Menu Zamknij

Tarnowskie Góry

Arkadiusz CzechArkadiusz Czech
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Urodził się w Bobrownikach Śląskich, ale jego przodkowie ze strony Czechów przybyli tu spod Opola. W rodzinie miał kolejarzy i górników, więc jego śląsko-tarnogórski rodowód jest jak najbardziej poprawny :). Edukację rozpoczął od Szkoły Podstawowej nr 11, jest absolwentem tarnogórskiego „Stasia”, wykształcenie zdobył także w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Potrafi, choć ostatnio rzadko znajduje na to czas, grać na flecie.

Poza tym, że jest tarnogórzaninem i muzykiem, jest także fizykiem po Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jako fizyk był nauczycielem w swoim macierzystym i ukochanym „Staszicu”, którym potem przez 15 lat dane mu było kierować jako zastępca dyrektora. Aby robić to lepiej, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Obowiązki nauczycielskie i dyrektorskie od 1994 roku łączył z działalnością publiczną: w latach 1994 -1998 był radnym miasta Tarnowskie Góry, potem przez jedną kadencję radnym powiatowym (a także wiceprzewodniczącym rady powiatu), w roku 2002 wrócił do rady miasta jako jej przewodniczący.

W swoim życiu publicznym od zawsze z ostrożnością odnosi się do układów partyjnych. „Praktyka pokazała, że miałem rację: układy i sympatie partyjne nie zawsze idą w parze z potrzebami mieszkańców i lokalnych społeczności. Powiem więcej: partie nie najlepiej służą samorządom. Właśnie dlatego powstała Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, której jestem członkiem” – mówi.

Z ramienia Inicjatywy Obywatelskiej w wyborach w 2006 został burmistrzem Tarnowskich Gór. Jest nim do dziś. O swojej samorządowej pracy i życiu prywatnym mówi tak: „Czy rządzenie od dziewięciu lat rozwijającym się miastem, które w 2014 osiągnęło rekordowy, liczący grubo ponad 200 mln zł budżet, gdzie powstają nowe boiska, place zabaw, hala sportowa, gdzie buduje się kanalizacja, remontują drogi, szkoły i budują mieszkania komunalne to mój największy życiowy sukces? Nie. Oczywiście jestem z tych osiągnięć dumny, ale przecież od dwudziestu lat jestem szczęśliwym mężem Joanny, nieco krócej jestem też – również szczęśliwym – ojcem Jakuba i Jana. Właśnie to są moje największe sukcesy. Gdybym ich nie miał, nie miałbym motywacji do angażowania się na rzecz miasta”.

Wiecej na stronie internetowej www.arkadiuszczech.eu

Przeczytaj blog Burmistrza Arkadiusza Czecha

Przedstawiciele TG

Jolanta TuszyńskaJolanta Tuszyńska
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia w zakresie Zarządzania Oświatą – Śląska w Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Od 1990 roku prowadziła własną działalność gospodarczą, a w latach 2001 – 2006 pracowała w Urzędzie Statystycznym w Katowicach.

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności. W latach 2002 – 2006 była radną Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku pracuje na stanowisku zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odpowiada za kwestie społeczne, edukację i ochronę środowiska.

Od 25 lat jest żoną Antoniego. Mama dwójki dzieci – Michała i Katarzyny. W wolnych chwilach lubi zajmować się domowym ogrodem. Bardzo lubi również grać w brydża. Interesuje się literaturą piękną. Czasami lubi także sięgnąć po dobrą… „babską” książkę.

Piotr SkrabaczewskiPiotr Skrabaczewski
Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych

Od  ponad ośmiu lat jest zastępcą Burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych. Nadzoruje w Urzędzie Miejskim kwestie związane z inwestycjami i remontami, architekturą, nieruchomościami i planowaniem przestrzennym, a także bieżące utrzymanie miasta (czystość, utrzymanie dróg, komunikacja, zasoby komunalne). „W ostatnich latach miasto zrealizowało budżet inwestycyjny o wartości ponad 400 mln zł. Efektem jest nowa oczyszczalnia ścieków wraz siecią kanalizacyjną, odnowienie starówki, remont obiektów kulturalnych, nowoczesne boiska przyszkolne i hala sportowa, nowy dworzec autobusowy wraz nowoczesnymi autobusami. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków europejskich Tarnowskie Góry dokonały imponującego skoku” – podkreśla.

Ma 54 lata. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył intensywny trening menadżerski, a następnie studia MBA. Zna angielski i niemiecki.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie, które zdobył w tarnogórskich firmach tj. TAGOR (stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych) i Chemet (zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, a następnie zastępca dyrektora ds. marketingu i rozwoju firmy). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy.

Adrian Wolnik Przewodniczący Rady Miejskiej
Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej Wydział Elektryczny na kierunku Elektrotechnika oraz studia podyplomowe WSB Chorzów na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Menadżer Przedsiębiorstwa. Od kilku lat zarządza Centrum Handlowo – Usługowe HALA. Od roku 2011 jest członkiem Rady Dzielnicy, a w latach 2015 -2019 Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Rybna. Od 2014r. pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Rady Miejskiej
Franciszek Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Działacz społeczny. Od kilkunastu lat prezes Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, którą założył i prowadzi. Od roku 2002 zasiada w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór. Wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej, także w obecnej kadencji Rady. W latach 2002 -2019 roku przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Pniowiec.

Feliks Kowalski
Radny Rady Miejskiej

Mieszkaniec Starych Tarnowic. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, Uniwersytet Opolski oraz studia podyplomowe we Wrocławiu. Jego pasją są konie i piłka nożna. Od roku 2006 reprezentuje mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice w Radzie Miasta Tarnowskie Góry. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej. Przewodniczy Klubowi Radnych Inicjatywy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach. Zasiad również w Radzie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii i Uzależnień TO -TU. Jest także członkiem i aktywnym działaczem Rady Dzielnicy Stare Tarnowice.

Justyna Kosmała
Radna Rady Miejskiej

Mieszka od urodzenia w dzielnicy Repty Śląskie. W 2002 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Razem z mężem Dominikiem wychowujemy dwóch synów. Od 2014 roku aktywnie włączyła się w społeczno-kulturalne działania na rzecz dzielnicy Repty. Najpierw głównie jako animator kultury w tutejszym oddziale Tarnogórskiego Centrum Kultury, a później jako Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Repty Śląskie. Radna Rady Miejskiej od roku 2014. W obecnej kadencji Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej.

Krzysztof Michalski
Radny Rady Miejskiej

Wykształcenie techniczne. Od 1990 r prowadzi własną działalność gospodarczą w branży transportowej. Od wielu lat angażuję się w pracę społeczną na rzecz dzielnicy Sowice. W latach 2015-2019 Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Sowice. Od roku 2018 Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Wiceprzewodniczący Komisji Mienia Komunalnego.

Robert Mrozek-Warmiński
Radny Rady Miejskiej
Beata Piegza
Radna Rady Miejskiej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza oraz drugi kierunek – Zarządzanie w oświacie. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, jako nauczyciel i pedagog. Od lat aktywnie działam społecznie. Od 1994 roku nieprzerwanie pracuję w Radzie Dzielnicy Lasowice. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Lasowice. Od roku 2014 roku zasiada w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach. W obecnej kadencji jest przewodniczącą Komisji Edukacji. W roku 1997 była współautorką reaktywacji dzielnicowego Chóru Harmonia i od tego czasu jest aktywną chórzystką oraz pracuję w zarządzie chóru. Ponadto pracuję społecznie w Zarządzie Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Tadeusz Stasiak
Radny Rady Miejskiej

Z zawodu jest radcą prawnym – prowadzi własną kancelarię. Od kilku lat aktywnie działa społecznie: w latach 2011 – 2015 był przewodniczącym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice, a od 2014 r. jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W Radzie Miejskiej przewodniczy Komisji Rewizyjnej. Jest również członkiem Rady Muzeum w Tarnowskich Górach.

Dorota Tiszler
Ukończyła II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Zdobyła wykształcenie wyższe kończąc studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Wydział Lekarski w Zabrzu. Kontynuując tradycje rodzinne, które zapoczątkował ojciec Kazimierz, jest pediatrą i lekarzem rodzinnym. W chwilach wolnych chętnie uprawiam turystykę górską i rowerową. Uczęszczam na zajęcia na siłowni i lekcję tańca towarzyskiego. Radna Rady Miejskiej w Kadencji 2018-2023. Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Dariusz Warda
Radny Rady Miejskiej

Wykształcenie średnie techniczne. Działacz społeczny. Zaangażowany w pracę w NSZZ Solidarność. Kierownik Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ w Tarnowskich Górach oraz Wiceprzewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej Powiatu Tarnogórskiego. Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach od roku 2014. W obecnej kadencji Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Stefan Zientkowski
Radny Rady Miejskiej

Urodził się w Bobrownikach Śląskich. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – kierunek mechaniczno-technologiczny. Przez wiele lat był zawodowo związany z tarnogórskim Tagorem Jako radny Rady Miejskiej i Rady Dzielnicy oraz członek klubu sportowego KS „Górnik” Bobrowniki Śląskie angażuje się w życie społeczne miasta i dzielnicy Bobrowniki – Piekary Rudne. Jestem też członkiem Koła Misyjnego, które wspiera misje w Azji i Afryce. W Radzie Miejskiej kieruję pracami Komisją Mienia Komunalnego.

Andrzej Komenderski
Radny Rady Miejskiej
Mariusz Kupny
Radny Rady Miejskiej