Menu Zamknij

Okręg NR 2

Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Arkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Urodziłem się w Bobrownikach Śląskich, ale moi przodkowie ze strony Czechów przybyli tu spod Opola. Korzenie po kądzieli, czyli Niestrojach, Bentkowskich, Zorembach, zapuszczone są głęboko tu, w Tarnowskich Górach. W rodzinie – jak wielu tutejszych – miałem kolejarzy, górników i… nauczycieli.

Swoją edukację rozpocząłem od Szkoły Podstawowej nr 11. Potem były: tarnogórski „Staś”, fizyka techniczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, studia podyplomowe w zarządzania oświatą w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i kurs na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczyłem się też w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach, a potem w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu, gdzie uzyskałem tytuł muzyka instrumentalisty w zakresie gry na flecie. Takie hobby!

Pracowałem jako nauczyciel fizyki w ukochanym „Staszicu”, którym przez 15 lat dane mi było kierować jako zastępca dyrektora.

Działalność publiczną rozpocząłem w 1994 roku. Byłem tarnogórskim radnym miejskim, potem radnym powiatowym (w tym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu), a w  roku 2002 wróciłem do Rady Miejskiej jako jej przewodniczący.

Jestem członkiem zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego decydującego o wydatkowaniu funduszy unijnych, członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej będącej gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania uczelni, członkiem Stowarzyszenia „Tak! Dla Polski” oraz, oczywiście, członkiem Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego.

W życiu publicznym z ostrożnością odnoszę się do układów partyjnych. Praktyka pokazała, że miałem rację: układy i sympatie partyjne nie zawsze idą w parze z potrzebami mieszkańców i lokalnych społeczności. Powiem więcej: partie nie najlepiej służą samorządom. Właśnie dlatego stworzyliśmy Inicjatywę Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego.

Z ramienia Inicjatywy Obywatelskiej w wyborach 2006 roku zostałem burmistrzem Tarnowskich Gór. Moje wieloletnie doświadczenie w zarządzeniu naszym miastem, energia, liczne kontakty i zespół kompetentnych współpracowników są teraz szczególnie ważne.

Zmieniły się potrzeby mieszkańców. Dostęp do kanalizacji sanitarnej, przyjazna przestrzeń miejska, moc wydarzeń kulturalnych, zmodernizowane placówki oświatowe są już naszą codziennością. Hala sportowa, rozbudowany Park Wodny, ponad 40 boisk i placów zabaw, niemal 30 km dróg rowerowych, bezpieczeństwo w mieście powodują, że tu dobrze się mieszka! Nie bez powodu w rankingu gmin województwa śląskiego uznano Tarnowskie Góry za najbardziej przyjazne miasto do zamieszkania w kategorii miast średnich. Potwierdzają to też liczby: jesteśmy jednym z trzech miast na Śląsku z dodatnim saldem migracyjnym! To efekt lat konsekwentnej pracy wielu ludzi.

Rządzenie dobrze rozwijającym się miastem to mój największy życiowy sukces? Nie. Oczywiście, jestem ze swoich osiągnięć dumny, ale przecież jestem szczęśliwym mężem Joanny, szczęśliwym ojcem Jakuba i Jana, teściem Hanny, bratem, wielokrotnym szwagrem i wujkiem (nie zapominam przy tym o czworonożnej Heksie ). To rodzina, szczególnie ta najbliższa, dodaje mi motywacji do angażowania się na rzecz miasta, naszego wspólnego miasta.

Przedstawiam Państwu kolejny już program wyborczy, będący w swej istocie planem realizacji Państwa potrzeb. Poznałem je podczas wielu spotkań z Państwem – tych oficjalnych i tych nieformalnych, ale równie cennych: na ulicy, Rynku, w parku, na zakupach… Dziękuję za te wskazówki! I zapraszam: czytajcie, a potem głosujcie na Inicjatywę Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego!

Zielone miasto!

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, będącego jednym z obiektów UNESCO, Parku Piny, Parku Repeckiego. Rewitalizacja Placu TPD przy ul. Sobieskiego oraz terenu przed Halą Targową. Ponadto utworzenie 10 nowych przestrzeni zielonych w Centrum Miasta i dzielnicach w ramach projektu zielonej akupunktury w tym m.in. na Placu Żwirki i Wigury, ul. Dolnej, Strzeleckiej 

Dobrze skomunikowane miasto!

Poprawimy jakość najważniejszych dróg w mieście przejmując je od powiatu tarnogórskiego, aby był jeden właściciel odpowiedzialny za inwestycje, remonty, odśnieżanie.  Przygotowujemy inwestycje drogowe na ulicach: Sielanka, Kamienna, Piestraka, 3. Pułku Ułanów, Czereśniowa, Lotników, Polarna, Skrzypczyka, Czereśniowa, Fińska i Pomorska, Skowronków, Żeromskiego; Jemiołową i Przedwiośnie, Cicha, Prosta, Skośna, Rudna, Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa; ulicy Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka

Odkorkowane centrum miasta!

