Członek Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Świerklaniec 2010-2014
  •  Skarbnik Fundacji „Dzieci Śląska” Im Kai Mireckiej Ploss w Nakle Śląskim od 2006 roku
  •  Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim do 2012 roku
 
Zaangażowanie w działalność dla lokalnej społeczności:
  •  Radny Rady Gminy Świerklaniec w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014
  •  Od 2006 roku członek zarządu Fundacji „Dzieci Śląska” im Kai Mireckiej Ploss w Nakle Śląskim
  •  Członek Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

Przedstawiciele TG