Menu Zamknij

Okręg NR 2


Jarosław Wasążnik 
Kandydat do Rady Powiatu Tarnogórskiego

Doświadczenie i Kompetencje: Samorządowiec z 20-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Skutecznie zarządzałem projektami o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. Posiadam dyplom magistra ekonomii oraz ukończyłem studia podyplomowe Master of Business Administration. Moje doświadczenie zawodowe kształtowałem w tarnogórskim Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Obecnie pełnię funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwoju Miasta.

Aktywność Samorządowa: W latach 2018 – 2024 Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec, radny drugiej kadencji. Jako Zastępca Członka Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” z ramienia Związku Miast Polskich, aktywnie uczestniczę w kreowaniu efektywnej polityki rozwoju. Koordynuję realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w podregionie bytomskim. Jestem także Członkiem Rady Programowej Fundacji „Miasto”.

Działalność Społeczna: Od 2010 roku członek Zarządu LKS „ORZEŁ” Nakło Śląskie. Inicjator projektów modernizacji zabytkowego Parku w Nakle Śląskim – wspólnie pozyskaliśmy środki na trzy projekty o łącznej wartości blisko 1 mln zł. Ponadto, dbając o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, zainicjowałem petycję w sprawie zmiany przebiegu drogi ekspresowej S11 – zebraliśmy 1 200 podpisów – projektant i GDDKiA uwzględnili nasze uwagi.

Pasje i Zainteresowania: W wolnych chwilach dbam o zdrowie będąc w ruchu. Aktywnie uczestniczę w biegach przeszkodowych. Moją wielką pasją jest również żeglarstwo, które pozwala mi zrelaksować się i odprężyć.

Cel Wyborczy: Startuję w wyborach do Rady Powiatu Tarnogórskiego, aby wykorzystać zdobyte doświadczenie i umiejętności na rzecz mieszkańców Gmin Ożarowice oraz Świerklaniec. Zależy mi na tworzeniu realnych, efektywnych rozwiązań i wspólnym budowaniu lepszego jutra dla nas wszystkich.

Hasło: Razem możemy osiągnąć więcej! 

Program wyborczy:

 • modernizacja i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świerklaniec i Ożarowice;
 • zabieganie o korzystny dla mieszkańców przebieg drogi ekspresowej S11oraz projektowanej obwodnicy Nakła Śląskiego – Świerklańca – Tąpkowic;
 • utworzenie nowych terenów inwestycyjnych, nowe miejsca pracy;
 • dokończenie rewitalizacji Pałacu i zabytkowego parku w Nakle Śląskim;
 • uporządkowanie terenu pomiędzy ul. Lipową i Obłoków w Nakle Śląskim –  wyburzenie niszczejących budynków zaplecza mechanizacyjnego. 

Popracie przez:

 1. Zygmunt Frankiewicz Senator RP, wieloletni Prezydent Gliwic

Popieram kandydaturę Jarosława Wasążnika w wyborach do Rady Powiatu Tarnogórskiego. W trakcie naszej wieloletniej współpracy przy wdrażaniu Funduszy Europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, dał się poznać jako kompetentny i merytoryczny samorządowiec z pasją. Jego wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych są kluczowe dla dalszego rozwoju powiatu tarnogórskiego. Zachęcam, aby 7 kwietnia br. oddać swój głos na sprawdzonego kandydata.

 1. Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Popieram Jarosława Wasążnika w wyborach do Rady Powiatu. 

To właściwy człowiek na właściwym miejscu: świetny samorządowiec w tarnogórskim samorządzie. Z bardzo dobrym wykształceniem: skończył studia dotyczące funduszy europejskich, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz MBA. I z dużym doświadczeniem: pracował w Starostwie Powiatowym, a od 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Jako naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju stworzył zespól fachowców od pozyskiwania funduszy – dla miasta i dla mieszkańców, fachowców od poprawiania jakości powietrza. To między innymi dzięki nim inwestujemy w odnawialne źródła energii, udzielamy dotacji na ekologiczne źródła ciepła, termomodernizujemy szkoły, przedszkola, budynki komunalne, mamy 30 km dróg rowerowych, centrum przesiadkowe…. To Jarosław Wasążnik jako pełnomocnik ds. rozwoju miasta odpowiadał za stworzenie – co istotne: wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, firm i urzędnikami – nasz najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju „Strategię Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+”. Jest też znany i uznawany jako fachowiec w ogólnopolskich organizacjach samorządowych, samorządzie wojewódzkim, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako przewodniczący rady gminy. Od wielu lat jest jednym z liderów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który ma wpływ na podział środków unijnych. Zrównoważony rozwój, dbanie o ekologię, współpraca: lokalnie, regionalnie i centralnie – Jarosław Wasążnik daje gwarancję dobrej pracy w każdej z tych dziedzin!