Uporządkujemy ruchu w centrum. Wprowadzimy ograniczenie czasu postoju na starówce. Wybudujemy parking wielopoziomowy przy ul. Króla Jana III Sobieskiego na 320 pojazdów. Zwiększymy liczbę miejsc parkingowych w dzielnicach. Rozbudujemy siatkę połączeń autobusowych i liczbę przystanków by zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego. Dalej rozwijać będziemy ścieżki rowerowe, w tym zbudujemy drogę rowerową do Bytomia obok wąskotorówki i w kierunku Zalewu Nakło Chechło.

Miasto sportu i rekreacja.

Budować będziemy kolejne obiekty sportowo-rekreacyjne. Teraz czas na budowę kompleksu letnich basenów, modernizację lodowiska sezonowego oraz skateparku, budowę pawilonu sportowego w Reptach czy modernizację amfiteatru w Strzybnicy. Rozwijać będziemy sieć palców zabaw.

Zadbamy o nasze dziedzictwo wpisane na listę UNESCO.

Wspólnie z SMZT i Województwem Śląskim pracować będziemy na udostępnieniem turystom unikalnego Szybu Staszic. Promować będziemy atrakcje poprzez naszą Lokalną Organizację Turystyczną. Zrewitalizujemy kolejne obszary Starówki: Plac Żwirki i Wigury, Kaczyniec, Dolna. Zazielenimy je i uporządkujemy parkowanie. Wspierać będziemy remonty zabytkowych kamienic.

Naszym priorytetem pozostanie czyste powietrze i ochrona środowiska.

Z termomodernizujemy kolejne budynki komunalne. Wspierać będziemy instalację przez mieszkańców odnawialnych źródeł energii oraz wymianę emisyjnych źródeł ciepła. Rozbudowywać będziemy kanalizację deszczową i sanitarną

Kontynuować będziemy wsparcie rozwoju budownictwa.

Dokończymy projekt budowy 122 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i przygotujemy następne tego typu projekty.

Zadbamy o atrakcyjną ofertę kulturalną oraz rekreacyjną.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury zapewnimy, że miasto, a zwłaszcza rynek będzie tak jak obecnie tętnił życiem. Wspierać będziemy aktywność stowarzyszeń i klubów sportowych

Edukacja to fundament.

Dostosujemy ofertę edukacyjną, aby nasi najmłodsi mieszkańcy byli dobrze zaopiekowani. Rozbudujemy szkoły w dzielnicach, gdzie najbardziej rozwija się budownictwo. Zbudujemy nowy żłobek. Zadbamy o zachowanie wysokiego poziomu nauczania, który obecnie jest w tarnogórskich placówkach oświatowych.

Wdrażać będziemy nowoczesne rozwiązania informatyczne do obsługi administracyjnej naszych mieszkańców. Wprowadzimy Kartę Tarnogórzanina z systemem zniżek do publicznych obiektów sportowych, kulturalnych oraz prywatnych punktów usługowych i gastronomicznych.

W najbliższych latach otwiera się po raz pierwszy możliwość rozwiązania  dwóch starych problemów naszego miasta tj. wysokich cen wody i ścieków oraz kwestia likwidacji bomby ekologicznej na Czarnej Hucie. W pierwszym przypadku kończy się umowa prywatyzacyjna w drugim dokonały się korzystne zmiany prawne na poziomie krajowym. Wykorzystamy tą szansę. 

Feliks Kowalski
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Feliks Kowalski i jestem rodowitym mieszkańcem Starych Tarnowic. Zdobyłem wykształcenie wyższe na Akademii Rolniczej w Krakowie, Uniwersytecie Opolskim oraz studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od czterech kadencji reprezentuję mieszkańców naszej dzielnicy w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz przewodniczę Komisji Budżetowej. Ponadto zasiadam w Społecznej Radzie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii i Uzależnień (TO-TU) i aktywnie działam w Radzie Dzielnicy Stare Tarnowice.  

