Menu Zamknij

Okręg NR 1

Jolanta Tuszyńska

Kandydatka do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Jolanta Tuszyńska, z domu Machnik. Jestem absolwentką I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Ukończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ponadto swoje kwalifikacje podnosiłam kończąc studia podyplomowe z zakresu Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także w zakresie Zarządzania Oświatą w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Od 34 lat jestem żoną Antoniego. Mam dwoje dzieci – Kasię i Michała. Od 1990 roku prowadziłam własną działalność gospodarczą, a w latach 2001 – 2006 pracowałam w Urzędzie Statystycznym w Katowicach. Od lat zaangażowana jestem w życie lokalnej społeczności. W okresie od 2002 do 2006 roku byłam radną Rady Miejskiej. Pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku pełnię funkcję zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odpowiadam za kwestie społeczne, edukację i ochronę środowiska. 

Miasto od wielu lat inwestuje ogromne środki w poprawę warunków nauki  w szkołach i przedszkolach  realizując proces termomodernizacji obiektów oraz programy dofinansowania zakupu ekologicznych źródeł energii. Zbudowaliśmy sieć boisk i terenów rekreacyjnych w każdej dzielnicy naszego miasta. Powstało Centrum  Aktywności Seniorów  oraz Dzienny Dom dla Osób Starszych i Samotnych.

Chcę nadal dbać o najmłodszych i najstarszych mieszkańców Tarnowskich Gór.

Kandyduję ponieważ uważam, że należy kontynuować rozwój naszego miasta, aby było miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla tarnogórzan. 

Program wyborczy:

 • dalsza poprawa jakości tarnogórskich placówek edukacyjnych, w tym dokończenie rozbudowy szkół w Reptach Śląskich i Bobrownikach oraz budowa żłobka;
 • budowa letnich basenów otwartych;
 • modernizacja terenów zielonych, w tym zwłaszcza rewaloryzacja Parku Miejskiego jako zabytku wpisanego na listę UNESCO;
 • tworzenie nowych przestrzeni zielonych w ramach projektu małej akupunktury w Centrum Miasta i poszczególnych dzielnicach;
 • zwiększenie nakładów na utrzymanie zieleni miejskiej;
 • kontynuacja programów dofinansowania dla mieszkańców montażu ekologicznych źródeł energii;
 • rewitalizacja przestrzeni publicznej: modernizacja placu zabaw przy ul. Sobieskiego, terenu przy Hali Targowej;
 • rozbudowa sieci dróg w tym zwłaszcza układów ulic Cicha, Prosta, Skośna, Rudna, Królika, Szymały, Dolna, Lewka, Wajdy, Stalmacha, Łukowa, Opolska, Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Piestraka;
 • uporządkowanie ruchu i miejsc parkingowych w Centrum Miasta.

Robert Mrozek

Kandydat do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Robert Mrozek. Dzięki Państwa zaufaniu od 2014 roku mam zaszczyt być najmłodszym przedstawicielem w Radzie Miejskiej. Jako radny pełniłem funkcję Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki. Byłem również członkiem Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji. Staram się stale odpowiadać na potrzeby i uwagi mieszkańców, czego przełożeniem jest liczba ponad 80 „merytorycznych” interpelacji i zapytań!

Wspólnie z moim stowarzyszeniem – „Tarnogórskie Kino Plenerowe”, kontynuowałem rozpoczęte w poprzedniej kadencji wydarzenia. „Śniadanie na Polanie”, „Pchli Targ” oraz Kino Plenerowe „Filmowe wtorki” na stałe wpisały się kulturalny rozkład jazdy naszego miasta!

W czasie pandemii, wspólnie z radnymi IO zainicjowałem dwie edycje „Pogotowia Zakupowego”,  oraz akcję Świątecznych Paczek, m.in. dla podopiecznych Świetlicy „Kryjówka” (TOTU), które kontynuowaliśmy w kolejnych latach. Dla „Kryjówki” pozyskałem również grant Fundacji ING na zakup sprzętu komputerowego, który umożliwił podopiecznym zdalny udział w zajęciach świetlicowych. Licznymi działaniami wspierałem również MOS w Wojsce oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Stolarzowicach.

