Menu Zamknij

Tarnowskie Góry

Arkadiusz CzechArkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Urodził się w Bobrownikach Śląskich, ale jego przodkowie ze strony Czechów przybyli tu spod Opola. W rodzinie miał kolejarzy i górników, więc jego śląsko-tarnogórski rodowód jest jak najbardziej poprawny :). Edukację rozpoczął od Szkoły Podstawowej nr 11, jest absolwentem tarnogórskiego „Stasia”, wykształcenie zdobył także w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Potrafi, choć ostatnio rzadko znajduje na to czas, grać na flecie.

Poza tym, że jest tarnogórzaninem i muzykiem, jest także fizykiem po Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jako fizyk był nauczycielem w swoim macierzystym i ukochanym „Staszicu”, którym potem przez 15 lat dane mu było kierować jako zastępca dyrektora. Aby robić to lepiej, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Obowiązki nauczycielskie i dyrektorskie od 1994 roku łączył z działalnością publiczną: w latach 1994 -1998 był radnym miasta Tarnowskie Góry, potem przez jedną kadencję radnym powiatowym (a także wiceprzewodniczącym rady powiatu), w roku 2002 wrócił do rady miasta jako jej przewodniczący.

W swoim życiu publicznym od zawsze z ostrożnością odnosi się do układów partyjnych. „Praktyka pokazała, że miałem rację: układy i sympatie partyjne nie zawsze idą w parze z potrzebami mieszkańców i lokalnych społeczności. Powiem więcej: partie nie najlepiej służą samorządom. Właśnie dlatego powstała Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, której jestem członkiem” – mówi.

Z ramienia Inicjatywy Obywatelskiej w wyborach w 2006 został burmistrzem Tarnowskich Gór. Jest nim do dziś. O swojej samorządowej pracy i życiu prywatnym mówi tak: „Czy rządzenie od dziewięciu lat rozwijającym się miastem, które w 2014 osiągnęło rekordowy, liczący grubo ponad 200 mln zł budżet, gdzie powstają nowe boiska, place zabaw, hala sportowa, gdzie buduje się kanalizacja, remontują drogi, szkoły i budują mieszkania komunalne to mój największy życiowy sukces? Nie. Oczywiście jestem z tych osiągnięć dumny, ale przecież od dwudziestu lat jestem szczęśliwym mężem Joanny, nieco krócej jestem też – również szczęśliwym – ojcem Jakuba i Jana. Właśnie to są moje największe sukcesy. Gdybym ich nie miał, nie miałbym motywacji do angażowania się na rzecz miasta”.

Wiecej na stronie internetowej www.arkadiuszczech.eu

Przeczytaj blog Burmistrza Arkadiusza Czecha

Przedstawiciele TG

Jolanta TuszyńskaJolanta Tuszyńska
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia w zakresie Zarządzania Oświatą – Śląska w Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Od 1990 roku prowadziła własną działalność gospodarczą, a w latach 2001 – 2006 pracowała w Urzędzie Statystycznym w Katowicach.

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności. W latach 2002 – 2006 była radną Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku pracuje na stanowisku zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odpowiada za kwestie społeczne, edukację i ochronę środowiska.

Od 25 lat jest żoną Antoniego. Mama dwójki dzieci – Michała i Katarzyny. W wolnych chwilach lubi zajmować się domowym ogrodem. Bardzo lubi również grać w brydża. Interesuje się literaturą piękną. Czasami lubi także sięgnąć po dobrą… „babską” książkę.