Poniżej przedstawiam najistotniejsze cele, które udało się zrealizować podczas ostatnich lat:

 •  zainstalowanie aktywnych świateł na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego z Repecką;
 • budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wokół DK Jubilat, amfiteatr, park, wybieg dla psów, boisko wielofunkcyjne;
 • przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Wyszyńskiego – ul. Bałkańską (od Aldi do Przedszkola nr 22);
 • budowy parkingów przy ul Morcinka, Bałkańskiej, na placu po Tarmilo;
 • przebudowa ul. Litewskiej wraz z budową parkingu oraz montażem radarowego wyświetlacza prędkości;
 • budowa hali sportowej przy Parku Wodnym;
 • powstanie Centrum Aktywności Seniorów;
 • położenie nakładek asfaltowych na ul. Bałkańskiej, Włoskiej, Donieckiej, Fińskiej, Poczdamskiej, Łotewskiej, Śniadeckiego, Niedziałkowskiego, Repeckiej, Głównej, Jana Waliski, Spacerowej, Jaworowej;
 • budowa placu zabaw przy ul. Morcinka;
 • termomodernizacja Przedszkola nr 22 przy ul. Wyszyńskiego;
 • dofinansowanie do odrestaurowania muru wokół zabytkowego kościoła św. Marcina;
 • remont alejek w Parku Repeckim i budowa oświetlenia (etap I, II, IV);
 • doinwestowanie infrastruktury boiska TS Tarnowiczanka.

Program wyborczy:

 • modernizacji przebiegu ścieżek rowerowych w obrębie niektórych skrzyżowań z drogami w Starych Tarnowicach;
 • budowy chodnika od cmentarza do szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Janasa;
 • wykonania dokumentacji projektowej i budowy drogi łączącej ul. Sielanka z ul. Pyskowicką,
 • budowy ul. Sielanka;
 • przebudowy skrzyżowania ul. Sielanka z ul. Starotarnowicką;
 • budowy chodnika i położenie nakładki asfaltowej na ul. Skrzypczyka;
 • położenia nakładki asfaltowej na ul. Miedzianej, Szwedzkiej, Francuskiej Włoskiej, Śniadeckiego w Parku Repeckim;
 • utwardzenia nawierzchni ul. Zgrzebnioka;
 • przebudowy dróg gruntowych w Bobrownikach Śląskich;
 • budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gliwickiej z ul. Witosa i ul. Długą;
 • remontu lub budowy ośrodka kultury w Reptach Śląskich przy ul. Witosa;
 • budowa łącznika ul. Skowronków z ul. Żeromskiego;
 • budowa łącznika ul. Fińska z ul. Pomorską;
 • budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza;
 • budowy ul. Sielanka, Wodociągowa, Kamienna, Grunwaldzka, Wilcza, Jana Kazimierza;
 • utworzenia drugiego PSZOK-u na terenie miasta;
 • doinwestowania infrastruktury boiska TS Tarnowiczanka;
 • budowy węzła drogowego: ul. Niedziałkowskiego, Bałtyckiej, Nowej, Łanowej;
 • utwardzenia nawierzchni ul. Zgrzebnioka;
 • dokończenia budowy oświetlenia alejek w Parku Repeckim (III etap);
 • instalacji dodatkowych świateł aktywnych przy przejściach dla pieszych;
 • dalszej rozbudowy Parku Wodnego w tym budowa basenów zewnętrznych;
 • rewitalizacji i ochrony parków i miejsc zielonych w mieście;
 • poprawy bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu;
 • konsekwentnej realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry.

Kandyduję, ponieważ chcę mieć realny wpływ na dalszy dynamiczny rozwój naszego miasta oraz mądre i racjonalne gospodarowanie jego budżetem. Pragnę, by Tarnowskie Góry były miastem przyszłości dla nas, naszych dzieci, byśmy byli zadowoleni i dumni, że jesteśmy jego mieszkańcami. Ponadto dołożę wszelkich starań do dobrej współpracy z Powiatem Tarnogórskim, innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz klubami sportowymi działającymi na terenie naszego miasta. W dalszym ciągu jestem otwarty na dialog z Państwem i liczę na dalszą dobrą współpracę.

Prosto, skutecznie, dobrze.

Justyna Kosmała

Kandytatka do Rady Miasta 

Mieszkam od urodzenia w dzielnicy Repty Śląskie. W 2002 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2014 roku aktywnie włączam się w społeczno-kulturalne działania na rzecz mojej dzielnicy jako animatorka kultury w TCK w Reptach Śląskich, a później jako Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Repty Śląskie (od 2015 roku) i od 2018 roku jako radna miejska. Jestem też dumną członkinią OSP Repty Śląskie. Ponadto ukończyłam trenerskie studia podyplomowe oraz brałam udział w kilku ogólnopolskich programach tj. Ekologicznej Akademii Kobiet, Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego, kursu Sieci obywatelskiej Watchdog Polska, a obecnie zostałam wybrana jako jedna ze stu kobiet w Polsce do projektu „Kobiety do Samorządu”.
 