W 2020 roku zorganizowałem pierwszy edycję „Tarnogórskiego Kina Samochodowego”. W reżimie sanitarnym udało mi się zorganizować również pierwszy „Koncert Muzyki Filmowej”. Każda z nowych inicjatyw spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i była kontynuowana w kolejnych latach!

W zeszłym roku do stałej rozpiski dołączyły kolejne projekty: Karoke Miejskie „MuzyczneTG”, „Świąteczny Koncert Muzyki Filmowej”, „Zamkowe Kino w CEKUŚ” oraz „Grudniowe Wieczory z Kinem”! W samym 2023 roku zorganizowałem kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, a na przestrzeni całej kadencji było ich grubo ponad 100! 

Oprócz działalności społecznej, na co dzień jestem pedagogiem, nauczycielem informatyki, wychowawcą, który uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. W 2023 roku wspólnie z moimi uczniami wygrałem dwie Mobilne Pracownie Informatyczne – łączna wartość nagród to 100.000zł! Z kolei mój wniosek do Budżetu Obywatelskiego, to kolejne 50.000zł, które zasili już w tym roku tarnogórską oświatę poprzez „Zakup 10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich szkół”. 

Kończącą się kadencję wykorzystałem również na swój rozwój osobisty – oprócz ukończenia licznych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, podniosłem swoje kwalifikację poprzez ukończenie studiów: Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych, Metodologia i metodyka pracy społecznej, Administracja Publiczna oraz Zarządzanie Oświatą. 

Wierzę, że 10-letnie doświadczenie w lokalnym samorządzie i nowe umiejętności, pozwolą mi na jeszcze lepszą pracę na rzecz naszej społeczności!

Pełne sprawozdanie wyborcze dostępne jest w moich mediach społecznościowych.

Dariusz Warda

Kandydat do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Jestem mieszkańcem ul. Opatowickiej a wcześniej osiedla Fazos. Pełnię funkcję Radnego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach od 2014 roku. W mijającej kadencji byłem przewodniczącym komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz członkiem dwóch innych. Dziękując za wybór do Rady Miejskiej kończącej się kadencji czuję się zobowiązany, aby napisać o sprawach, które ująłem w programie kandydując do Rady Miasta w 2018 roku, a które zostały zrealizowane. Udało się zakończyć prace przy budowie drogi ul. Towarowej, przekazać tereny inwestycyjne przeznaczone dla przedsiębiorców, wyburzyć budynek po byłym „Tarmilo”, wybudować boisko wielofunkcyjne jak i centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. 

W dalszym ciągu kontynuowane są prace przy naprawie dróg osiedla przy ul. Ułańskiej.  Została wymieniona część nawierzchni ul. Ułańskiej od Opolskiej do bloku nr 3. Byłem inicjatorem podjętej przez Radę Miejską uchwały, w sprawie przejęcia od Agencji Mienia Wojskowego dróg wewnętrznych osiedla, jak i spotkania z właścicielem bloków przed którymi należy wyremontować drogi należące do wspólnot. Wykonanie tej uchwały uniemożliwia trwający spór sądowy pomiędzy Tauronem a Agencją Mienia Wojskowego. Natomiast samo wydzielenie dróg przez prywatnego właściciela jest wciąż realizowane. Po przekazaniu dróg miasto będzie mogło je remontować. Zapewne mieszkańców tego osiedla cieszy wymiana starego oświetlenia, o które zabiegałem oraz remont ul. Opatowickiej, która wkrótce doczeka się ostatniego etapu naprawy.  

Byłem pomysłodawcą uchwały intencyjnej skierowanej do Powiatu Tarnogórskiego, dotyczącej wykonania dodatkowego przystanku autobusowego przy ul. Opolskiej.