Piotr SkrabaczewskiPiotr Skrabaczewski
Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych

Od  ponad ośmiu lat jest zastępcą Burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych. Nadzoruje w Urzędzie Miejskim kwestie związane z inwestycjami i remontami, architekturą, nieruchomościami i planowaniem przestrzennym, a także bieżące utrzymanie miasta (czystość, utrzymanie dróg, komunikacja, zasoby komunalne). „W ostatnich latach miasto zrealizowało budżet inwestycyjny o wartości ponad 400 mln zł. Efektem jest nowa oczyszczalnia ścieków wraz siecią kanalizacyjną, odnowienie starówki, remont obiektów kulturalnych, nowoczesne boiska przyszkolne i hala sportowa, nowy dworzec autobusowy wraz nowoczesnymi autobusami. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków europejskich Tarnowskie Góry dokonały imponującego skoku” – podkreśla.

Ma 54 lata. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył intensywny trening menadżerski, a następnie studia MBA. Zna angielski i niemiecki.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie, które zdobył w tarnogórskich firmach tj. TAGOR (stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych) i Chemet (zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, a następnie zastępca dyrektora ds. marketingu i rozwoju firmy). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy.

Franciszek NowakFranciszek Nowak
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 1

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Od trzech kadencji zasiada w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór, będąc przez siedem lat jej wiceprzewodniczącym. Od 2002 roku przewodniczy Radzie Dzielnicy Pniowiec. Ma 56 lat i od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach. Żonaty – żona Urszula, od półtora roku szczęśliwy dziadek Mateusza i Adama. Pasjonuje go muzyka dęta, klasyczna, chóralna. Od ośmiu lat jest prezesem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, którą założył i prowadzi.

Stanisław BeśkaStanisław Beśka
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 4

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Kultury i Sportu.

Urodził się w 1956 r. i od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Lasowice. Z wykształcenia jest magistrem historii – absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Blisko 30 lat pracował jako nauczyciel i dyrektor w I L.O. im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Jego żona również jest nauczycielem – pracuje w SP nr 5 w Tarnowskich Górach – Lasowicach. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki. Hobby rodzinne to muzyka i sport.

Udziela się społecznie. Działał aktywnie przy tworzeniu Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, Chóru Harmonia w Lasowicach i świetlicy dzielnicowej w Lasowicach. Jest członkiem rady parafialnej przy Kościele św. Katarzyny w Lasowicach.
 
Przez wiele lat był radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w latach 1995-2002 zastępcą burmistrza miasta ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki i opieki społecznej. W obecnej kadencji pracuje jako przewodniczący Komisji ds. Edukacji.
Beata PiegzaBeata Piegza
Radna Rady Miejskiej – okręg nr 5

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Kultury i Sportu.

Urodziła się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza oraz drugi kierunek – Zarządzanie w oświacie. Od 28 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, jako nauczyciel i pedagog.

Od lat aktywnie działa społecznie. Od 1994 roku nieprzerwanie pracuje w Radzie Dzielnicy Lasowice, w tym od trzech kadencji w Zarządzie Dzielnicy. Była współautorką reaktywacji dzielnicowego Chóru „Harmonia” w 1997 roku i od tego czasu jest aktywną chórzystką oraz pracuje w zarządzie chóru. Wspólnie z druhami i druhnami koncertuje i bierze udział w przeglądach pieśni chóralnej. Ponadto pracuje społecznie w Zarządzie Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, który koordynuje działania 18 chórów, 5 orkiestr, 3 zespołów ludowych i jednego zespołu dziecięcego z naszego regionu. Współpracuje również z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która organizuje programy profilaktyki zdrowotnej i wyjazdy dla dzieci na zielone szkoły i kolonie. Uczestniczyła także w reaktywacji Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, a następnie pracowała w jego zarządzie.

Tomasz OlszewskiTomasz Olszewski
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 6

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Rady Miejskiej.

Od ponad czterech lat jest radnym reprezentującym mieszkańców Osady Jana. Jego losy od pokoleń związane są z Tarnowskimi Górami. Z zawodu jest prawnikiem – studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie kończy aplikację adwokacką. Przekonany o tym, że należy być dobrze przygotowanym do pełnienia funkcji publicznych, stale stara się rozwijać i wzbogacać swoją wiedzę. Aktualnie kończy drugi kierunek – ekonomiczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
 
Od 2010 roku pełni funkcję radnego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz członka Zarządu Dzielnicy Osada Jana. W Radzie Miejskiej był Przewodniczącym Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska, a także członkiem Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
W trakcie poprzedniej kadencji, konsekwentnie realizował program, który przedstawił ponad 4 lata temu. Większość założeń udało mu się zrealizować. Bardzo ważna przy tym była współpraca z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Ewaldem Opuchlikiem, który aktywnie wspierał jego inicjatywy i pomagał mi przy ich realizacji. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

http://www.tg.net.pl/blog/t_olszewski.php

Ewald OpuchlikEwald Opuchlik
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 7

Funkcje w Radzie Miejskiej:  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji ds. Komunalizacji Mienia.

Z Tarnowskimi Górami związany jest od ponad 50 lat. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Urządzeń Komputerowych w Zabrzu na stanowisku Kierownika Pracowni Projektowej. W tym okresie współpracował z przedsiębiorstwami z Niemiec, Holandii oraz Ukrainy. W tarnogórskim samorządzie działa od 1994 roku, jako współzałożyciel Rady Dzielnicy Osada Jana i jej przewodniczący do dnia dzisiejszego, a także radny miejski od dwóch kadencji.

Od chwili powstania Rady Dzielnicy współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarek”. Rzetelna praca zaowocowała sukcesywnym podnoszeniem standardu życia mieszkańców. Dużym osiągnięciem jest ocieplenie wszystkich budynków czterokondygnacyjnych.

Jego zaangażowanie w sprawy spółdzielców zostało docenione wyróżnieniem Ministra Infrastruktury – najaktywniejszy samorządowiec współpracujący ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Województwie Śląskim. Pracuje także na rzecz emerytów mieszkujących w swojej dzielnicy (i nie tylko). W dowód uznania odznaczony został złotymi medalami „Zasłużony dla emerytów” i „Spółdzielca”.

Grzegorz WaloszczykGrzegorz Waloszczyk
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 8

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sportu, członek Komisji Edukacji.

Urodził się w 1959 roku w Tarnowskich Górach. Ukończył studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Katowicach, na kierunku pedagogika instrumentalna oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Jest ojcem trzech córek. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach. Założyciel i dyrygent tarnogórskiego Big – Bandu. Zespół działa pod patronatem Tarnogórskiego Centrum Kultury i koncertuje na terenie miasta i okolicznych miejscowości. Brał udział w festiwalu jazzu tradycyjnego „Złota Tarka” i innych konkursach, reprezentując nasze miasto oraz powiat.

Zawsze interesował się życiem społecznym naszego regionu. Przez dwie kadencje reprezentował mieszkańców w Radzie Powiatu.

Jako Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Rady Dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, która organizuje na terenie dzielnicy spotkania z mieszkańcami, imprezy plenerowe, turnieje sportowe oraz inne wydarzenia.  Imprezą, która cieszy się największą popularnością jest „Dzień Bobra”. W okresie ferii zimowych wraz z Radą Dzielnicy organizuje turniej halowy piłki nożnej dla dzieci. Podkreśla, że z prywatnych środków członków Rady Dzielnicy udało się wybudować dwa boiska do boulle na terenie KS Górnik Bobrowniki Śląskie.

Stefan ZientkowskiStefan Zientkowski
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 9

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Urodził się w Bobrownikach Śląskich. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – kierunek mechaniczno–techniczny. Obecnie pracuje w FMiN „TAGOR” S.A. Jest kawalerem. Interesuje się turystyką i historią. Jako radny Rady Miejskiej i Rady Dzielnicy oraz członek klubu sportowego KS „Górnik” Bobrowniki, wielokrotnie angażował się w życie społeczne miasta. Jest też członkiem Koła Misyjnego, które wspiera misje chrześcijańskie w Afryce.

Józef HarwigJózef Harwig
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 10

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetowej.

Od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Repty. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym. Pracował jako maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych w PKP, następnie w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłowych, jako konstruktor w Dziale Energetyki Jądrowej. Od 1982 roku do dnia dzisiejszego prowadzi działalność gospodarczą.

Od wielu lat zajmuje się działalnością społeczną. Jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach (trzecia kadencja) oraz Przewodniczącym Rady Dzielnicy Repty (trzy kadencje). Był również prezesem klubu sportowego Zgoda Repty, a także inicjatorem budowy nowej kanalizacji w dzielnicy, remontu boiska sportowego wraz z szatnią.

Adrian WolnikAdrian Wolnik
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 11

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Mienia Komunalnego, członek Komisji ds. Kultury i Sportu, członek Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich.

Ma 32 lata. Od 7 lat jest szczęśliwym mężem. Mieszka od urodzenia w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Rybna. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotechnika. Jest również absolwentem WSB Chorzów na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Menadżer Przedsiębiorstwa. Jako prezes zarządza tarnogórską Halą Targową (C.H.U. Hala). Od wielu lat udziela się społecznie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jako członek Rady Dzielnicy Rybna zajmuje się m.in. sportem, organizowaniem wyjazdów z mieszkańcami do kina, TCK-u i innych instytucji kultury. Jest opiekunem reprezentantów dzielnicy w Spartakiadzie. Założył stronę internetową dzielnicy: www.rybna.nei.pl. Od 15 lat bierze udział w zawodach sportowych w siatkówce. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Siatkówki „Siatkarz”, które zajmuje się m.in. szkoleniem młodzieży. Dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia z siatkówki z udziałem młodzieży.

Dyżur Radnego (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie – nr tel. 601 215 519):

* Opatowice – Świetlica Miejska Nr 3
– pierwszy poniedziałek każdego m-ca
od godz.17:30 do 18:30;

*Rybna – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
– pierwszy czwartek każdego m-ca
od godz.17:30 do 18:30

Feliks KowalskiFeliks Kowalski
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 12

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji Budżetowej, członek komisji ds. Ochrony Środowiska.

Tarnogórzanin z dziada pradziada. Prowadzi własne gospodarstwo rolne w Starych Tarnowicach. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, Uniwersytet Opolski oraz studia podyplomowe we Wrocławiu. W latach 1999-2009 pełnił funkcję prezesa firmy AGROMA Świerklaniec. W roku 2009 i 2010 był kierownikiem Regionu Śląskiego Stomil-Sanok, a od 2012 roku pracuje w PWiK sp. z o.o. Tarn-Góry. Wraz z żoną wychowuje trójkę dzieci: Wojtka, Anię i Joannę. Jego pasją są konie i piłka nożna.

Zasiada w Radzie Miasta Tarnowskie Góry jako przewodniczący Komisji Budżetowej oraz członek Komisji ds. Ochrony Środowiska. Jest również członkiem Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, a także członkiem Rady Pożytku Publicznego. Jako radny aktywnie uczestniczy w pracach Komisji i Radzie Miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju Tarnowskich Gór jak i dzielnicy Stare Tarnowice. W swojej dotychczasowej pracy radnego przyczynił się do realizacji wielu inwestycji w swojej dzielnicy. Wsród nich wymienić można: termomodernizację gimnazjum nr 4, budowę boiska do hokeja na trawie, boiska Orlik przy SP nr 15, remonty przedszkoli (17, 22, 20) żłobka i Szkoły nr 15, remont kompleksu „TS Tarnowiczanka”, remonty i przebudowy dróg chodników (ul. Saperów, Bałkańska, Niedziałkowskiego, Miedziana, Doniecka, Pomorska, Szczygłów, Poczdamska, Włoska, Łotewska), montaż i uzupełnienie oświetlenia (ul. Śniadeckiego, Włoska, Francuska), przebudowa ulicy Litewskiej – I etap (co zwiększyło bezpieczeństwo uczniów i ilość miejsc parkingowych), budowa placu zabaw przy Morcinka.

Z sukcesem zabiegał także o pozyskanie dofinansowania na remont starego kościoła Św. Marcina. Oprócz pracy w komisjach Rady Miejskiej angażował się w opracowanie kształtu planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Bobrowniki Śląskie, Repty, Stare Tarnowice. Na bieżąco dziela odpowiedzi i pośredniczy w udzielaniu pomocy na zapytania odnośnie Urząd – Obywatel.

Tadeusz StasiakTadeusz Stasiak

Radny Rady Miejskiej – okręg nr 13

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Praworządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich.

Ma 28 lat. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Z zawodu jest radcą prawnym – studia prawnicze skończył na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi własną kancelarię prawną w Tarnowskich Górach.

Od kilku lat aktywnie działa społecznie. Jest przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice, co uważa za znakomitą szkołę samorządu na jego najniższym szczeblu. Rada Dzielnicy za czasów jego kadencji (2011-2015) angażuje się w organizację wielu akcji społecznych, takich jak: wyprawki dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15, kurs pierwszej pomocy w Gimnazjum nr 4, turnieje hokeja na trawie i szachów, graffiti przy gimnazjum. Wspiera też organizacje emerytów oraz organizuje konkursy dla Działkowców Starych Tarnowic: „Najpiękniejsza Działka” i  „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy”. Priorytetowym projektem kierowanej przez niego Rady Dzielnicy jest zorganizowanie przyjaznego mieszkańcom Starych Tarnowic terenu rekreacyjnego na niezagospodarowanym dotychczas placu pomiędzy D.K. Jubilat a blokami Morcinka 15-17. W roku 2014 realizowany jest pierwszy etap tego projektu – budowa placu zabaw. Następne będą parkingi i boiska. Docelowo powstanie tam duży park dla mieszkańców całej dzielnicy.
Józef SienickiJózef Sienicki
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 14
Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Praworządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Budżetowej.

Urodził się w 1945 roku na Podkarpaciu. Jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry od 1974 roku. Mieszka w dzielnicy Stare Tarnowice, na ul. Włoskiej. Z wykształcenia jest mgr inż. elektromechanikiem. Ukończył Oficerską Szkołę Uzbrojenia w Olsztynie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Od 1966 do 1989 roku był żołnierzem zawodowym i pełnił służbę na stanowiskach technicznych w jednostkach artylerii na ul. Opolskiej oraz w przedstawicielstwie wojskowym w FSR i LG „FASER”. Odszedł z wojska w stopniu ppłk w 1989 roku.

Mieszka z żoną Ireną, z którą miał jednego syna Marka, który w 1992 roku zginął tragicznie. Ma po nim 23 letniego wnuka, który jest studentem w Krakowie.

Jest radnym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice od 2003 roku. W latach 2006 – 2010 był Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy. Wraz z Radą Dzielnicy udało mu się przy finansowaniu miasta zrealizować szereg ważnych projektów takich jak: budowa boiska do hokeja na trawie przy Gimnazjum nr 4 oraz reaktywacja TS Tarnowiczanka wraz z odbudową boiska. Zainicjował także organizację corocznego konkursu na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. W tym roku odbyła się już siódma edycja tego konkursu.
 
Pełni kilka funkcji społecznych. Jest Prezesem Tarnogórskiego Koła Związku Żołnierzy WP, oraz Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego TS TARNOWICZANKA, członkiem Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także wiceprezesem wspólnoty mieszkaniowej.
 
Tomasz NawratTomasz Nawrat
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 15

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich, członek Komisji ds. Kultury i Sportu, członek Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa.

Od urodzenia związany z Tarnowskimi Górami, tutaj też prowadzi swoje przedsiębiorstwo, restaurację japońską Akira Sushi. Ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej. Od najmłodszych lat w jego życiu obecny jest sport, w szczególności piłka nożna. Od 2009 roku jest prezesem stowarzyszenia TS Tarnowiczanka, które zajmuje się organizacją i promocją piłki nożnej dla dzieci i dorosłych. Dzięki działaniu Miasta Tarnowskie Góry oraz ludzi związanych z klubem udało mu sie w ostatnich latach wraz ze stowarzyszeniem wyremontować budynek klubu oraz poprawić stan murawy boiska.

Od kilkunastu lat aktywnie działa społecznie. W latach 2007- 2011 był członkiem Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, a następnie Radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego. Jako Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska zajmował się sprawami inwestycyjnymi oraz ochroną środowiska w Powiecie Tarnogórskim. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich.
Danuta FleszarDanuta Fleszar
Radna Rady Miejskiej – okręg nr 16
 
Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Sportu, członek Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Mienia Komunalnego.

Urodziła się w Bytomiu, a od 25 lat mieszka w Tarnowskich Górach. Z wykształcenia jest chemikiem-analitykiem. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Jest mamą dwóch synów Mariusza i Marcina.

Od kilku lat aktywnie działa społecznie. Od 12 lat jest członkiem, a od 6 lat prezesem  chóru „Canzona”, działającego przy TCK. Jest również członkiem Zarządu Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z chórem „Canzona” związany jest jeden z jej sukcesów, mianowicie zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „O Kaganek Gwarków”.
 
Jej pasją są również wycieczki górskie i rowerowe. Zdobyłam kilka szczytów Korony Gór Polskich, w tym Rysy.
Dariusz WardaDariusz Warda
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 17

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej, członek Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich.

Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Z osiedlem przy ul. Ułańskiej jak i z tą częścią dzielnicy związany jest od dzieciństwa. Mieszkał tutaj wraz z rodzicami. Z znaczną częścią mieszkańców osiedla związany był poprzez zakład Fazos, w którym pracował blisko 30 lat. Obecnie mieszk obok osiedla przy ulicy Opatowickiej. Razem z małżonką Joanną wychowuje trójkę dzieci. Najstarszy syn jest studentem  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Najmłodszy będzie  w tym roku szkolnym kończył szkołę podstawową, a córka Katarzyna uczęszcza do 2 klasy gimnazjum Salezjańskiego w Reptach Śląskich.

Tadeusz TorbusTadeusz Torbus
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 18

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji ds. Ochrony Środowiska.

Od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, z wykształcenia dr n. med. specjalista pediatra. Przez wiele lat był ordynatorem oddziału noworodków w Szpitalu Powiatowym nr 1 w Tarnowskich Górach. Obecnie pracuje w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, na oddziale noworodków. Przyczynił się do przyznania oddziałowi ginekologiczno-położniczemu certyfikatu „Szpital przyjazny dziecku”.

W Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór zasiada od sześciu kadencji. Kieruje Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Doprowadził do uhonorowania statuetką „Srebrnego Skrzydła” 24 tarnogórzan. Z jego inicjatywy przyznano siedmiu zasłużonym tarnogórzanom tytuł „honorowego obywatela Miasta Tarnowskie Góry.” W obecnej kadencji kontynuuje dotychczasowe działania w zakresie rozwoju miasta, rewitalizacji starówki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

Angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem stowarzyszenia Szarych Szeregów, harcerzem w stopniu podharcmistrza. Prywatnie jest mężem Krystyny i ojcem trójki dzieci – Piotra (ksiądz), Wojciecha (lekarz stomatolog), Krystyny (magister kosmetologii).

Kazimierz MańkaKazimierz Mańka
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 19

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej.

Urodził się w Tarnowskich Górach. Tutaj mieszka i pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym, poprzednio w PKP. Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie. W latach 1995 – 1998 był Delegatem Gminy Tarnowskie Góry do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, gdzie uczestniczył w pracach Komisji Integracji Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska prowadząc, jako Przewodniczący, Podkomisję Gospodarki Wodnej.

