Menu Zamknij

Okręg NR 1


Eugeniusz Ptak
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Eugeniusz Ptak, mam 57 lat, wykształcenie wyższe inżynierskie uzyskanie na Politechnice Częstochowskiej. Żonaty od ponad 30 lat, żona Joanna, mamy zamężną córkę. Pracuję w Kancelarii Adwokackiej, Urzędzie Miejskim w Kaletach oraz zarządzam spółką sprzedającą nadwyżki energii z elektrowni fotowoltaicznej. Ponad 25 lat byłem zaangażowany w sprawy społeczne, działając na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurologicznymi i ich rodzin. Byłem współzałożycielem śląskiego oddziału Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych oraz działałem w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum w Nowym Chechle. Byłem radnym Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczącym rady Miejskiej w latach 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018. Od 2018 roku jestem radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego pełniąc funkcje przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz następnie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Interesuję się sprawami osób niepełnosprawnych, historią i tożsamością Górnego Śląska, Polski, dobrą książką, wędrówkami górskimi, rowerowymi. W okresie ośmiu lat mojej pracy w samorządzie miejskim, Kalety odznaczały się przyśpieszonym rozwojem, który trwa do dziś. W tej kadencji, Powiat Tarnogórski zrealizował kilka ważnych dla mieszkańców, w tym mojego okręgu wyborczego, inwestycji i rozpoczął nowe. Poprawił się stan finansów i powoli stan infrastruktury. Dobra jest współpraca z gminami powiatu.

Kandyduję ponownie do Rady Powiatu Tarnogórskiego, ponieważ chcę wykorzystać swoje doświadczenie w działalności społecznej i samorządowej pracując dla dobra mieszkańców ziemi tarnogórskiej.

Mój program wybroczy:

 • instytucje powiatu przyjazne, otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych i seniorów;
 • remonty dróg powiatowych w moim okręgu wyborczym, pilny remont obiektów mostowych na terenie mojego okręgu w tym mostu na Małej Panwi w centrum Kalet;
 • współpraca gmin i powiatu w tworzeniu spójnej komunikacji autobusowej i kolejowej wykorzystując szanse związane z remontem linii kolejowej nr 131 od Tarnowskich Gór do Kalet i otwarcie linii kolejowej na lotnisko. Włączenie tego w plany rozwoju komunikacji pasażerskiej Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej;
 • zapewnienie  wystarczających funduszy na remonty powiatowych placówek oświatowych i na funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego;
 • wspieranie przedsiębiorców działających na terenie naszego powiatu i potencjalnych inwestorów, by zapewnić wzrost wpływów do budżetu powiatu.
Krzysztof Nowak
Kandydat do Rady Powiat

Nazywam się Krzysztof Nowak, mam 52 lata. Jestem rodowitym mieszkańcem Miasteczka Śląskiego. Skończyłem dwa fakultety na Uniwersytecie Opolskim uzyskując tytuł magisterski i licencjacki. Zawodowo byłem związany z Państwową Inspekcją Pracy. Od 2010 roku dzięki zaufaniu udzielonemu przez mieszkańców Miasteczka Śląskiego przez dwie kadencję piastowałem stanowisko Burmistrza Miasteczka Śląskiego. W tym okresie udało się nam przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w tym zwłaszcza: rozwój sieci cieplnej na terenie Miasteczka Śląskiego, rewitalizacja Parku Rubina wraz z budynkiem Przedszkola nr 1, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miasteczku Śląskim, rewitalizacja budynku MOK w Żyglinie, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy. W chwili obecnej prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawsze starałem się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Byłem przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, członkiem OSP Żyglin – Żyglinek. Wspólnie z żoną mamy 21 – letniego syna. Moim hobby jest muzyka i kuchnia. Startuję w wyborach ponieważ chce wykorzystać swoje pomysły i zdobyte wcześniej doświadczenie samorządowe dla dobra lokalnej społeczności. 

 Program wyborczy: 

 • węzeł intermodalny PKP – TG oknem na świat
 • ścieżka rowerowa Żyglin – Świerklaniec oraz Miasteczko Śląskie – Miotek
 • pełne oświetlenie skrzyżowania DW 912 i DK 78
 • akcja ratujmy kasztany
 • poszerzenie miejsc parkingowych przy zalewie pod linią średniego napięcia w porozumieniu z Lasami Państwowymi, Gminami Świerklaniec i Tarnowskie Góry
 • związek międzygminny do zarządzania zalewem 

Gmina Miasteczko: 

 • kanalizacja deszczowa na ul. Rubinowej
 • staw w Żyglinie – jako zbiornik retencyjny i odprowadzenie deszczówki
 • chodnik przy końcu ul. Dworcowej
 • modernizacja oświetlenia na dojeździe do HCM
 • Tauron – wspólnie z gminą modernizacja oświetlenia ulicznego
 • rozwój budownictwa wielolokalowego
 • wykorzystanie starego toru wąskotorówki do zapewnienia dojazdu od ul. Woźnickiej do ul. Św. Marka 

