Menu Zamknij

Okręg NR 3


Bartosz Skawiński
Kandytat do Rady Miejskiej 

Szanowni Państwo, w połowie 2022 r. zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza ds. gospodarczych. Moja praca pozwoliła mi bliżej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania, ale też wizje i marzenia. Dzięki wspólnym rozmowom i bezpośrednim spotkaniom wiem, jakie kwestie w rozwoju naszego miasta są dla Państwa ważne. Przez ostatnia lata, wspólnie z mocnym zespołem, zrealizowaliśmy wiele inwestycji, jak np. budowa i remonty dróg, remonty szkół i przedszkoli, remonty kamienic i budynków mieszkalnych, budowa boisk czy dróg rowerowych, a także kanalizacji. Budżet tych zadań wyniósł w sumie ponad 100 mln zł. Wiem też, w jakich obszarach powinniśmy dalej działać – to m.in. budowa szkół i żłobka, zwiększanie dostępności komunikacyjnej,  poprawa estetyki centrum miasta, budowa parkingu wielopoziomowego i uporządkowanie parkowania. Dlatego też, z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, chcę dążyć do rozwoju miasta. Aby Tarnowskie Góry były dobrym i przyjaznym miejscem dla mieszkańców, przedsiębiorców czy inwestorów.

Ukończyłem studia prawnicze. Podnosiłem swój kompetencje na studiach podyplomowych dotyczących nieruchomości oraz administracji i zarządzania (MBA) Od początku mojej kariery zawodowej, czyli od ponad 20 lat, pracuję w samorządzie.

Mieszkam w Tarnowskich Górach. Mam żonę i dwóch synów. Z naszym miastem wiążę przyszłość. Zależy mi, by każdy tarnogórzanin czuł i wiedział, że znalazł tu dobre miejsce do życia. Dla siebie, swoich dzieci czy wnuków.

Wierzę, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele. Państwa wsparcie i zaufanie są dla mnie niezmiernie ważne w tej drodze, dlatego proszę o Wasze głosy. Zobowiązuję się, że będę skutecznie pracował na rzecz dobra mieszkańców i rozwoju Tarnowskich Gór.

Program wyborczy, czyli co chcę zrobić dla dzielnicy i miasta:
 • reforma zarządzania drogami w mieście Tarnowskie Góry (niezależnie do kategorii) tak aby jeden podmiot dbał o naprawy, odśnieżanie i czystość dróg
 • kompleks rekreacyjny basenów zewnętrznych wybudowanych w otoczeniu Parku Wodnego – analizy i wstępna koncepcja już jest
 • budowa, przebudowa bądź remont dróg gminnych skonsultowanych już z mieszkańcami (Sielanka, Polarna, Czereśniowa, Kamienna, Skowronków, Niedziałkowskiego, Bałtycka, Skrzypczyka, 3 Pułku Ułanów) – lista nie jest zamknięta
 • ulica Krakowska i Rynek? czy staną się deptakiem i turystyczną atrakcją ? Konsultacje społeczne i wielka debata z udziałem ekspertów zewnętrznych, która nada kierunek zmian w śródmieściu
 • raz na zawsze pozbądźmy się bomby ekologicznej z Tarnowskich Gór – dokończenie likwidacji pozostałości po Zakładach Chemicznych
 • nowe drogi rowerowe i szlaki piesze – mamy wiele ciekawych miejsc, do których nie dotrzemy samochodem: chwalmy się nimi!
 • poradnia psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży z siedzibą przy ulicy Górniczej 26 – cel to otwarcie placówki 1 stycznia 2025r.
 • budowa żłobka w Lasowicach, dalsze remonty w szkołach i przedszkolach, zwiększanie dostępności i likwidacja barier architektonicznych
 • otwarcie Centrum Obsługi Turysty przy ulicy Królika 20 w oparciu o struktury Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • stałe zwiększanie nakładów na remonty kamienic i budynków komunalnych oraz budowa nowych lokali na wynajem, oddanie w 2025r. 122 mieszkań do najmu z dojściem do własności
 • instalacje OZE we wszystkich budynkach szkół, przedszkoli i urzędów sfinansowane ze środków zewnętrznych
 • wypracowanie modelu współpracy i finansowania w celu rewitalizacji zabytkowego Kościoła Zbawiciela na Rynku