Jako radna miejska pracowałam w Komisji Budżetowej jako jej wiceprzewodnicząca, jako członkini Komisji Środowiska oraz Komisji Kultury i Sportu. Złożyłam 35 interpelacji i zapytań. Chcę nadal być radną, aby móc dalej wsłuchiwać się w Państwa potrzeby i dbać o to, aby nasze Tarnowskie Góry były Miastem dialogu, Miastem dostępnym, bezpiecznym, otwartym, szanującym swoje dziedzictwo kulturowe, Miastem szczęśliwych Mieszkańców.
 

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • wraz z Radą Dzielnicy Repty Śląskie – nowa linia autobusowa, która łączy bezpośrednio Repty Śląskie ze Starymi Tarnowicami, Bobrownikami Śląskimi Piekarami Rudnymi i Osadą Jana
 • trwająca rozbudowa szkoły w Reptach Śląskich oraz Bobrownikach Śląskich-Piekarach Rudnych ;
 • zabezpieczone w budżecie środki na dokumentację projektową budowy nowej siedziby LKS „Zgoda” Repty Śląskie;
 • wygrane wraz z Radą Dzielnicy i OSP Repty Śląskie „budżety obywatelskie” edycje w latach: 2024, 2023, 2022, 2021. Efekty: na terenie OSP Repty Śląskie pojawi się w tym roku drewniana altana, ponadto teren OSP Repty Śląskie zyskał nowe urządzenia zabawowe, strefę street workout-u i strefę wypoczynku, dodatkowo wymieniono na nowe urządzenia zabawowe oraz wyremontowano nawierzchnię placu zabaw na skwerze przy ulicach Waliski i Witosa, wykonany remont nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach;
 • Budowa oświetlenia w Parku w Reptach (etap I i II)
 • projekt „Pnioki, Krzoki i Ptoki. Wszyscy to i tak Repcioki” w TCK w Reptach Śląskich;
 • odrestaurowanie Źródełka Młodości;
 • dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Gliwickiej, Witosa i Długiej (od 2023 roku w trakcie);
 • dokumentacja projektowa rozbudowy ulicy Kamiennej (od 2023 roku, w trakcie);
 • dokumentacja projektowa na budowę łącznika Skowronków i Żeromskiego;
 • dokumentacja projektowa na rozbudowę ulicy Skowronków (wraz z chodnikiem) oraz remontem kanalizacji deszczowej;
 • oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania Wyszyńskiego i Skrzypczyka oraz na ulicy Witosa przy TCK w Reptach Śląskich;
 • zmiany w organizacji ruchu oraz remonty lub utrwalenie powierzchniowe dróg gruntowych (progi wyspowe na ulicy Skowronków; ulica Staszica, Wodociągowa, Długa, Jaworowa, Witosa wraz z chodnikiem do skrzyżowania z ulicą Repecką);
 • wprowadzone w mieście standardy ochrony drzew w inwestycjach;
 • powstała łąka kwietna na 2500 m2 terenie OSP Repty Śląskie w ramach programu GZM;
 • akcje sadzenia lasu wraz z Nadleśnictwem Brynek, OSP Repty Śląskie i RD Repty Śląskie; wiele akcji sprzątania lasu i dzielnicy wraz z RD, ZSP nr 3, Nadleśnictwem Brynek;
 • Centralne ogrzewanie gazowe w remizie oraz remont klatki schodowej;
 • z radnymi z klubu IO w pandemii „Pogotowie zakupowe dla seniorów” oraz wspólne coroczne akcje świąteczne m.in. dla schroniska dla bezdomnych, dla dzieci ze świetlicy TOTU, ŚDS
 

PROGRAM WYBORCZY:

