Menu Zamknij

Radzionków

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków

Urodzony w 1961 roku w Świerklańcu, syn Franciszka i Klary z/d Bączkowicz, żona Elżbieta, dzieci: Marta. Jakub, Szymon.

 

EDUKACJA

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne im. M. Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Zarządzania,
 • studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie” Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji ,
 • państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • uprawnienia syndyka masy upadłościowej,
 • doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: Programowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym

PRACA ZAWODOWA

 • 1983 – 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie,
 • 1990 – 1998 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie – obejmującego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich oraz Szkolę Podstawowa nr 15,
 • 1998 – 2006 Sekretarz Miasta Radzionków
 • od 2006 Burmistrz Miasta Radzionków

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 • 1980 – 1985 – animator i moderator Ruchu „Światło-Życie”, w roku 1981 współpracuje w Krakowie z ojcem Franciszkiem Blachnickim,
 • 1994 – 1996 organizator samokształcenia kierowanego dla dyrektorów radzionkowskich i bytomskich placówek oświatowych,
 • 1999 – pozyskuje pierwsze dla Radzionkowa środki unijne w ramach programu PHARE 97 „Inicjatywy Proeuropejskie” na projekt „Przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gminy Radzionków w obliczu integracji europejskiej” ,
 • 2001 – założyciel i fundator Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO,
 • 2002 – założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego ,
 • 2000 – 2006 – przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie,
 • 2003 – pozyskuje środki Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu „Pierwsza Praca” na utworzenie w Radzionkowie Gminnego Centrum Informacji- ośrodka wsparcia dla osób bezrobotnych,
 • 2004 – wspólnie z Dyrekcją Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach tworzy w Radzionkowie Młodzieżowe Biuro Pracy,
 • 2002 – 2006 Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, 2002-2006 członek rady społecznej Szpitala im. W Hagera w tarnowskich Górach
 • 2003 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, od 2006 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
 • od 2003 roku członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • od 2004 członek Powiatowej Rady Biznesu

WYRÓŻNIENIA:

 • 2005 – na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • 2005 – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • 2005 – Złota Odznaka Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • 2007 – Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2008 – Złota Odznaka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • 2010 – Odznaka za długoletnie oddawanie krwi „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
 • 2011 – Burmistrz Roku w plebiscycie „Euro-Gmina”
 • 2011 – Tytuł „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła” nadany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • 2013 – Odznaka za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2013 – zasłużony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • 2014 – Odznaka Honorowa IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2014 – Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (Nagroda im. Grzegorza Palki)
 • 2015 – Wyróżnienie w uznaniu zasług na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nadane przez delegaturę bytomską Regionalnej Izby Gospodarczej

Więcej na stronie internetowej www.gabrieltobor.pl

Przedstawiciele TG

Dariusz WysypołDariusz Wysypoł 
Przewodniczący Rady Miasta Radzionków

Urodzony w 1972 roku w Tarnowskich Górach. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także studia podyplomowe na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polsko-Austriackie Studium Menedżerskie – „Nowoczesne Zarządzanie Firmą – Zarządzanie Marketingowe”. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Działu Marketingu i Analiz w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. Żonaty, ojciec córek: Natalii, Karoliny i syna Wojciecha. Jego pasją jest piłka nożna, żeglarstwo, tenis ziemny oraz jazda konna.

Przewodniczący Rady Miasta Radzionków kadencji od 2010 roku, aktywny członek Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.

Zaangażowany w działalność społeczną, organizator imprez sportowych m. in.: IOCUP. Otwarty na ludzi, wspierający oraz inicjujący wiele wydarzeń społecznych w Radzionkowie. Miłośnik piłki nożnej, motocyklista, aktywny żeglarz lubiący grę w tenisa ziemnego.

Stefan HajdaStefan Hajda 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Urodzony w 1963 roku w Świerklańcu. Pracuje na stanowisku sztygara oddziałowego w KWK „Bobrek-Centrum”w Bytomiu, zawodowo związany był również z kopalniami „Powstańców Śląskich” oraz „Rozbark”. Od 2004 roku do 2010 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Radny Rady Miejskiej w Radzionkowie w latach 1998-2002 oraz od roku 2006 do teraz. Żonaty, ojciec Marty i Piotra. Wykształcenie wyższe.

Jego pasją są zagadnienia z dziedziny ochrony przyrody, turystyka, szczególnie piesza turystyka górska oraz rodzinne zwiedzanie i poznawanie ciekawych zakątków naszego kraju.

Andrzej HajdaAndrzej Hajda
Radny Rady Miejskiej

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Współdziała ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Jest radnym Rady Miejskiej od 2010 roku. Od wielu lat zaangażowany w działalność charytatywną ukierunkowaną na najmłodszych oczekujących naszego wsparcia – organizator koncertów charytatywnych „O uśmiech dziecka” oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci.

Eugeniusz Marek
Radny Rady Miejskiej

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel, były dyrektor Szkoły Górniczej w Radzionkowie-Rojcy. Jest radnym Rady Miasta Radzionków od 2006 roku. Przewodniczył Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Społecznej Komicji Mieszkaniowej. 

Łucjan Maruszczyk
Radny Rady Miejskiej

Pracownik Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na stanowisku automatyka. Radny Rady Miasta Radzionków od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Miasta. Organizator wielu imprez rekreacyjnych i sportowych. 

Klaudiusz JaniaKlaudiusz Jania
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ma otwarty przewód doktorski. Kompozytor, aranżer, trębacz. Organista w piekarskiej bazylice. Jest radnym od 2010 roku. Twórca takich formacji muzycznych jak: Zespół Instrumentów Dętych JANIA-BAND, Zespołu instrumentów dętych „Cider Brass Kirmess Musikanten”, Śląski Oktet Blaszany, Orkiestra Kameralna. Jest także twórcą „Radzionkowskiego Big Bandu”. 

Marek WilczekMarek Wilczek
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym oraz Studium Pedagogicznego. Współzałożyciel sieci komputerowej na „Górce”. Prezes Stowarzyszenia Sieci Komputerowej ASK „HigH”. Pracuje w firmie FMiU Tagor na stanowisku kierownika kontroli jakości. Właściciel firmy „WOLFI Marek Wilczek” działającej w sektorze finansów – konsulting inwestycyjny oraz usług internetowych. Jest radnym Rady Miasta Radzionków od 2006 roku. Organizator imprez sportowych m. in.: IOCUP.

Michał DzionskoMichał Dzionsko 
Radny Rady Miejskiej

Posiada wykształcenie wyższe – administracja oraz zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, uzyskane na Politechnice Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w zakresie Inżynieria ruchu drogowego. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, w Wydziale Transportu i Dróg Publicznych. Jest radnym Rady Miejskiej od 2010 roku. Społecznie związany z klubem sportowym MKS Sokół Radzionków. 

Piotr TobórPiotr Tobór 
Radny Rady Miejskiej

Posiada wykształcenie średnie techniczne. Przez 44 lata pracy zawodowej związany był z ruchem kolejowym w zakładach górniczych KWK „Powstańców Śląskich” Ruch I i II, KWK „Rozbark” i KWK „Centrum”. Jest radnym Rady Miejskiej od 2006 roku. Współorganizator wielu imprez rekreacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży.

Wojciech GłogowskiWojciech Głogowski 
Radny Rady Miejskiej

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (doktor nauk fizycznych). Pracował w Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 r. jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego „Garuda”, z którym już kilka razy współorganizował Festiwal Slajdów Podróżniczych.