Adrian Wolnik
Kandytat do Rady Miejskiej

Nazywam się Adrian Wolnik. Mieszkam od urodzenia w Tarnowskich Górach. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej Wydział Elektryczny na kierunku Elektrotechnika oraz studia podyplomowe WSB Chorzów na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Menadżer Przedsiębiorstwa. Od 10 lat zarządzam Centrum Handlowo – Usługowe HALA. Angażuję się w życie społeczne dzielnicy jak i naszego całego miasta. Od roku 2011 do teraz jestem członkiem Rady Dzielnicy Rybna, a w kadencji 2015 – 2018 byłem Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Rybna. 

Od 2014 r. pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Natomiast od 2018 r. jestem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

W trakcie ostatniej kadencji konsekwentnie realizowałem program, z którym startowałem w ostatnich wyborach. Najważniejsze sprawy, które udało mi się zrealizować to: budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja, ul. Liściasta, ul. Polarna, budowa ścieżek rowerowych, remont dachu i elewacji ZSP NR 2, rozbudowa kanalizacji sanitarnej – białe plamy, Park Hutnika – przedstawienie koncepcji remontu, budowa parkingów i uregulowania miejsc postojowych w centrum T.G.

Proszę Państwa o głos wyborach 7 kwietnia 2024 r. aby z Waszym poparcie mogłem dalej pracować na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta Tarnowskie Góry

Program dla Miasta Tarnowskie Góry:
 • dokończenie kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Liściastej, ul. Polarnej, ul. Tołstoja;
 • budowa dróg wraz z odwodnieniem: ul. Lotników, ul. Racławicka, ul. Polarna;
 • budowa kanalizacji sanitarnej: ul. P. Guzy, ul. Racławicka;
 • Park Hutnika – renowacja wraz z reaktywacją amfiteatru;
 • doposażenie placów zabaw: Przedszkole Nr 18 (Rybna), Tęczowe Przedszkole Nr 24 (Strzybnica),
 • budowa boiska z sztuczną nawierzchnią w Unii Strzybnica;
 • remont ul. Armii Krajowej – dojazd do Unii Strzybnica;
 • remont wejścia na dach w klubie sportowym Unii Strzybnica.

Franciszek Nowak
Kandytat do Rady Miejskiej

Nazywam się Franciszek Nowak, mam 65 lat i od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Żonaty – żona Urszula, szczęśliwy dziadek Mateusza, Adama i Jakuba. Pasjonuje mnie muzyka dęta, klasyczna, chóralna. Od siedemnastu lat jestem prezesem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, którą założyłem i prowadzę – myślę że z dobrym skutkiem, czego dowodem jest uhonorowanie mnie nagrodą Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury w 2022r. . Od pięciu kadencji zasiadam w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór, będąc przez szesnaście lat jej wiceprzewodniczącym. Od 2002 do 2019 roku byłem Sołtysem  a później przewodniczącym  Zarządu Dzielnicy Pniowiec. 

Kandyduję, ponieważ mam świadomość, że Tarnowskie Góry są na dobrej drodze do wszechstronnego rozwoju. Bazując na zdobytym doświadczeniu i zaufaniu, zamierzam dbać o utrzymanie właściwego kierunku i tempa prac, zwłaszcza w kwestii skanalizowania całego miasta, jak i dalszej poprawy stanu dróg miejskich. Nasza przyszłość to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim ludzie. Zamierzam zatem dążyć do wzmacniania wszelkich form edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Tarnowskie Góry to miasto wielkich możliwości. Razem postawmy na skuteczność w ich wykorzystywaniu! 

