Menu Zamknij

Radzionków

Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków

Urodzony w 1961 roku w Świerklańcu, syn Franciszka i Klary z/d Bączkowicz, żona Elżbieta, dzieci: Marta. Jakub, Szymon.

 

EDUKACJA

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie,
 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne im. M. Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Zarządzania,
 • studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie” Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji ,
 • państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • uprawnienia syndyka masy upadłościowej,
 • doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: Programowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym

PRACA ZAWODOWA

 • 1983 – 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie,
 • 1990 – 1998 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie – obejmującego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich oraz Szkolę Podstawowa nr 15,
 • 1998 – 2006 Sekretarz Miasta Radzionków
 • od 2006 Burmistrz Miasta Radzionków

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 • 1980 – 1985 – animator i moderator Ruchu „Światło-Życie”, w roku 1981 współpracuje w Krakowie z ojcem Franciszkiem Blachnickim,
 • 1994 – 1996 organizator samokształcenia kierowanego dla dyrektorów radzionkowskich i bytomskich placówek oświatowych,
 • 1999 – pozyskuje pierwsze dla Radzionkowa środki unijne w ramach programu PHARE 97 „Inicjatywy Proeuropejskie” na projekt „Przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gminy Radzionków w obliczu integracji europejskiej” ,
 • 2001 – założyciel i fundator Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO,
 • 2002 – założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego ,
 • 2000 – 2006 – przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie,
 • 2003 – pozyskuje środki Ministerstwa Gospodarki w ramach projektu „Pierwsza Praca” na utworzenie w Radzionkowie Gminnego Centrum Informacji- ośrodka wsparcia dla osób bezrobotnych,
 • 2004 – wspólnie z Dyrekcją Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach tworzy w Radzionkowie Młodzieżowe Biuro Pracy,
 • 2002 – 2006 Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, 2002-2006 członek rady społecznej Szpitala im. W Hagera w tarnowskich Górach
 • 2003 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, od 2006 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
 • od 2003 roku członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • od 2004 członek Powiatowej Rady Biznesu

WYRÓŻNIENIA:

 • 2005 – na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • 2005 – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • 2005 – Złota Odznaka Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • 2007 – Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2008 – Złota Odznaka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • 2010 – Odznaka za długoletnie oddawanie krwi „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
 • 2011 – Burmistrz Roku w plebiscycie „Euro-Gmina”
 • 2011 – Tytuł „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła” nadany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • 2013 – Odznaka za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2013 – zasłużony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • 2014 – Odznaka Honorowa IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2014 – Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (Nagroda im. Grzegorza Palki)
 • 2015 – Wyróżnienie w uznaniu zasług na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nadane przez delegaturę bytomską Regionalnej Izby Gospodarczej

Więcej na stronie internetowej www.gabrieltobor.pl

Przedstawiciele TG

mgr inż. Stefan Hajda
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Urodzony 27 września 1963 roku w Świerklańcu. Emeryt, zawodowo związany był z kopalniami: KWK „Bobrek-Centrum” w Bytomiu, „Powstańców Śląskich” oraz „Rozbark”. Od 2004 roku do 2010 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie.
Radny Rady Miasta Radzionków w latach 1998-2002 oraz od roku 2006.

Weronika Sitarz
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Emerytowana nauczycielka. W szkolnictwie przepracowała 37 lat, z czego 18 na stanowisku zastępcy dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka. Współpracowała przy tworzeniu i realizacji projektów międzynarodowych „Fyrtek” , Comenius i Comenius – Regio. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej na rzecz radzionkowskiej oświaty uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Kuratora Oświaty – dwukrotnie, Nagrodą Burmistrza Miasta Radzionkowa – trzykrotnie, Nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta.