Posiada merytoryczne przygotowanie w zakresie finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego, funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz systemów zarządzania wg norm ISO. W latach 1995 – 1998 był Radnym Miejskim, a także nieetatowym członkiem Zarządu Miasta. Będąc radnym przyczynił się do rozpoczęcia i zakończenia procesu gazyfikacji oraz rozpoczęcia prac projektowych budowy kanalizacji na Osiedlu Kolejarza. Zabiegał o budowę hali targowej, co zostało zrealizowane.

W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom i zainteresowaniom, którymi są sport oraz pielęgnacja ogrodu.

Robert Mrozek Radny Rady Miejskiej – okręg nr 20
Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich, członek Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Ma 27 lat. Urodził się w Tarnowskich Górach, gdzie mieszka, działa społecznie i pracuje. Ukończył studia na wydziale pedagogicznym, na kierunkach: resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
W 2010 roku był najmłodszym kandydatem do Rady Powiatu. Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – sklep komputerowy BLU-VISION.PL. Firma ta, oprócz sprzedaży sprzętu, świadczy szereg usług w zakresie informatyki i nowych technologii. Jako przedsiębiorca stara się przenosić zdobytą wiedzę i doświadczenie na płaszczyznę społeczną. Zaangażował się w zbiórkę podpisów przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy ACTA oraz koordynował zbiórkę podpisów na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.  Pod koniec 2010 roku zorganizował cykl spotkań w sali bankietowej Pubu Bastion – „Filmowe wtorki w Bastionie”. W 2012 roku został członkiem zespołu partycypacyjnego programu budowy marki miasta Tarnowskie Góry.
Od 2014 roku pełni funkcję redaktora naczelnego lokalnej gazety. W styczniu tego samego roku współorganizował ogólnopolski turniej gier komputerowych „LAN Tarnowskie Góry”. W lutym natomiast, wspólnie z Tarnogórskim Centrum Kultury, Kinem Olbrzym oraz „Mobilną Mamą” zorganizował i poprowadził Dzień Bezpiecznego Internetu – „Razem tworzymy lepszy Internet”. W połowie 2014 roku, wspólnie z przyjaciółmi zainicjował grupę nieformalną „Tarnogórska Rodzinka.pl”, która organizować będzie warsztaty, prelekcje wspomagające rozwój kulturalny i edukację dzieci.
Podczas ostatnich wyborów samorządowych (16 listopada 2014 roku), zdobył mandat radnego, otrzymując 239 głosów. Jest najmłodszym przedstawicielem w Rady Miejskiej. Jako radny pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich (K ds. RPMiFE). Jestem również członkiem Komisji ds. Edukacji (K ds. E) oraz Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych (K ds. RZiSS).
Z końcem kwietnia 2015 roku został wybrany na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Interesuje się samorządem, nowymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Jedną z jego głównych pasji jest kinematografia. Od kilku lat, każdy urlop spędza na obozach z dziećmi i młodzieżą, zielonych szkołach, gdzie rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i spełnia się jako pedagog.
Zaprasza do zapoznania się szczegółowo z programem, znajdującym się na stronie internetowej: www.robert-mrozek.pl oraz do zachęca do czytania bloga.
Dyżur Radnego:
ul. Piastowska 7, Sklep komputerowy BLU-VISION.PL
– drugi i ostatni czwartek każdego m-ca
od godz.18:00 do 18:30
(w zależności od ilości zainteresowanych osób, czas pełnienia dyżuru zostanie wydłużony)
Marek JaworskiMarek Jaworski
Radny Rady Miejskiej – okręg nr 21

Funkcje w Radzie Miejskiej: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Budżetowej.