EDUKACJA:

 • poprawa warunków w tarnogórskich przedszkolach i szkołach-budowa,rozbudowa, termomodernizacja itp.
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • promocja i wspieranie uzdolnionej młodzieży.

INWESTYCJE:

 • budowa nowych  przedszkoli min: – dzielnica Pniowiec   
 • budowa sali gimnastycznej przy SP 16 – dzielnica Pniowiec,(jedyna szkoła bez sali gimnastycznej)      
 • budowa kanalizacji w mieście – uzupełnienie brakujących odcinków, studzienek zbiorczych
 • dokończenie budowy boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych,
 • dokończenie budowy placów zabaw – w każdej dzielnicy,
 • przyciąganie nowych inwestorów,
 • budowa i modernizacja dróg i chodników.

ROZWÓJ:

 • intensyfikacja działań na rzecz powstania powiatu grodzkiego(przejęcie zadań dotyczących min: dróg, szkół)
 • wspieranie działań gminy w dziedzinie ograniczenia niskiej emisji (PONE) i rozwijaniu programów odnawialnych źródeł energii(OZE)
 • wspieranie burmistrza Arkadiusza Czecha w działaniach na rzecz rozwoju miasta, min:  skomunikowaniu dzielnic(mini busy),przywrócenia połączenia kolejowego Tarn-Góry – Opole, budowy obwodnicy Tarn-Gór i drogi S 11
 • stworzenia programu miejsc do parkowania w mieście,
 • poprawa standardów życia mieszkańców w tym rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie ulg i ułatwień w sprawach bytowych (opłaty za wodę i ścieki, opłata śmieciowa itp.)

Beata Piegza
Kandydatka Rady Miejskiej

Nazywam się Beata Piegza. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach . Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza oraz drugi kierunek –  Zarządzanie w oświacie. Już 37 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, jako nauczyciel i pedagog. Od lat aktywnie działam społecznie. W 1994 roku zaangażowałam się w działalność Rady Dzielnicy Lasowice – cztery kadencje w Zarządzie Dzielnicy. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Lasowice. Rada Dzielnicy przygotowuje wnioski do budżetu miasta w sprawie inwestycji w naszej dzielnicy oraz  organizuje szereg wydarzeń społeczno-kulturalnych (Dzień Seniora, festyn dzielnicowy). W 2014 i 2018 roku zostałam wybrana do Rady Miejskiej. Byłam współautorką reaktywacji naszego dzielnicowego Chóru Harmonia i od tego czasu jestem aktywną chórzystką  oraz pracuje w Zarządzie naszego zespołu. Ponadto pracuję społecznie w Zarządzie Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, który koordynuje działania 13 chórów, 2 zespołów ludowych i jednego zespołu dziecięcego z naszego regionu. Współpracuję również z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która organizuje programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci naszego miasta i powiatu.

Moja dewiza, to działania dla wspólnego dobra.

Kierunki mojej aktywności:

 • przebudowa ul. Siewierskiej w Lasowicach (nowa nawierzchnia, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych),
 • zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Częstochowskiej,
 • organizacja nowych miejsc parkingowych na osiedlach,
 • działania na rzecz rozbudowy, we współpracy z parafią św. Katarzyny, cmentarza parafialnego oraz upamiętnienie ofiar obozu pracy w Lasowicach,
 • działania związane z uruchomieniem linii minibusowej w dzielnicach nieskomunikowanych (Sowice, Pniowiec, Rybna, Strzybnica)
 • budowy chodników w dzielnicach,
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Obwodnica ,
 • budowa boiska lekkoatletycznego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5,

Krzysztof Michalski
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Krzysztof Michalski, mam 57 lat, jestem żonaty, mam trójkę dzieci. Jestem rodowitym tarnogórzaninem. Posiadam wykształcenie techniczne o kierunku budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz wszystkie uprawnienia z tym związane. Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Stworzyłem ponad 40 miejsc pracy na pełnym etacie.

Nigdy nie należałem i nie zamierzam być członkiem żadnej partii politycznej.