 
 • budowa otwartego letniego basenu;
 • modernizacja terenów zielonych, w tym zwłaszcza rewaloryzacja Parku Miejskiego jako zabytku wpisanego na listę UNESCO;
 • tworzenie nowych przestrzeni zielonych w Centrum Miasta oraz dzielnicach;
 • działania mające poprawić dostępność naszego miasta dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca spotkań i integracji/lub kluby seniora/ lub CAL w każdej dzielnicy (np. budowa siedziby dla TCK w Reptach Śląskich oraz filii nr 5 MBP im. Bolesława Lubosza);
 • dokończenia budowy oświetlenia alejek w Parku Repeckim (III etap)
 • utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta oraz organizacja forum młodych jako miejsca dyskusji i spotkań młodych;
 • Podejmowanie dalszych działań edukacyjnych i akcji społecznych w zakresie ekologii
 • projekt „Pnioki, Krzoki i Ptoki. ”  dla Starych Tarnowic i Opatowic
 • wspieranie działalności stowarzyszeń, klubów sportowych, chórów, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP;
 • nowa infrastruktura sportowa i modernizacja istniejącej w dzielnicach np. budowa nowej siedziby dla LKS Zgody Repty Śląskie, budowa boiska typu orlik w Reptach Śląskich,
 • Termomodernizacja budynku OSP Repty Śląskie.
 • Dalsza rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w okolicy skweru przy ulicy Witosa i Waliski;
 • Remont zabytkowej strażackiej bryczki, która uświetniała pochód gwarkowski przez wiele lat;
 • Rozbudowa i modernizacja dróg: ulicy Skowronków (wraz z chodnikiem oraz remontem kanalizacji deszczowej), Bałtyckiej, Czereśniowej, Fińskiej i Pomorskiej, Kamiennej, Długiej, Sielanki, Staszica, Jaworowej, Jana Kazimierza, Skrzypczyka, Wodociągowej, Fińskiej i Pomorskiej, Skowronków, Niedziałkowskiego, Nowej, Królowej Jadwigi i. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Miedzianej, Szwedzkiej, Francuskiej Włoskiej, Śniadeckiego w Parku Repeckim, Radzionkowskiej;
 • Budowa łączników ulic: Skowronków i Żeromskiego oraz ulic: Sielanka i Pyskowickiej;
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej, Witosa i Długiej;
 • Budowa ścieżek rowerowych łączących sąsiadujące ze sobą dzielnice jak np. Repty Śląskie ze Starymi Tarnowicami oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Brzozowej;

 

Mariusz Kupny 
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Mariusz Kupny. Urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach w dzielnicy Bobrowniki Śląskie. Ukończyłem Liceum im. St. Staszica, następnie Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej rozpocząłem praktykę jako adwokat. Prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Tarnowskich Górach. Udzielam również bezpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W latach 2014-2018 pełniłem funkcję Radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego. Od roku 2018 jestem Radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Pracuję w Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Najważniejsze zrealizowane projekty w ubiegłej kadencji to:

 • budowa ścieżki rowerowej na Staffa
 • rozpoczęcie zarurowania rzeki Stoły wraz dokumentacją projektową dot. ul. Parkowej
 • budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jana Kazimierza oraz sanitarnej w ul. Spacerowej i Jodłowe ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż „wąskotorówki” i przy parku Piny, która docelowa będzie połączy Tarnowskie Góry z Bytomiem 
 • rozbudowa Szkół w Bobrownikach i Reptach Śląskich;
 • oznakowanie poziome dróg co do ograniczenia prędkości;
 • z radnymi z klubu IO coroczne akcje świąteczne m.in. dla schroniska dla bezdomnych, dla dzieci ze świetlicy TOTU, czy ŚDS;
 • coroczne akcje sprzątania Parku Piny i Hałdy Popłuczkowej
 • akcje sadzenia lasu wraz z Nadleśnictwami;

Startuję w wyborach, aby Miasto i Powiat mogły się dalej dynamicznie się rozwijać dla przyszłych pokoleń i każdy mieszkaniec mógłby być z tego dumny.

Program wybroczy:

 • poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta i Powiatu
 • poprawa warunków dla przedsiębiorców
 • modernizacja sieci dróg w tym współpraca z Powiatem Tarnogórskim
 • zatrzymanie rosnących cen wody i ścieków, opłat za wywóz śmieci,
 • zagospodarowanie pustostanów w Mieście
 • budowa i modernizacja dróg: Sielanka, Kamienna, Czereśniowa,  Skrzypczyka, Fińska i Pomorska, Skowronków, Żeromskiego, Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa; ulicy Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka
 • realizacja nowych  terenów zielonych przy ul. Bolesława Chrobrego
 • remont ul. Radzionkowskiej
 • rewitalizacja Centrum Miasta
 • rozszerzenie sieci połączeń autobusowych między dzielnicami miasta
Stefan Zientkowski
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Stefan Zientkowski. Urodziłem się w Bobrownikach Śląskich. Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach. Obecnie jestem emerytem. Jako radny Rady Miejskiej i Rady Dzielnicy oraz członek klubu sportowego KS „Górnik” Bobrowniki Śląskie angażuję się w życie społeczne miasta i naszej dzielnicy. Jestem też członkiem Koła Misyjnego. W ostatniej kadencji udało się zrealizować szereg ważnych inwestycji w naszej dzielnicy m.in:  budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jana Kazimierza oraz sanitarnej w ul. Spacerowej i Jodłowej wraz z wymianą wodociągu, ponadto podpisano już umowy budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Staffa, kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B Chrobrego. W planie inwestycyjnym przewidziano na 2024 zarurowanie rzeki Stoły i projekt rozwiązania uciążliwości działania przelewu burzowego na ul. Parkowej. Wykonano nakładki asfaltowe na ul. Królowej Jadwigi, Puszkina, Główna i fragment chodnik oraz powierzchniowe utwardzenie ul. Jana Kazimierza, Mała i Spacerowa. Zbudowano drogę pieszo-rowerową przy ul. L Staffa i parku Piny. GDDKiA wykonała projekt chodnika na ul. J Korola. Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 11

Startuję w wyborach, bo chcę, by Tarnowskie Góry były miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy.