Jan Murowski
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Jan Murowski. Ja i moja rodzina od wielu pokoleń związani jesteśmy z Gminą Krupski Młyn. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez 23 lata pracowałem w ZTS „NITRON” S.A., a następnie przez 27 lat w Urzędzie Gminy Krupski Młyn. Dzięki Waszemu poparciu i zaufaniu od 1998 do 2018 roku pełniłem funkcję Wójt Gminy Krupski Młyn Jestem bezpartyjny. Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP za działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, laureat Złotego Lauru Kompetencji i Umiejętności nadanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz laureat V edycji konkursu Samorządowiec Roku 2016 – nagroda „Złoty Klucz”, ogólnopolskie wyróżnienie przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP za wkład w sportowy rozwój dzieci i młodzieży.

Kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego, aby nasze Gmina nie była traktowana jako obszar peryferyjny, aby nasz głos był słyszalny. Krupski Młyn musi posiadać swojego radnego w Radzi Powiatu, aby nasze interesy były tam reprezentowane.

Jako radny powiatowy zamierzam wnioskować i wspierać działania związane z:

 • oświetleniem przez firmę „Tauron” dróg powiatowych i gminnych na terenie gmin Krupski Młyn i Tworóg jeszcze nieoświetlonych, m.in.: Potępa – Ziętek, Potępa – Odmuchów, Potępa – Żyłka, Tworóg – Świniowice, ul. Ptasia w Tworogu
 • odtworzenie spełniającego rolę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego (dawnego stawu) na terenie Potępy i Wesołej w gminie Tworóg.
 • remontami (całkowitymi i cząstkowymi) dróg powiatowych: Tworóg – Krupski Młyn, Potępa – Odmuchów, Brynek – Połomia – Jasiona, Połomia – Wojska, Połomia – Miedary, Tworóg – Nowa Wieś, Hanusek
 • budową farm fotowoltaicznych celem produkcji energii na potrzeby oświetlenia dróg w naszych gminach
 • wnioskami mieszkańców naszych gmin związanymi m.in. ze szkolnictwem ponadpodstawowym, sprawami związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym oraz leczeniem w naszym szpitalu powiatowym.
Klaudisz Wieder
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Klaudiusz Wieder. Urodziłem się i mieszkam w Tworogu, obecnie w miejscowości Świniowice. Uzyskałem wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii i zarządzania. Podnosiłem również swoje kwalifikację w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej, prawa pracy, teologii i coachingu. Od lat aktywnie uczestniczę w życiu społecznym Gminy Tworóg. Od roku 2006 pełniłem funkcję Radnego Gminy Tworóg, a następnie od 2011 zastępcy Wójta Gminy Tworóg. W zakresie moich obowiązków znajdowały się sprawy społeczne związane z edukacje, kulturą oraz pomocą społeczną. W roku 2018 zrezygnowałem z pracy w Urzędzie Gmin. Skupiłem się na budowaniu rodzinnej firmy Wiederland, którą siedzibę ma Świniowicach. Przedsiębiorstwo zajmuje się handel drewnem i foliami oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Moją pasją jest historia naszej małej ojczyzny oraz kultywowanie kultury i języka śląskiego. Zabiegałem o zachowanie pamięci o ofiarach tragedii górnośląskiej z terenu Gminy Tworóg.

Startuję w wyborach, bo chciałbym wykorzystać moje doświadczenie zawodowe i społeczne na rzecz rozwoju naszego regionu. Dbać o sprawiedliwy i gospodarny podział środków i zasobów Powiatu i zdecydowanie poprawić infrastrukturę drogową. Dalej działać na rzecz pielęgnowania kultury śląskiej i przekazywania młodemu pokoleniu bogatego dziedzictwa kulturowego Śląska i jego mieszkańców.

– remonty i modernizację dróg powiatowych w tym ulic Powstańców Śląskich w Tworogu i ulicy Wiejskiej w Świniowicach oraz drogi  Brynek – Jasiona- Kamieniec, stanowiącej bezpośredni dojazd z naszej części powiatu do autostrady A1.

– popularyzowanie dziedzictwa kulturowego śląska wśród młodego pokolenia

– działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

– podnoszenie poziom szkolnictwa średniego i zawodowego, uatrakcyjnienie ofertę dla młodzieży, współpraca szkół z potencjalnymi pracodawcami

– działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego

– wspieranie działań na rzecz pielęgnowania kultury śląskiej

– promocja atrakcji powiatu tarnogórskiego oraz wspieranie rozwoju turystyki


Joanna Nowakowska
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Joanna Nowakowska, mam 39 lat. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.Na tejże uczelni ukończyłam również kierunek Komunikacja społeczna, mediacje i negocjacje. 