Wsłuchując się w głos mieszkańców sporo udało się nam zrobić w mieście, co przy Państwa pomocy może być nadal kontynuowane. Jest jeszcze wiele spraw, którymi mogę się zająć w kolejnej kadencji. Mając wciąż sporo energii, doświadczenia i zapału proszę o rozważenie ponownego obdarzenia mnie zaufaniem podczas zbliżających się wyborów i oddanie na mnie swego głosu, aby móc realizować rozpoczęte jak i nowe zadania. 

Mój Program po przyłączeniu okręgu wyborczego Opatowice do Śródmieścia to:

 •  podjęcie prób związanych z odkupieniem przez Miasto Wodociągów lub w ostateczności zawarcie nowej umowy. Tu głos Tarnogórzan winien być decydujący jaki kierunek obrać;
 • sfinalizowanie przejęcia dróg od Agencji Mienia Wojskowego jak i prywatnego przedsiębiorcy na osiedlu przy ul. Ułańskiej, aby miasto mogło przeprowadzić ich remont;
 • naprawa kolejnej części ul. Opatowickiej i budowa wraz z chodnikiem ulicy 3-go Pułku Ułanów;
 • budowa dróg przy ulicach Czereśniowej, Polarnej i Piestraka wraz z dojazdem do niej;
 • wykonanie parkingu dla działkowców przy ogródkach działkowych „Za Torami”;
 • budowa i remonty dróg, oraz rozbudowa kanalizacji w dzielnicy Opatowice;
 • rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z budową toalet i nowej muszli koncertowej.

Dorota Tiszler 

Kandydatka do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Dorota Tiszler z domu Poprawa. Od urodzenia jestem tarnogórzanką. Tak jak mój ojciec, mąż Adam, siostra, brat i syn Michał ukończyłam LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Zdobyłam wykształcenie wyższe na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu. Kontynuując tradycje rodzinne, które zapoczątkował mój ojciec Kazimierz, jestem pediatrą i lekarzem rodzinnym. Pracuję prawie od 20 lat w dzielnicy Śródmieście- Centrum, a mój zawodowy kontakt z ludźmi pozwala mi poznać ich problemy nie tylko zdrowotne. 

Jestem Radną Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W obecnej kadencji pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Jestem również członkiem Komisji Środowiska. Tematyka związana z badaniami profilaktycznymi w ochronie zdrowia jest mi szczególnie bliska z racji wykonywanego zawodu. Zabiegam o finansowanie programów zdrowotnych w ramach miejskiego budżetu oraz włączam się w ich organizację. Zależy mi również, aby tarnogórzanie mieli możliwość funkcjonowania w czystym i bezpiecznym środowisku.

Wolne chwile przeznaczam na realizowanie swoich pasji, a że uwielbiam naturę uprawiam turystykę górską, rowerową, narciarstwo, a czasami zaglądam w oddalone zakątki świata zgłębiając praktyki jogowe.

Mój program:

 • kontynuacja organizowania akcji prozdrowotnych z możliwością przeprowadzania badań profilaktycznych wśród mieszkańców Tarnowskich Gór;
 • kontynuacja organizowania wykładów, mających na celu walkę z otyłością oraz profilaktyka depresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • działania mające poprawić czystość powietrza;
 • działania mające poprawić dostępność naszego miasta dla osób z niepełnosprawnościami wraz z aktywizacją tego środowiska;
 • kontynuacja remontu sieci kanalizacyjnej na Os. Gruzełki wraz z remontem dróg i chodników;
 • zabezpieczenie funduszy na realizację przebudowy ul. 3-go Pułku Ułanów;
 • zabezpieczenie funduszy na realizację budowy ul. Piestraka w Tarnowskich Górach;
 • zabezpieczenie funduszy na budowę ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna według posiadanych dokumentacji projektowych;
 • kontynuacja rozbudowy ulic: Nowej, Konduktorskiej, Bałtyckiej;
 • budowa chodnika przy ul. Kolejarzy;
 • rozwiązywanie problemu miejsc parkingowych w centrum miasta, budowa parkingu;
 • kontynuacja budowy sieci dróg rowerowych w mieście i infrastruktury rowerowej;
 • rewitalizacja zabytkowego centrum miasta oraz Parku Miejskiego.