 1. Krystyna Kosmala – Starosta Powiatu Tarnogórskiego

Jarosław Wasążnik to doświadczony samorządowiec z 20 letnim doświadczeniem. W trakcie swojej pracy poznał realia i problemy z jakimi boryka się samorząd powiatowy, miejski oraz wiejski. Dzięki współpracy przy podziale środków europejskich zna potrzeby i problemy gmin Powiatu Tarnogórskiego. Wie jak programować i realizować rozwój samorządów.  Jego przekrojowa wiedza i zdobyte doświadczenie czynią go bardzo dobrym kandydatem na radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Anna Kubica
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Anna Kubica, mam 45 lat i jestem rdzenną mieszkanką Gminy Ożarowice. Prywatnie jestem mamą 16-letniego Igora oraz 10-letniej Hani. 

Jestem absolwentką uczelni wyższych w Opolu i we Wrocławiu z dyplomami w zakresie ochrony środowiska, zarządzania zasobami ludzkimi, projektów unijnych i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 20 lat pracuję w samorządzie, w tym 12 lat pracowałam w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, od 2016 roku pracuję w Urzędzie Gminy Świerklaniec, a od 4 lat pełnię funkcję zastępcy Wójta Gminy Świerklaniec. W latach 2018-2020 byłam również radną Gminy Ożarowice. 

Jestem ekspertem w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych zarówno z Unii Europejskiej jak i środków krajowych. Pracując w Gminie Świerklaniec pozyskaliśmy łącznie ponad 177 milionów złotych środków zewnętrznych, z czego na największe przyznane dofinansowanie wynosi 77 milionów złotych i dotyczy rozbudowy oczyszczalni oraz budowy kanalizacji. 

Mając doświadczenie zawodowe w kompleksowej realizacji wielu inwestycji, deklaruję moją pomoc i zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych dla naszego powiatu m.in. na kompleksowe remonty dróg, szkolnictwo zawodowe oraz nowe technologie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.  

Chcę mieć wpływ na to co dzieje się w bliskim, moim i twoim otoczeniu, chcę mieć wpływ na losy mieszkańców naszego powiatu. 

Deklaruję otwartość na Nasze problemy poprzez bezpośrednie rozmowy podczas dyżurów, które zamierzam pełnić. 

Pragnę, aby Nasz powiat był silnym, nowoczesnym i bezpiecznym miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni. 

Program wyborczy:

 • inwestycje na drogach powiatowych;
 • zwiększenie ilości pozyskiwanych środków zewnętrznych na projekty realizowane dla mieszkańców powiatu;
 • dalsza modernizacja oraz inwestycje w nowe technologie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach;
 • dalsza poprawa szkolnictwa zawodowego;
 • inwestycję w modernizację i doposażenie placówek oświatowych;
 • dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i firm w naszym powiecie.

Justyna Gubała-Skórka
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Justyna Gubała-Skórka. Urodziłam się 5 października 1981 roku. Mieszkam od urodzenia w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice. Ukończyłam Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na Wydziale pozamiejscowym w Chorzowie na kierunku bankowości, następnie ukończyłam studia podyplomowe o kierunku finanse i rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2003 roku jestem zawodowo związana z samorządem terytorialnym pracując w Urzędzie Gminy w Ożarowicach. W 2007 roku zostałam powołana na Skarbnika tej Gminy mając niespełna 26 lat.

Wraz z mężem wychowujemy 2 letnią córkę Nadię. Od lat chętnie uprawiam turystykę górską, eksplorując nasze piękne polskie góry. W wolnych chwilach urządzamy sobie rodzinne wycieczki rowerowe po naszym pięknym powiecie.

Startuję w wyborach, celem kontynuowania współpracy naszej Gminy z Powiatem poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę drogową, aby polepszyć bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszej Gminy.  Będąc radną powiatową, będę miała realny wpływ na realizowane przez powiat zadania, a swoim doświadczeniem zawodowym wspomogę działalność całej Rady Powiatu.

