Menu Zamknij

100 nowych miejsc pracy w Tarnowskich Górach!

miejsca pracy w tarnowskich górach

Ponad 100 osób zatrudni docelowo koreańska spółka Kwang Duck, która otwiera swoją fabrykę w Tarnowskich Górach. Firma zamierza uruchomić tu produkcję podzespołów dla przemysłu samochodowego. Fabryka mieścić będzie się w Strzybnicy przy ulicy ks. Prałata Edwarda Płonki, gdzie spółka we wrześniu tego roku kupiła halę przemysłową po „Chemecie” (uprzednio należącą do „Zametu”). To teren o powierzchni blisko 1,5 ha, na którym posadowiona jest hala licząca 4 300 m2. Aktualnie trwają prace adaptacyjne w obiekcie. Spółka ma szerokie plany rozwojowe i zapowiada już dobudowę drugiej hali produkcyjnej w 2017 roku.

– Nasza konsekwentna polityka w zakresie promocji terenów inwestycyjnych – w tym projekty: „Inwestuj w Tarnowskich Górach” i „K3”, uzbrajanie terenów przemysłowych, scalanie i zakup gruntów pod działalność gospodarczą, udział w targach promocyjnych w kraju i za granicą, intensywna współpraca z Izbą Przemysłowo – Handlową i polityka otwartych drzwi dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przynosi efekty – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych. – Ulokowanie fabryki Kwang Duck to namacalny skutek naszych działań, z którego bardzo się cieszymy – dodaje.

Rozruch technologiczny firma przewiduje w kwietniu przyszłego roku, a osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej w rok od nabycia nieruchomości. Kwang Duck Poland sp. z o.o. produkował będzie precyzyjne, skomplikowane elementy dla przemysłu samochodowego. Co ważne – będzie to działalność w pełni ekologiczna, nie zagrażająca środowisku naturalnemu.

– Przedstawiciele firmy zgłosili się do Urzędu Miejskiego w czerwcu tego roku. Pomogliśmy inwestorowi w poznaniu polskich uwarunkowań prawnych i technicznych, a przede wszystkich zachęciliśmy go, jak widać ze znakomitym skutkiem, do zainwestowania w naszym mieście – podkreśla Krystyna Kosmala, pełnomocnik burmistrza ds. majątkowych, która towarzyszyła inwestorowi w przygotowaniach do podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości.

Jednym z elementów mających wpływ na decyzję inwestora było częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Stało się to możliwe po podjęciu przez Radę Miejską w lipcu tego roku uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

– Nieustannie prowadzimy analizy terenowo – prawne w celu zwiększenia w mieście ilości gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Przygotowujemy także koncepcję zagospodarowania terenów inwestycyjnych na terenie gminy – to ważny dokument, którego oczekują inwestorzy – informuje Piotr Skrabaczewski.