Jacek Samol Radny Rady Miejskiej
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Programista w międzynarodowej korporacji. Od najmłodszych lat związany z Rojcą i Radzionkowem. Przez wiele lat był lektorem oraz animatorem ministrantów w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rojcy. Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi, a także uprawiać sport (narciarstwo, kolarstwo zarówno górskie jak i szosowe oraz koszykówkę). Jego pasją są nowoczesne technologie. Oddany sprawom Rojcy i jej Mieszkańców.
Grzegorz Szeremeta
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Politechnik Śląskiej i Częstochowskiej. Właściciel firmy projektowo-doradczej w branży budownictwa.
Działacz społeczny, założyciel, pomysłodawca oraz prezes Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” zajmującego się propagowaniem aktywności sportowej wśród dzieci i dorosłych. Sędzia Polskiego Związku Koszykówki oraz instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Odznaczony za swoją działalność srebrną honorową odznaką PZKosz. Działacz Rady Sportu Miasta Radzionków oraz Komitetu Rewitalizacji Rojcy. Wolny czas spędza aktywnie.

Piotr Tobór
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Politechnik Śląskiej i Częstochowskiej. Właściciel firmy projektowo-doradczej w branży budownictwa.
Działacz społeczny, założyciel, pomysłodawca oraz prezes Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” zajmującego się propagowaniem aktywności sportowej wśród dzieci i dorosłych. Sędzia Polskiego Związku Koszykówki oraz instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Odznaczony za swoją działalność srebrną honorową odznaką PZKosz. Działacz Rady Sportu Miasta Radzionków oraz Komitetu Rewitalizacji Rojcy. Wolny czas spędza aktywnie.

Robert Tobór
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Od ośmiu lat nauczyciel WF-u w SP nr 2 w Radzionkowie. Przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków, które wspiera dzieci uczące się w klasach sportowych o profilu tenisa ziemnego. Przez 21 lat był tancerzem i solistą ZPiT „Mały Śląsk”. Pomysłodawca największej w regionie Amatorskiej Ligi Siatkówki „Ciderplas”. Organizator wielu obozów narciarskich oraz sportowych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta.

Klaudiusz Jania
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ma otwarty przewód doktorski. Kompozytor, aranżer, trębacz. Organista w piekarskiej bazylice. Radny od 2010 roku. Twórca takich formacji muzycznych jak: Zespół Instrumentów Dętych JANIA-BAND, Zespołu instrumentów dętych „Cider Brass Kirmess Musikanten”, Śląski Oktet Blaszany, Orkiestra Kameralna. Jest także twórcą „Radzionkowskiego Big Bandu”

Urszula Pluskota
Radna Rady Miejskiej

Wieloletni pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu. Obecnie na emeryturze. Za dobrą i oddaną pracę została wyróżniona odznaką – Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Radna Rady Miasta Radzionków w latach 2006-2010, 2010-2014, od roku 2018. Laureatka nagrody „Crux Adalberti” oraz konkursu Samorządowiec Roku 2013. Członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radzionkowie. Inicjatorka wielu inwestycji służących społeczności Radzionkowa. Osoba kreatywna, dążąca do realizacji stawianych sobie zadań, florystka amatorka. Kobieta z pasją – kolekcjonuje stare młynki.

Andrzej Hajda
Radny Rady Miejskiej

Od kilkunastu lat pracownik Szkoły Podstawowej nr 1, należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Wojciecha. Radny Rada Miasta Radzionków od 2006 roku. Organizator cyklicznych koncertów charytatywnych „O uśmiech dziecka”, dzięki którym dzieci z rodzin o niskich dochodach miały możliwość spędzania ferii zimowych w górach. Wieloletni organizator turnusów wypoczynkowych dla dzieci z Radzionkowa. Laureat Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków za działalność charytatywną i społeczną.

Dawid Tomczyk
Radny Rady Miejskiej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracownik firmy Seltgroup, właściciel firmy TDcom, która świadczy usługi programistyczno – informatyczne.
Od blisko 20 lat tancerz i solista ZPiT „Mały Śląsk”. Współorganizator wielu projektów kulturalnych m.in. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Fyrtek”.
Jego hobby to aktywne spędzanie wolnego czasu (badminton, narciarstwo), technologie informatyczne, muzyka, śpiew oraz taniec.