Piotr Żurek

Kandydat do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Piotr Żurek. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Jestem fizjoterapeutą. Od dwudziestu pięciu lat prowadzę własną firmę Centrum Rehabilitacji MANUALMED przy ulicy Sobieskiego. Od lat pomagamy pacjentom z Tarnowskich Gór i okolic ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi i po urazach sportowych oraz dzieciom z wadami postawy. Moja firma służy fachową pomocą klubom i stowarzyszeniom m.in. zawodnikom Towarzystwa Sportowego Gwarek, zawodnikom klubów judo UKS Dwójka Tarnowskie Góry oraz Czarni Bytom. Byłem również osobiście fizjoterapeutą reprezentacji polski w futsalu w latach 2009 -2012.Sport to moja życiowa pasja. Lubię sportowe wyzwania. Ukończyłem koronę maratonów polskich jako triatlonista stratowałem na pięciu dystansach. Uprawiam również wspinaczkę wysokogórską. Te wszystkie wyzwania zawodowe i sportowe realizuję mimo to, iż jestem osoba z niepełnosprawnością, niewidomą od urodzenia. Udaje mi się to, bo jestem konsekwentny i zawsze mogę liczyć na pomoc bliskich mi ludzi. Aktualnie realizuję kolejny ważny projekt Dotknąć Kilimandżaro – niewidomi Polacy na dachu Afryki. Jestem kierownikiem tej pierwszej tego typu wyprawy w Polsce. Projekt ma pokazać, że osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą być zaradne, aktywne i także zdobywać szczyty. By zdobywać szczyty najważniejsze jest to by chcieć!

Angażuję się również w życie społeczne naszego miasta. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście Centrum. Kandyduję do Rady Miejskiej, gdyż chce zająć się rozwiązaniem problemów osób z niepełnosprawnością, które doskonale rozumiem. Chcę wspierać rozwój sportu oraz pracować, aby nasza mała ojczyzna była miejscem przyjaznym mieszkańcom. Miejscem z którego są dumni.

Program wyborczy:

 • likwidacja barier architektonicznych, a także innych ograniczeń, które utrudniają dostęp dla osób z niepełnosprawnością, czy osób starszych;
 • wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej;
 • wsparcie inicjatyw przywracających osoby z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie i aktywizujących ich;
 • łamanie stereotypu postrzegania osób z niepełnosprawnością
 • rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście;
 • wsparcie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujący zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta;
 • organizacja wydarzeń sportowych w mieście;
 • poprawa dostępności miejsc parkingowych w Centrum Miasta.

Katarzyna Kowalczyk

Kandydatka do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Katarzyna Kowalczyk i od urodzenia mieszkam w centrum Tarnowskich Gór. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale Fizyki, Matematyki i Chemii. W życiu mam trzy największe pasje, są nimi ludzie, nauka i podróże. Łącze je w mojej pracy zawodowej. Prowadzę od lat działalność prywatną w sektorze edukacyjnym, wspierając młodzież naszego miasta w edukacji z dziedziny fizyki i matematyki. W okresie wakacyjnym pracuję jako rezydent lub kierownik/wychowawca kolonii i obozów z młodzieżą, współpracując z różnymi biurami podróży. Chętnie angażuję się w wolontariat – byłam liderem Szlachetnej Paczki w Tarnowskich Górach, wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akademii Przyszłości, wychowawcą na koloniach z dziećmi z ubogich rodzin czy pomagałam w hospicjum. Lubię pomagać osobom słabszym, w szczególności dzieciom i osobom starszym. Aktualnie również udzielam się jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce, Akademii Przyszłości i chętnie wspieram wszelkie akcje pomocowe.Jestem kolekcjonerem wspomnień, najchętniej w czasie wolnym organizuje wyjazdy zagraniczne, podróżuję po kraju, odkrywam nowe miejsca, często chodzę do kina, teatru, na koncerty oraz na basen i saunę.
Kandyduję w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, bo chcę mieć realny wpływ na rozwój turystyki, edukacji i pomocy najsłabszym. Chcę by moje miasto było nowoczesne, czyste i bezpieczne, a mieszkańcy byli dumni, że mogą tu mieszkać i tworzyć zgodną społeczność.

