Menu Zamknij

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to podejmowanie przez mieszkańców w głosowaniu decyzji bezpośrednio współtworzących budżet miasta. Mówiąc prościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część budżetowych dochodów  miasta. W Tarnowskich Górach takiego budżetu nie nazwaliśmy obywatelskim, bo w Naszym mieście obywatelskość budżetu istnieje od dawna. O obywatelskości budżetu świadczą m.in. uprawnienia funkcjonujących od lat wieloosobowych rad dzielnic  oraz skierowane do organizacji pozarządowych pokaźne środki finansowe w formie konkursów i małych grantów.

W Tarnowskich Górach w konstruowaniu budżetu partycypacyjnego może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec miasta mający czynne prawo wyborcze.  Do budżetu partycypacyjnego na rok 2015 zgłoszono 45 wniosków.  Tak duża – jak na pierwszy raz – liczba wniosków pokazuje, że tarnogórzanie chcą mieć bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w ich najbliżej okolicy ; wielu z nas czuje się współodpowiedzialnymi za nasze miasto. Potwierdziła to ilość oddanych na 27 projektów głosów. W głosowaniu wzięło bowiem udział ponad pięć tysięcy tarnogórzan.  Spośród  złożonych przez mieszkańców propozycji do natychmiastowej (o ile to możliwe) realizacji trafią tylko te zwycięskie (pula do wydania na 2015 rok to pół miliona złotych) wnioski, reszta i tak zostanie wzięta pod uwagę przy planowaniu inwestycji w roku przyszłym i latach następnych.
Więcej informacji o budżecie obywatelskim na stronach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach