Menu Zamknij

Arkadiusz Czech

Arkadiusz Czech
Burmistrz Tarnowskie Góry

Urodziłem się w Bobrownikach Śląskich, ale moi przodkowie ze strony Czechów przybyli tu spod Opola. Korzenie po kądzieli, czyli Niestrojach, Bentkowskich, Zorembach, zapuszczone są głęboko tu, w Tarnowskich Górach. W rodzinie – jak wielu tutejszych – miałem stolarzy, kolejarzy, górników  i… nauczycieli.

Swoją edukację rozpocząłem od Szkoły Podstawowej nr 11. Potem były: tarnogórski „Staś”, fizyka techniczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, studia podyplomowe w zarządzaniu oświatą w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i kurs na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczyłem się też w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach, a potem w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu, gdzie uzyskałem tytuł muzyka instrumentalisty w zakresie gry na flecie. Takie hobby!

Pracowałem jako nauczyciel fizyki w ukochanym „Staszicu”, którym przez 15 lat dane mi było kierować jako zastępca dyrektora.

Działalność publiczną rozpocząłem w 1994 roku. Byłem tarnogórskim radnym miejskim, radnym powiatowym (w tym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu), a w roku 2002 wróciłem do Rady Miejskiej jako jej przewodniczący.

Jestem członkiem zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego decydującego o wydatkowaniu funduszy unijnych, członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, będącej gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania uczelni, członkiem Stowarzyszenia „Tak! Dla Polski” oraz, oczywiście, członkiem Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego.

W życiu publicznym z ostrożnością odnoszę się do układów partyjnych. Praktyka pokazuje, że mam rację: układy i sympatie partyjne rzadko idą w parze z potrzebami mieszkańców i lokalnych społeczności. Powiem więcej: partie nie najlepiej służą samorządom. Właśnie dlatego utworzyliśmy Inicjatywę Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego.

Z ramienia Inicjatywy Obywatelskiej w wyborach 2006 roku zostałem burmistrzem Tarnowskich Gór. Moje wieloletnie doświadczenie w zarządzeniu naszym miastem, energia, liczne kontakty i zespół kompetentnych współpracowników są teraz szczególnie ważne.

Zmieniły się potrzeby mieszkańców. Dostęp do kanalizacji sanitarnej, przyjazna przestrzeń miejska, moc wydarzeń kulturalnych, zmodernizowane placówki oświatowe są już naszą codziennością. Hala sportowa, rozbudowany Park Wodny, ponad 40 boisk i placów zabaw, niemal 30 km dróg rowerowych, bezpieczeństwo w mieście powodują, że tu dobrze się mieszka! Nie bez powodu – w opartym o twarde dane GUS – rankingu gmin województwa śląskiego uznano Tarnowskie Góry za najbardziej przyjazne miasto do zamieszkania w kategorii miast średnich. Jesteśmy też jednym z trzech miast metropolii z dodatnim saldem migracyjnym! To efekty konsekwencji i lat pracy wielu ludzi.

Rządzenie dobrze rozwijającym się miastem to mój największy życiowy sukces? Nie. Oczywiście, jestem ze swoich osiągnięć dumny, ale przecież jestem szczęśliwym mężem Asi, ojcem Kuby i Jasia, teściem Hani, bratem, wielokrotnym szwagrem i wujkiem; nie zapominam przy tym o czworonożnej Heksie. To rodzina, szczególnie ta najbliższa, dodaje mi motywacji do angażowania się na rzecz miasta, naszego wspólnego miasta.

Przedstawiam Państwu kolejny już program wyborczy, będący w swej istocie planem realizacji Państwa potrzeb. Poznałem je podczas wielu spotkań z Państwem – tych oficjalnych i tych równie cennych, nieformalnych: na ulicy, Rynku, w parku, podczas zakupów… Dziękuję za te wskazówki! I zapraszam: czytajcie, a potem głosujcie na Inicjatywę Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego!

Zielone miasto!

Przeprowadzimy rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego, będącego jednym z obiektów UNESCO, Parku Piny, Parku Repeckiego. Odnowimy plac TPD oraz teren przed Halą Targową. Ponadto utworzymy 10 nowych przestrzeni zielonych w centrum miasta i dzielnicach w ramach projektu zielonej akupunktury, w tym m.in. na pl. Żwirki i Wigury, ul. Dolnej, Strzeleckiej.

Dobrze skomunikowane miasto!

Poprawimy jakość najważniejszych dróg w mieście, przejmując je od powiatu tarnogórskiego, aby był jeden właściciel odpowiedzialny za inwestycje, remonty, odśnieżanie.  Przygotowujemy inwestycje drogowe na ulicach: Sielanka, Kamienna, Piestraka, 3. Pułku Ułanów, Czereśniowa, Lotników, Polarna, Skrzypczyka, Fińska-Pomorska, Skowronków, Żeromskiego, Jemiołowa-Przedwiośnie, Rudna, Bałtycka, Cicha-Prosta-Skośna, Niedziałkowskiego, Nowa, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka.

Odkorkowane centrum miasta!

Uporządkujemy ruch w centrum. Wprowadzimy ograniczenie czasu postoju pojazdów na Starówce. Wybudujemy parking wielopoziomowy przy ul.Sobieskiego na 320 pojazdów. Zwiększymy liczbę miejsc parkingowych w dzielnicach. Rozbudujemy siatkę połączeń autobusowych i liczbę przystanków, by zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego. Dalej rozwijać będziemy ścieżki rowerowe, w tym zbudujemy drogę rowerową do Bytomia obok wąskotorówki i w kierunku Zalewu Nakło-Chechło.

Miasto sportu i rekreacji!

Budować będziemy kolejne obiekty sportowo-rekreacyjne. Teraz czas na budowę kompleksu letnich basenów, modernizację sezonowego lodowiska oraz przebudowę skateparku, budowę pawilonu sportowego w Reptach Śl., czy modernizację amfiteatru w Strzybnicy. Rozwijać będziemy sieć placów zabaw.

Dbanie o nasze dziedzictwo wpisane na listę UNESCO!

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Województwem Śląskim pracować będziemy na rzecz udostępnienia turystom unikalnego Szybu Staszic. Promować będziemy atrakcje poprzez naszą Lokalną Organizację Turystyczną. Zrewitalizujemy kolejne obszary Starówki: pl. Żwirki i Wigury, Kaczyniec, Dolną. Zazielenimy je i uporządkujemy parkowanie. Nadal wspierać będziemy remonty tarnogórskich zabytków.

Nasz priorytet: czyste powietrze i ochrona środowiska!

Dokończymy likwidację pozostałości po Zakładach Chemicznych wraz z oczyszczeniem pozyskanych od Skarbu Państwa gruntów. Poddamy termomodernizacji kolejne budynki komunalne. Wspierać będziemy wymianę emisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne i bezemisyjne, w tym OZE oraz ciepło systemowe. Rozbudowywać będziemy kanalizację sanitarną oraz deszczową z naciskiem na retencję wód opadowych.

Wsparcie rozwoju budownictwa!

Dokończymy budowę 122 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i przygotujemy następne tego typu projekty. Uruchomimy program „Mieszkanie za remont”, umożliwiający adaptację pustostanów na potrzeby mieszkaniowe tarnogórzan.  

Atrakcyjna oferta kulturalna oraz rekreacyjna!

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury zapewnimy, że miasto, a zwłaszcza Rynek będą – tak jak obecnie – tętniły życiem. Nadal wspierać będziemy działalność licznych w naszym mieście stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych wykorzystując ich naturalny potencjał i energię. 

Edukacja to fundament!

Dostosujemy ofertę edukacyjną do potrzeb i oczekiwań naszych najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów oraz nauczycieli i wszystkich pracowników sektora oświatowego. Rozbudujemy szkoły w dzielnicach, gdzie najbardziej rozwija się budownictwo. Zbudujemy kolejny żłobek. Zadbamy o zachowanie wysokiego poziomu nauczania  w tarnogórskich placówkach oświatowych.

Tylko dla tarnogórzan…

Wdrażać będziemy nowoczesne rozwiązania informatyczne do obsługi administracyjnej naszych mieszkańców. Wprowadzimy Kartę Tarnogórzanina z systemem zniżek w miejskich obiektach sportowych i kulturalnych oraz – we współpracy – w prywatnych punktach usługowych i gastronomicznych.

Nic nie dzieje się przez przypadek ?

W najbliższych kilku latach otwiera się przed nami możliwość rozwiązania  dwóch istotnych problemów, które dotknęły w przeszłości nasze miasto: zakończenia wieloletniej umowy prywatyzacyjnej monopolizującej dostawy wody i odbiór ścieków w Tarnowskich Górach oraz likwidacji bomby ekologicznej w Czarnej Hucie .                                          Nie pozostawmy rozwiązania tych zadań przypadkowi. Wykorzystajmy naszą szansę!