Od wielu lat angażuję się w pracę społeczną na rzecz dzielnic, z którymi jestem związany. Obecnie jestem radnym miasta Tarnowskie Góry. Pracuję w Komisji Budżetowej, Komisji Mienia Komunalnego, Komisja Edukacji. Funkcja pełniona przeze mnie w ostatniej kadencji pokazała, że można realizować program wyborczy. W latach wcześniejszych byłem także członkiem i Przewodniczący Rady Dzielnicy Sowice. Kandyduję w wyborach, bo chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, a wyborcom przedstawić realny program, a nie obietnice bez pokrycia.

Program wyborczy:

 • stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenach po Zakładach Chemicznych w Czarnej Hucie, co wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości i stworzenie nowych miejsc pracy;
 • budowę ścieżki rowerowej łączącej dzielnice Pniowiec, Strzybnica, Rybna i zachodnią część Sowic z Tarnowskimi Górami. Możliwość zagospodarowania i adaptacji ciągu po byłej kolei wąskotorowej jest ekonomicznie uzasadnione;
 • modernizacja zalewu Pniowiec jako miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego;
 • wygospodarowanie następnych miejsc parkingowych w centrum miasta;
 • budowa parkingu wielopoziomowego za budynkiem Urzędu Miasta przy ulicy Sienkiewicza;
 • wykonanie boiska wielofunkcyjnego (podłoża) na terenie UKS Strzybnica;
 • rewitalizacja Parku Hutnika łącznie z amfiteatrem.

Andrzej Komenderski
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Andrzej Komenderski. Od kilkudziesięciu lat jestem mieszkańcem Tarnowskich Gór, dzielnicy Strzybnica. Jestem emerytem. W trakcie swojej pracy zawodowej związany byłem z tarnogórskimi zakładami m.in. Zakładami Chemicznymi w Tarnowskich Górach oraz ZBK. Posiadam licencję zarządcy nieruchomości uzyskaną po egzaminie państwowym. Od wielu lat aktywnie angażuję się w życie społeczne miasta. Jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W obecnej kadencji pracuję w Komisji Środowiska, której jestem Przewodniczącym, a także komisjach Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki oraz Kultury i Sportu. Aktywnie działałem w Radzie Dzielnicy Strzybnica, której byłem wieloletnim Przewodniczącym Zarządu. W moim życiu ważne miejsce zawsze zajmował sport. Uprawiałem biegi jako zawodnik, później już jako działacz sportowy prowadziłem Klub Sportowy Zamet Strzybnica. Jestem żonaty. Wspólnie z żoną wychowaliśmy dwóch synów. Jestem już także dzisiaj szczęśliwym dziadkiem trojga wnucząt.

Kandyduję, ponieważ pragnę, by nasze Miasto było Miastem przyszłości pokolenia moich dzieci i wnuków, a mieszkańcy byli dumni, że mogą mieszkać w Tarnowskich Górach.

Program wyborczy:

 •  regulacja – oczyszczenie Kanału Ulgi;
 • rewitalizacja Parku Hutnika;
 • remont Muszli Koncertowej w Parku Hutnika wraz wykonaniem nowych siedlisk;
 • remont dróg na Osiedlu Spółdzielni Chemik;
 • poprawa ruchu samochodów wraz z miejscami do parkowania na terenie Centrum Tarnowskich Gór;
 • wsparcie klubu sportowych w kształtowaniu ciekawej oferty dla dzieci i młodzieży;
 • poprawa działania komunikacji miejskiej, zwiększenie liczby przystanków oraz ilości połączeń między dzielnicami.