Program wyborczy:
 • inwestycje na drogach powiatowych w Gminach;
 • chodniki i ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych;
 • dalsza modernizacja i poprawa funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego;
 • poprawa usług zdrowotnych na terenie Powiatu;
 • inwestycję w modernizację placówek oświatowych;
 • dostosowanie profilu kształcenia do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw.

Marek Miś
Kandydat do Rady Powiatu Tarnogórskiego

Nazywam się Marek Miś. Mam 53 lat. Od urodzenia mieszkam w Nakle Śląskim. Ukończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Instrumentalny, specjalizacja klarnet. Na co dzień pracuje w Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu. Mam żonę i trójkę dzieci. Wszyscy jesteśmy mocno związani z lokalną społecznością. Moja rodzina jest rodziną muzykującą. Wszyscy grają na instrumentach. Jest to nasza pasja, która daje nam wiele przyjemności. Osobiście jestem dyrygentem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej.

Jestem również zaangażowany w życie społeczne naszej Gminy. 

Przez trzy kadencję pracowałem w Radzie Gminy Świerklaniec. Kandyduję w wyborach, bo chcę, aby nasz powiat był miejscem przyjaznym, atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców, a mieszkającym w nim dzieci i młodzieży szanse rozwoju. Receptą na taką sytuację jest edukacja na wysokim poziomie oraz aktywne działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Ważnym elementem dla mnie jest dobra opieka zdrowotna dla mieszkańców naszego powiatu.

W Radzie Powiatu pragnę zabiegać o:

– rozwój oświaty, w tym zwłaszcza o dostosowanie profilu nauczania do potrzeb rynku pracy, tak aby dzieci i młodzież miały szansę na dobry start w życiu,

– modernizację i rozwój Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach

– poprawę jakości dróg powiatowych 

– wspieranie działających w naszym powiecie stowarzyszeń i fundacji zajmujących się zwłaszcza kulturą i sportem, poprzez współfinansowanie przez powiat realizowanych przez nie zajęć zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i seniorów,

– wsparcie przez powiat osób niepełnosprawnych

– aktywne działania powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy w dziedzinie wspierania rozwoju firm i zwiększania zatrudnienia,


Karol Gembaczyk
Kandydat do Rady Powiatu 

Nazywa się Karol Gembczyk, mam 40 lat, od urodzenia mieszkam na terenie powiatu tarnogórskiego. Ukończyłem studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, następnie poszerzałem swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończyłem między innymi „ Zarządzanie w oświacie” w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Wraz z żona Anną wychowujemy dwie wspaniałe córki Matyldę i Krystynę. Od lat interesuję się działalnością kulturalną, jestem zaangażowany w upowszechnianie kultury śląskiej. Aktywnie działam w stowarzyszeniu Teatr Teren Nowy, w którym ostatnio zrealizowaliśmy projekt – SŁUCHOWISKO NA PODSTAWIE BALLAD I ROMANSÓW Adama Mickiewicza finansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za swoją działalność artystyczną otrzymałem w 2020 roku nagrodę „Gracji” przyznaną przez władze Gminy Świerklaniec. Jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego od lat angażuję się w działalność drużyn harcerskich na terenie naszego powiatu. Z zawodu jestem nauczycielem, obecnie pełnię funkcję dyrektora w Szkoły Podstawowej  nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach. W pracy staram się zwracać szczególną uwagę na stałą współpracę z uczniami, rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi. Działania całego mojego zespołu skoncentrowane są na odpowiedzialnym wychowywaniu młodego pokolenia, a wszystkie nowe pomysły i wyzwania  doprowadzone do realizacji dają mi osobistą satysfakcję.

Program wyborczy:

 • współpraca z placówkami specjalistycznymi w celu zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży w kryzysie do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i psychiatrów ;
 • poszerzenie oferty kulturalnej o działania promujące dziedzictwo powiatu tarnogórskiego;
 • starania o likwidację barier architektonicznych;
 • wprowadzenie programu dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do szkoły (m.in. budowa chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych).
 • poprawa infrastruktury sportowej w powiatowych placówkach oświatowych oraz zwiększenie ilości siłowni plenerowych;
 • zwiększenie aktywności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w kształceniu zawodowym poprzez stworzenie klas zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy z możliwością podjęcia praktyk zawodowych dla uczniów, w tym praktyk zagranicznych;
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w powiatowych placówkach oświatowych oraz zwiększenie ilości siłowni plenerowych;