Program wyborczy:

• zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak najlepszej oferty edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tarnowskie Góry;
• rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie ich działań w zakresie pomocy dla osób potrzebujących;
• podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Tarnowskie Góry, wsparcie rozwoju Lokalnej Organizacji Turystycznej promującej obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO;
• tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych w mieście, w tym zwłaszcza Parku Miejskiego;
• remonty i modernizacja dróg;
• uporządkowanie systemu parkowania;
• dokończenie modernizacji systemu kanalizacji w dzielnicy Centrum i odtworzenie dróg.

Wojciech Bichalski

Kandydat do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Nazywam się Wojciech Bichalski. Od ponad trzydziestu czterech lat mieszkam w Tarnowskich Górach. Jestem doktorem nauk medycznych. Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Uzyskałem specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej. Zawodowo związany jestem ze Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Pracuję również na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami. W 2000 roku wraz z moją żoną Grażyną założyliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BI-MED. Dzisiaj nasza firma prowadzi w Tarnowskich Górach dwie przychodnie w Centrum Miasta przy ul. Mickiewicza oraz w Lasowicach przy ul. Leśnej. Obejmujemy opieką zdrowotną w ramach przychodni lekarzy rodzinnych ponad piętnaście tysięcy pacjentów. Zapewniamy również nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. W okresie pandemii prowadziliśmy punkty szczepień min. w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach, który był bardzo wysoko oceniany przez przedstawicieli NFZ. Od wielu lat wspólnie z NFZ prowadzimy program skriningowy bezpłatnych badań mammograficznych w ramach profilaktyki raka piersi, z którego korzysta kilkaset kobiet rocznie. Angażuję się również w działania społeczne. Jestem członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej, Członkiem Rady Programowej Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Kandyduję do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, bo chcę, aby Tarnowskie Góry stały się niebieską strefą życia. Miejsce, w którym ludzie żyją przeciętnie znaczne dłużej. Wpływa na to odpowiedni styl życia, czyli aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, odpowiednia ilość snu, bliskość i dobre relacje oraz czas spędzany na relaks. Te działania są wspierane przez odpowiednie otoczenie takie jak: ścieżki rowerowe, czy parki i tereny zielone, sprzyjające takiemu stylowi życia.

 Program wyborczy:

 • promocja inicjatywy NIEBIESKIE STREFY ŻYCIA;
 • budowa infrastrukturą wspierającej aktywny tryb życia;
 • rozwój sieci ścieżek rowerowych, w tym budowa drogi rowerowej w kierunku Bytomia i zalewu Nakło-Chechło;
 • wspieranie działań programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia;
 • realizacja projektu zielonej akupunktury tworzącej nowe strefy zieleni w Centrum Miasta;
 • rewitalizacja istniejących terenów zielonych, w tym zwłaszcza Parku Miejskiego, skweru przy ul. Sobieskiego i przed Halą Targową;
 • rewitalizacja Starówki;
 • ochrona środowiska w tym zwłaszcza działania w kierunku dalszej poprawy jakości powietrza.

Teresa Wtorek

Kandydatka do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

Nazywam się Teresa Wtorek. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach w dzielnicy Śródmieście Centrum. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od lat pracuję w bibliotece szkolnej tarnogórskiego liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Lubię pracować z młodzieżą, moje zainteresowania oscylują wokół literatury, teatru i kina. Organizuję cykliczne wyjazdy do teatru, na targi książki oraz inne wydarzenia kulturalne. Wraz z mężem wychowałam trójkę dzieci: Agatę, Michała i Mikołaja. W wolnych chwilach spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi, lubię piesze wycieczki w dalsze i bliższe okolice naszego miasta.