Justyna Michalska
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Justyna Michalska. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Moje rodzinne strony to dzielnica Osada Jana. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim, kierunek  – Animacja Społeczno- Kulturalna z Arteterapią. Pracuję w Tarnogórskim Centrum Kultury oraz Społecznej Szkole Baletowej w Częstochowie. Moją pasją jest taniec, muzyka i psychologia. W roku 2001 założyłam zespół Tess, który funkcjonuje przy Tarnogórskim Centrum Kultury. Zespół Tess działa w 8 grupach wiekowych. Łącznie w zajęciach co roku uczestniczy ponad 170 tancerzy do 5 do 45 roku życia. Przez ponad 20 lat grupy zespołu Tess ponad 350 razy stawały na podium w Międzynarodowych i Ogólnopolskich festiwalach tanecznych. 10-krotnie zdobył Grand Prix. Do największych sukcesów można zaliczyć wyjazd na festiwal do Japonii (Tokio), zdobycie Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu w Rimini – Włochy, czy występ w półfinale V edycji Mam Talent. Jestem ponadto pomysłodawczynią i koordynatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego Tańcząc w Jasnościach, który był organizowany w Tarnowskich Górach przez 13 lat. Startuję w wyborach, gdyż chcę wesprzeć dalszy dynamiczny rozwój naszego miasta, tak aby wszyscy tarnogórzanie czuli się dumni ze swojego miasta. 

Program wyborczy:

 • rozwój zajęć kulturalnych i sportowych  dla dzieci i młodzieży, umożliwiających im rozwijanie swoich pasji
 • wspólnie z organizacjami pozarządowymi tworzenie ciekawego kalendarza imprez kulturalnych w mieście
 • odnowienie terenów zielonych w centrum miasta i w dzielnicach – nowa strefa zieleni przy przystanku autobusowym na Alei Kwiatów
 • poprawa jakości dróg i chodników w dzielnicy Osada Jana
 • poprawa jakości powietrza – termomodernizacja budynków i dofinansowanie do montażu ekologicznych źródeł energii
 • uporządkowania parkowania, tworzenie nowych miejsc parkingowych na osiedlach
 • ograniczenie hałasu ze szlaków transportowych (drogowych i kolejowych), zabieganie o montaż ekranów akustycznych 

Dr Małgorzata Burzka-Janik
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Małgorzata Burzka-Janik. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach, z wykształcenia i zamiłowania jestem polonistką. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Opolskim oraz Studium Literacko-Artystyczne w Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Opolskim obroniłam tytuł doktora nauk humanistycznych, w zakresie literaturoznawstwa. Zawodowo związana jestem z Instytutem Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, gdzie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Odkąd pamiętam literatura polska była i jest moją największą pasją, każdą wolną chwilę poświęcam więc na czytanie i pisanie o moich Mistrzach – Mickiewiczu, Herbercie, Janie Pawle II….. Od 2013 roku pełnię funkcję Prezesa Towarzystwa im. Adama Mickiewicza Oddział w Opolu. Pracuję również w Pałacu w Rybnej, gdzie pełnię funkcję konsultanta ds. artystycznych. Posiadam doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów, realizowanych w oparciu o granty finansowane ze środków zewnętrznych.

Prywatnie, razem z mężem wychowujemy trójkę dzieci: Maję, Bognę i Adama. Mieszkam w dzielnicy Strzybnica. Startuję w wyborach, bo chcę mieć realny wpływ na kształtowanie miasta, w którym żyję i żyją moi bliscy.

Program wyborczy: 

 • wspieranie rozwoju oferty kulturalnej miasta,
 • rozwój i  modernizacja instytucji kultury miasta Tarnowskie Góry,
 • rewitalizacja otoczenia Pałacu w Rybnej,
 • Park Hutnika – renowacja wraz z reaktywacją amfiteatru,
 • doposażenie placów zabaw: Przedszkole Nr 18 (Rybna) Tęczowe Przedszkole Nr 24 (Strzybnica),
 • budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Unii Strzybnica.