Mój program dla Bobrownik Śląskich – Piekar Rudnych:

 • budowa kanalizacji w rejonie tzw. „białych plam” (ul. Kłosowa, Wapienna),
 • wybudowanie wg norm ulic: Parkowej, Puszkina, Strzelniczej, Małej
 • rewitalizacja terenów przy blokach J Korola, P. Skargi
 • utwardzenie ulic Kazimierza Jagiellończyka, Brackiej, Kalinowej, Głogowej, Grunwaldzkiej, Leszczynowej,
 • tworzenie nowych parkingów przy ul. Głównej,
 • nowa nakładka asfaltowa na ul. L Staffa
 • budowa parkingu przy cmentarzu

Danuta Fleszar
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Danuta Fleszar. Urodziłam się w Bytomiu, a od 31 lat mieszkam w Tarnowskich Górach. Z wykształcenia jestem chemikiem-analitykiem. Obecnie jestem na emeryturze. Jestem mamą dwóch synów: Mariusza i Marcina oraz babcią trojga wnucząt: Hani, Olka i Huberta.

Od kilku lat aktywnie działam społecznie. Od 22 lat jestem członkiem chóru „Canzona” działającego przy TCK, a od 12 lat jego prezesem. Jestem również członkiem Zarządu Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z chórem „Canzona” biorę udział w konkursach i koncertach śpiewaczych, podczas których zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Działam w Radzie Dzielnicy Stare Tarnowice. Jestem członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo” i Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Byłam Radną Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w latach 2014 -2018. 

Moją pasją są wycieczki górskie i rowerowe. Zdobyłam wszystkie szczyty Korony Gór Polskich. Lubię aktywnie spędzać czas wolny, kultywuję zdrowy tryb życia.

Kandyduję, bo chcę, by nasze miasto było miejscem kulturowo atrakcyjnym na mapie Śląska. Tarnowskie Góry powinny być miastem przyszłości dla młodych pokoleń, dającym im szerokie perspektywy i szanse rozwoju, jak również przyjazne dla działalności Seniorów. Chcę abyśmy wszyscy byli dumni z tego, że mieszkamy właśnie w Tarnowskich Górach.

Program dla mojego okręgu wyborczego:
 • kontynuacja zagospodarowania terenu koło DK Jubilat pod cele rekreacyjne (boiska, alejki spacerowe, ławki);
 • organizacja miejsc parkingowych;
 • budowa (utwardzenie) łącznika drogowego między ul. Fińską i Pomorską, Skowronków i St. Żeromskiego, Sielanka i Pyskowicką;
 • rozbudowa szkół w Reptach Śl. I Bobrownikach Śl.;
 • wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych w Dzielnicach (nakładki);
 • naprawa istniejących i budowa nowych chodników w Dzielnicach;
 • poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicach m. in. poprzez rozbudowę systemu monitoringu.
Program dla miasta:
 • poprawa stanu dróg oraz kontynuacja budowa sieci dróg rowerowych;
 • kontynuacja rewitalizacji zabytkowego centrum miasta;
 • organizacja miejsc parkingowych, budowa parkingu wielopoziomowego;
 • tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów, którzy uruchamiają nowe miejsca pracy;
 • modernizacja Parku Miejskiego i kontynuacja rewitalizacji Parku Repeckiego;
 • rozwijanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz pogadanek na temat „Bezpieczeństwa w sieci”);
 • wspieranie działalności chórów i orkiestr;
 • promowanie młodych artystów naszego miasta;
 • wspieranie działalności Kół Senioralnych i Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 • wspieranie kultywowania tradycji śląskich.

Krystyna Góra
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Krystyna Góra. Jestem tarnogórzanką oraz mamą dwojga dzieci. Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej, uzyskując tytuł naukowy – magister. Nieustannie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe podczas studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach w zakresie Zarządzanie w Oświacie. Zdobyłam Dyplom Nauczyciela Montessori Polskiego Instytutu Montessori w Warszawie, a w roku 2019 uzyskałam Certyfikat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przez cały okres pracy zawodowej jestem związana z edukacją, najpierw jako nauczyciel, następnie dyrektor przedszkola. Za sukces zawodowy uznaję wdrożenie innowacji pedagogicznej – utworzenie przedszkola montesoriańskiego. Przeprowadziłam również w zarządzanej przeze mnie placówce szereg inwestycji i remontów, w tym termomodernizację budynku przedszkola, wymianę źródła ciepła czy modernizację i doposażenie placu zabaw. 