Kandyduję w wyborach, gdyż zależy mi na tym, by nasze miasto było pełne perspektyw dla naszych dzieci. Pragnę, aby młodzież po ukończeniu studiów znajdowała w mieście odpowiednie warunki i szanse własnego rozwoju.

Od nas zależy nie tylko troska o środowisko naturalne regionu, ale i promocja wszystkich walorów tego miejsca, nie tylko turystycznych, ale i kulturalnych.

Ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w Tarnowskich Górach, na każdym poziomie kształcenia młodego człowieka. Mieszkamy w historycznym, atrakcyjnym, pięknym i zielonym Mieście Gwarków i powinniśmy dobrze wykorzystać ten przywilej.

Program wyborczy: 

 • poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży w tarnogórskich placówkach oświatowych;
 • zwiększenie nakładów na remonty szkół;
 • wspieranie organizacji przedsięwzięć i zajęć popularyzujących kulturę w młodym pokoleniu;
 • tworzenie nowych przestrzeni zielonych w Centrum Miasta;
 • rewitalizacja centrum;
 • działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc parkingowych na osiedlach i w centrum miasta;
 • dalsza modernizacja infrastruktury sportowej w tym obiektów zarządzanych przez TS Gwarek;
 • wsparcie rozwoju sportu zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Tomasz Masternak

Kandydat do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

Nazywam się Tomasz Masternak, urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Ekonomia. Aktualnie jestem studentem studiów podyplomowych MBA Executive Master of Business Administration na WSB w Dąbrowie Górniczje & Webster University 470 E Lockwood Ave, Webster Groves, Stany Zjednoczone (Moduł Leadership). Moją pasją jest sport i muzyka. Swoją przygodę ze sportem zacząłem, jako zawodnik hokeja na trawie w klubie UKS Ósemka. Następnie zmieniłem dyscyplinę i kontynuowałem moją aktywność jako zawodnik lokalnych klubów piłkarskich, takich jak Ruch Radzionków, czy TS Tarnowiczanka. Od kilku lat pracuję w zarządzie klubu na rzecz odbudowy TS Tarnowiczanki, najpierw jako prezes, a obecnie wiceprezes do spraw finansowych. Jednak sport to tylko jedna strona moich pasji. Drugą, równie ważną stała się muzyka.. Jestem współtwórcą marki Simon M. & Master. Jestem również autorem i współautorem licznych inicjatyw społecznych, takich jak „Głośniej dla Pana” – kolędowanie w parafii w Opatowicach, czy organizacja wydarzeń charytatywnych, np. Weselny Śląsk, oraz imprez plenerowych, np. inauguracja lata z Radiem Piekary na obiekcie TS Tarnowiczanki. 

Kandyduję do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, ponieważ uważam, że to młodzi, ambitni ludzie powinni również wziąć współodpowiedzialność za zrównoważony rozwój miasta Tarnowskie Góry. Kandyduję, ponieważ chcę by sport w mieście był głównym filarem rozwoju naszych dzieci i młodzieży.

Program wyborczy:

 • stawiam na rozwój sportu w Tarnowskich Górach. Chcę przywrócić klasy sportowe w szkołach podstawowych, aby wspomóc rozwój młodych talentów;

 • będę wspierał rozwój lokalnych klubów sportowych działających na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży;

 • będę zabiegał o rewitalizację Parku Repeckiego. Marzę o tym, aby stał się on miejscem, gdzie rodziny z dziećmi będą mogły spędzać czas aktywnie i bezpiecznie;

 • każda dzielnica Tarnowskich Gór zasługuje na swoje własne miejsce kulturalno-sportowe. Chcę działać na rzecz stworzenia takich przestrzeni, aby każdy mieszkaniec mógł cieszyć się dostępem do kultury i aktywności fizycznej bez względu na lokalizację.