Łukasz Robak
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Łukasz Robak. Urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach od urodzenia. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Politologia, spec. Stosunki Międzynarodowe i Europeistyka na Uniwersytecie Śląskim w 2016 roku. Obecnie jestem doktorantem i pracownikiem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pełnię funkcję prezesa Caritas Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach. Od wielu już lat pracuję w Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga, obiektach światowego dziedzictwa UNESCO jako przewodnik oraz pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Jestem twórcą cyklicznie odbywających się koncertów kolędowych pt. „Tarnogórzanie dla świata”, dnia dziecka i kiermaszy świątecznych na Osadzie Jana. Aktywnie działam w zakresie udzielania pomocy osobom starszym, chorym i bezdomnym za pośrednictwem Caritas. Od dwóch kadencji jestem członkiem Rady Dzielnicy Osada Jana, a w kadencji 2014-2018 byłem wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy. W ramach Rady Dzielnicy staram się działać na rzecz naszej lokalnej społeczności jako społecznik. 

Interesuję się historią naszego miasta i to tej pasji poświęcam każdą wolną chwilę, a ponadto realizuję ją jako członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jednocześnie dzięki swojemu doktoratowi jestem w stanie realizować swoją drugą pasję, którą jest praca na uczelni i rozwój dorobku naukowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, autorem wielu publikacji naukowych i konferencji odbywających się na uczelni. 

Startuję w wyborach, bo chcę, by nasze miasto było miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców i szanse rozwoju dla mieszkającej w nim młodzieży.

Program wyborczy:
 • rewitalizacja przestrzeni zielonej w dzielnicy Osada Jana – stworzenie miejskiej zielonej akupunktury na ul. Al. Kwiatów;
 • rozbudowa sieci ławek i koszy na śmieci na Osadzie Jana;
 • doprowadzenie do rewitalizacji Parku Piny;
 • wspieranie powstania instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 10, budynek A i B na ulicy Kochanowskiego i Zacisznej – Osada Jana;
 • dążyć do poprawy nawierzchni dróg i chodników na Osadzie Jana oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych;
 • wspieranie prac termomodernizacyjnych budynków w mieście;
 • promocja miasta i zabytków światowego dziedzictwa UNESCO;
 • wspieranie prac dot. poprawy jakości powietrza;
 • promowane zdrowego trybu życia;
 • wspierać lokalną działalność gospodarczą.

Jolanta Lukawska
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Jolanta Lukawska. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach.  Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki – ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Będąc doradcą metodycznym jednoczyłam nauczycieli wokół idei Klubu Nauczyciela Twórczego. Zawodowo związana jestem ze Szkołą Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Strzybnicy, gdzie od wielu lat pełnię funkcję Dyrektora. W strzybnickiej placówce przyczyniałam się do otwarcia pierwszych w naszym mieście oddziałów integracyjnych oraz doprowadziłam do likwidacji barier architektonicznych. Udało nam się przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Placówka przeszła proces termomodernizacji, podsiada nowoczesne boiska wielofunkcyjne z którego chętnie korzysta dzieci i młodzież.  

W wolnych chwilach pielęgnuję mój ogródek działkowy oraz spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi. 

Startuję w wyborach, gdyż chcę, aby nasze miasto było miejscem dającym perspektywy dla wszystkich mieszkańców i szanse rozwoju dla mieszkającej w nim młodzieży. Zależy mi na wysokim poziomie edukacji i kultury oraz promocji ekologii i podjęciu działań mających na celu dbałość o środowisko naturalne. 

Program wyborczy:

 • budowa parkingu przed Szkołą Podstawową nr 13 w Strzybnicy lub na terenie szkoły;
 • projekt Zielona Miejska Akupunktura: więcej zieleni przy ul. Armii Krajowej – teren przy szkole;
 • likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, osób starszych i matek z dziećmi;
 • stworzenie w Strzybnicy małego centrum kultury, w tym klubu dla seniorów;
 • propagowanie recyklingu i segregacji odpadów;
 • kontynuowanie remontów w placówkach oświatowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej;
 • rewitalizacja Parku Hutnika wraz z amfiteatrem;
 • przebudowa ul. Lotników wraz z odwodnieniem;
 • budowa chodnika w ul. Kościelnej.