Prowadzę własną działalność gospodarczą od 2008 r. Wraz z mężem wychowujemy 3-letnią córeczkę. Mojego męża i mnie połączyły wspólne treningi do zawodów OCR. Jest to nasza wielka pasją. Nasze zamiłowanie do sportu postanowiliśmy przekazać dalej tworząc w Kaletach klub sportowy Spartan Team, którego jestem wiceprezesem. Klub Sportowy założyliśmy z mężem po to, by pomóc młodym zawodnikom wziąć udział w zawodach sportowych, nie tylko na szczeblu lokalnym ale w najwyższych rangą zawodach mistrzostw Polski, Europy i Świata. Dzieci i młodzież powiatu tarnogórskiego sięgnęły dzięki temu po najwyższe lokaty mistrzostw, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale. 

Mój wyborczy:

 • pozyskanie funduszy na rozwój infrastruktury sportowej, w celu stworzenia zaplecza sportowo-szkoleniowego dla klubów sportowych powiatu tarnogórskiego
 • zapewnieni funduszy na remonty i modernizacje powiatowych placówek oświatowych
 •  wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
 • pozyskanie środków na funkcjonowanie i dalszą modernizację Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
 • wspieranie przedsiębiorstw działających na terenie naszego powiatu
 • remonty dróg powiatowych w moim okręgu wyborczym
 • pilny remont obiektów mostowych na terenie mojego okręgu w tym mostu na Małej Panwi w centrum Kalet
Edyta Hanzel
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Edyta Hanzel. Ukończyłam studia magisterskie na dwóch kierunkach : wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz pedagogikę, pracę socjalną i opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zawodowo związana jestem z Miasteczkiem Śląskim. Jestem pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im Gustawa Morcinka. Aktywnie biorę udział w życiu lokalnej społeczności. Współorganizuję lokalne imprezy takie jak Marcinki, Jarmark Adwentowy, Święto Szkoły, Pola Nadziei. Koordynuje działania Świetlicy Środowiskowej z Programem Terapeutycznym w Miasteczku Śląskim. Prowadzę zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto pełnię funkcję Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miasteczku Śląskim. Jestem również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miasteczku Śląskim

Wraz z mężem wychowujemy nastoletniego syna, który ma we mnie wiernego kibica, bo sam trenuje koszykówkę. Kandyduję, ponieważ wierzę, że poszerzy to moje możliwości w zakresie działań na rzecz innych, miasta i powiatu.

Program wyborczy:

 • remonty i modernizacje dróg powiatowych
 • modernizacja placówek oświatowych oraz obiektów sportowych zlokalizowanych przy tych placówkach
 • wsparcie klubów i stowarzyszeń w tworzeniu atrakcyjnej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży
 • ścieżka rowerowa Żyglin – Świerklaniec oraz Miasteczko Śląskie – Miotek
 • zapewnienie  wystarczających funduszy na funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie firm działających w powiecie tarnogórskim

Angelika Paś 
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Angelika Paś. Od urodzenia związana jestem z powiatem tarnogórskim – tutaj się urodziłam, tutaj prowadzę „Leśny Zakątek” – zagrodę edukacyjną z Alpakami w Połomii oraz sklep zoologiczny i salon pielęgnacji zwierząt w Tarnowskich Górach. Z wykształcenia jestem zootechnikiem, zwierzęta zawsze były moją pasją i miłością, dlatego postanowiłam stworzyć miejsce, w którym mogę się nimi podzielić. Od 2015 roku jestem przedsiębiorczynią, która kocha pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi – stąd moje skupienie się na alpakoterapii, dogoterapii oraz felinoterapii. Aktualnie mój zespół zajmuje się nie tylko terapią z udziałem zwierząt ale także warsztatami tematycznymi. Prowadzimy spotkania integracyjne, pikniki, lekcje edukacyjne, spacery z alpakami – aktywnie włączałam się w promowanie aplakoterapii podczas wydarzeń, tj. „Śniadanie na Polanie” w Tarnowskich Górach. Od kilku lat współpracuję z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Wojsce, gdzie prowadzę zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych placówki. Otwartość na drugiego człowieka, edukacja i terapia poprzez pracę ze zwierzętami, to pierwsze oblicze mojej działalności zawodowej oraz społecznej. Jestem aktywnym członkiem OSP Połomia – służba na rzecz lokalnej społeczności to forma wyrażenia wdzięczności dla otaczającego mnie świata. Wierzę, że w lokalnym samorządzie moje doświadczenie w sferze przedsiębiorczej, społecznej i edukacyjnej przełoży się na dobre działanie dla naszego powiatu!

Program wyborczy:

 • wpieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu, wsparcie istniejących firm
 • remonty i modernizację dróg powiatowych w tym ulic Powstańców Śląskich w Tworogu i ulicy Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej
 • zapewnienie  wystarczających funduszy na remonty powiatowych placówek oświatowych i na funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
 • utworzenie sieci powiatowych ścieżek i dróg rowerowych
 • działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego
 • wspieranie działań prozdrowotnych, finansowanie programów profilaktycznych
 • wsparcie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,