Największym wyzwaniem zawodowym była zmiana w postrzeganiu metod i form edukacyjnych. Bezczynność jest mi obca. Poszukuję wciąż nowych wyzwań, dążę do realizacji wyznaczonych celów, stąd moje szerokie zainteresowania. Moją pasją jest malarstwo, joga i ćwiczenia relaksacyjne oraz sport. Cenię szczerość, odwagę i umiejętność wyjścia poza tzw. strefę komfortu. Odcinam się od kłamstwa i obłudy.

Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ pragnę podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz różnymi umiejętnościami, w tym szczególnie organizacyjnymi. Zamierzam wsłuchać się w potrzeby ludzi, aby żyło nam się dobrze, a także wspierać działania podnoszące prestiż Naszego Miasta. Pragnę, aby Tarnowskie Góry, nasze miejsce na Ziemi, wciąż było miejscem szczęśliwym i spokojnym, również dla naszych dzieci.

Program wyborczy:
 • działania na rzecz zwiększenia nadkładów na remont i modernizację placówek oświatowych;
 • wsparcie aktywności organizacji pozarządowych działających dla dzieci i młodzieży;
 • poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w dzielnicy Bobrowniki wzdłuż drogi krajowej (DK11 ul. Korola);
 • utworzyć parking i dojście do Parku Kunszt od strony ulicy Parkowej;
 • budowy chodnika od ulicy Kurka w kierunku ulicy Podmiejskiej;
 • przedłużyć wybudowaną ścieżkę rowerową wzdłuż wąskotorówki dalej w kierunku Bytomia;
 • realizacja nowych terenów zielonych przy ul. Bolesława Chrobrego.
Aniela Buchta
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Aniela Buchta.Urodziłam się, mieszkam i pracuję w Tarnowskich Górach. Bardzo lubię pracę z dziećmi, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. W 2010 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogicznym. Ukończyłam też kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarzadzanie Oświatą i studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe. Od 39 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W latach 2005 – 2015 pełniłam funkcję zastępcy dyrektora tej placówki. Moja najbliższa rodzina to mąż, syn i synowa. Zamiłowania to dobra książka, muzyka, teatr i wędrówki po Tatrach z rodziną i przyjaciółmi. Lubię działać. Wolny czas poświęcam na działalność charytatywną i wolontariat w Caritas przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. W codziennej pracy z dziećmi propaguję ideę bezinteresownej pomocy potrzebującym organizując od wielu lat Szlachetną Paczkę. Ucząc kultywowania śląskich tradycji i śląskiej godki od ponad 20 lat organizuję Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej ,, Po naszymu  pogodomy…,, Propaguję wśród dzieci i seniorów zachowania prozdrowotne, organizując zajęcia o zdrowym żywieniu, organizacji wolnego czasu i zaletach turystyki.

Startuję w wyborach gdyż zamierzam wspierać utrzymanie wysokiego poziomu edukacji oraz rozwoju ucznia na każdym etapie kształcenia. 

Chcę, przyczynić się do tego, aby nasze miasto było miejscem przyjaznym dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów.

Program wyborczy:
 • działania na rzecz  remontów i modernizacji infrastruktury oświatowej
 • budowa i modernizacja stref dla uprawiania sportu i rekreacji w tym zwłaszcza dla dzieci i  młodzieży
 • budowa nowej siedziby dla LKS Zgody Repty
 • stworzenie nowej siedziby dla TCK w Reptach Śląskich oraz Filli
  nr 5 MBP im. Bolesława Lubosza
 • budowa i remonty dróg w dzielnic Repty Śląskie (Skowronków,
  Żeromskiego, Staszica, Wodociągowa, Długa, Jaworowa)
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych

Zenona Froniewska
Kandydatka do Rady Miejskiej

Nazywam się Zenia Froniewska. Mieszkam w Tarnowskich Górach w dzielnicy Stare Tarnowice, na Osiedlu Sielanka. Z wykształcenia jestem kosmetyczką – w 2005 roku ukończyłam Policealne Studium Kosmetyczno – Medyczne w Bytomiu. Blisko 20 lat prowadzę własną firmę Salon Kosmetyczny Patio Urody, który z roku na rok działa coraz prężniej. Znam bolączki przedsiębiorców, którzy prowadząc swoje firmy muszą mierzyć się z rosnącą liczbą przepisów i ograniczeń administracyjnych Cały czas rozwijam się nie tylko w dziedzinie kosmetyki, ale i promocji zdrowia. Moją pasją jest również taniec i aktywność fizyczna. Tańczę w tarnogórskiej szkole tańca, gdyż ta forma spędzania wolnego czasu sprawia mi najwięcej radości. Ponadto od 4 lat mam przyjemność prowadzić zajęcia Pilates – Senior dla grupy wspaniałych seniorek z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Angażuję się także w życie lokalnej społeczności naszego osiedla oraz szkoły. Jestem członkiem Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 8. Aktywnie uczestniczę w przygotowywanych przez szkołę przedsięwzięciach. Jestem prowadzącą organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Tarnowskich Górach wszelkich jarmarków świątecznych oraz pikników sportowych i rodzinnych. Prywatnie jestem szczęśliwą mama 10 – letniego synka.