Nauczyciel z 25 letnim stażem. Radny Rady Miejskiej – w samorządzie miejskim od 1998 roku. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. W przeszłości pełnił obowiązki wiceburmistrza. Na bieżąco kontaktuje się z mieszkańcami w sprawach dotyczących miasta i dzielnicy. Wszelkie uwagi i sugestie przekazuje Burmistrzowi i jego służbom. Wiele z nich odnotowywał w konkretnych wnioskach do budżetu oraz w bieżących interpelacjach.

„Za każdym razem, gdy kolejne inwestycje zmieniały rzeczywistość naszego miasta, miałem poczucie satysfakcji z realizacji zadań, o których często rozmawialiśmy na zebraniach Rady Dzielnicy, organizowanych spotkaniach i w trakcie bezpośrednich interwencji” – mówi.

Piotr GładkiPiotr Gładki

Radny Rady Miejskiej – okręg nr 22

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia, członek Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Rewizyjnej.

Urodził się w 1943 r. w Tarnowskich Górach, gdzie nadal mieszka. Ma żonę Jolantę oraz dwóch synów: Piotra, który jest dyrektorem artystycznym Orkiestry Vienner Strauss Austria i Marcina, doktora nauk medycznych kardiochirurga dziecięcego.

Przebywa na emeryturze, a swój wolny czas poświęca na pracę społeczną. Organizuje oraz wspiera wiele imprez dla dzieci. Pomaga najbiedniejszym i pokrzywdzonym przez los. W ramach akcji, którą współorganizował wraz z Zespołem „Ich Troje”, przekazano dziesięć tysięcy dolarów dla poszkodowanych rodzin tragedii chorzowskiej, gdzie zginęło 68 hodowców gołębi pocztowych i ich bliskich. Gromadzi środki i wraz z synami organizuje wielkie imprezy charytatywne na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie, gdzie leczą się dzieci z całej Polski, jak również z naszego miasta i powiatu (Tworóg, Kalety, Miasteczko Śląskie).

Już trzecią kadencję jest radnym Rady Miejskiej, w której reprezentuje mieszkańców dzielnicy Śródmieście-Centrum. Działa również w Radzie Dzielnicy. Jest pasjonatem myślistwa. Za pracę na rzecz przyrody otrzymał wiele odznaczeń. Pasjonuje się również gołębiami pocztowymi. Jest członkiem Zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Za pracę na jego rzecz został odznaczony najwyższym Odznaczeniem za Wybitne Zasługi. W roku 2011 był współorganizatorem Olimpiady Gołębi Pocztowych. Organizował wiele ważnych dla promocji Tarnowskich Gór imprez, w których uczestniczyły najwyższe władze naszego państwa oraz państw sąsiadujących.

Elżbieta PykaElżbieta Pyka

Radna Rady Miejskiej – okręg nr 23

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji ds. Edukacji.

Od dzieciństwa mieszka w Tarnowskich Górach, w Śródmieściu Centrum. Ukończyła Politechnikę Śląską na Wydziale Matematyczno – Fizycznym, specjalność metody informatyczne. Od 2008 roku pracuje w Zespole Szkół w Zbrosławicach – początkowo jako nauczycielka matematyki, a obecnie także wicedyrektorka szkoły.

Od wielu lat działa w Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej. Przez te lata pełniła wiele funkcji w hufcu: była drużynową (przez 10 lat), skarbnikiem, a obecnie jest komendantką. Hufiec prowadzi 12 drużyn, które zrzeszają ponad 200 młodych ludzi. Organizuje: zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, biwaki i wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu. „Harcerstwo to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale model wychowania w duchu patriotycznymi i szacunku do drugiego człowieka” – podkreśla. Jest również instruktorem pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
 
Angażuje się jako wolontariusz w akcje charytatywne w tym m.in. Szlachetna paczka, Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. W wolnych chwilach pasjonuje się turystyką, techniką zdobień drewna farbą i serwetkami – decoupage.