Postanowiłam wystartować w tegorocznych wyborach, ponieważ kocham moje miasto i czuję, że mogę zrobić dużo dobrego dla jego mieszkańców. Pragnę, aby Tarnowskie Góry stały się miastem bardziej zielonym, przyjaznym dzieciom oraz na naszym przepięknym tarnogórskim Rynku odbywało się więcej imprez sportowych, w których tarnogórzanie będą chętnie brali udział.

Program wyborczy:
 • tworzenie nowych stref zieleni zarówno w Centrum Miasta jak i w dzielnicach
 • wspieranie stowarzyszeń i placówek oświatowych w kształtowaniu ciekawej oferty dla dzieci i młodzieży;
 • rozwój kina w Tarnogórskim Centrum Kultury zwiększenie ilości seansów i uatrakcyjnienie repertuaru;
 • modernizacja placów zabaw;
 • tętniący życiem Rynek z bogatym kalendarzem imprez;
 • wsparcie przedsiębiorców;
 • budowa i modernizacja dróg w tym ulicy Sielanka i łącznika ulicy Sielanka z ulicą Pyskowicką;
 • dalsze zagospodarowanie i zazielenienie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Jubilacie.

Tadeusz Stasiak
Kandydat do Rady Miejskiej

Nazywam się Tadeusz Stasiak. Mam 37 lat. Urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Mam żonę – Iwonę i dwójkę dzieci: Felicję (7,5 roku) i Ignacego (6 lat). Od kilku lat aktywnie działam społecznie. W latach 2011 – 2015 byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, a od 2019 r. jestem jej szeregowym członkiem. Od 2014 r. jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W Radzie Miejskiej kieruję Komisją Rewizyjną. Z zawodu jestem radcą prawnym – prowadzę własną kancelarię. Ponadto od września 2023 r. jestem prezesem zarządu tarnogórskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Działam też w samorządzie przedsiębiorców – Izbie Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach.

W poprzednich wyborach skupiłem się na terenie przy D.K. Jubilat na Osiedlu Przyjaźń. Dziś jego zagospodarowanie na park, boiska, wybieg dla psów, plac zabaw i parking mogę uznać za także i mój sukces. Od kilku lat możemy cieszyć się tym pięknym miejscem, a na Osiedlu Przyjaźń dzięki tej inwestycji żyje się przyjemniej.

 W poprzedniej kadencji udało się uruchomić proces planowania łącznika ul. Sielanki i Pyskowickiej – Rada Miejska, także i moim głosem, uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający przygotowanie tej inwestycji. W następnej kadencji czas na projekt – i rozpoczęcie jego budowy.

W najbliższych latach czekają nas prace nad nowymi dokumentami planistycznymi miasta. Jako radny zamierzam pilnować, żeby nowe tereny budowlane zapewniały mieszkańcom usługi, oraz przestrzeń publiczną – „nie” dla kilometrowych ulic bez ani jednego sklepu, skwerku, czy placu zabaw. Nie będę też popierać otwierania zbyt dużych terenów dla budownictwa jednorodzinnego.  

W październiku 2022 r. Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła Strategię Rozwoju Miasta 2030+ – można się z nią zapoznać na stronach Miasta. Zgadzam się z nią w pełni – i jestem przekonany, że radni Inicjatywy Obywatelskiej dają gwarancję prawidłowego jej wykonania – aby Tarnowskie Góry były miastem otwartym, innowacyjnym i dbającym o swoje dziedzictwo kulturowe.

Jeżeli obdarzą mnie Państwo zaufaniem i wybiorą na następną kadencję, to zamierzam: 

 • doprowadzić do wykonania projektu i rozpoczęcia budowy łącznika ul. Sielanki i Pyskowickiej;
 • skupić się na rozsądnym planowaniu przestrzennym – gwarantującym dostęp mieszkańców do usług i przestrzeni publicznej;
 • osiągnąć i utrzymać odpowiedni poziom wydatków na tereny zielone, „plomby zieleni”, skwery i parki;
 • doprowadzić do zrealizowania celów Strategii Rozwoju Miasta 2030+.