Menu Zamknij

Edukacja przedszkolna godna uznania

edukacja przedszkolna

„Dokonania władz samorządowych Tarnowskich Gór w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej zasługują na szczególną uwagę. Na uznanie zasługuje osiąganie wysokich wskaźników upowszechnienia wychowania przedszkolnego w poszczególnych kategoriach wiekowych, prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych, które wzbogacają ofertę edukacyjną publicznych przedszkoli, a także sprawne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej” –  napisano w piśmie, które dotarło do tarnogórskiego magistratu z Ministerstwa Edukacji.
W czołówce statystyk
W naszej gminie, jako jednej z niewielu w Polsce, już w 2011 roku czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki został wydłużony do 6 godzin. Aż 87 % wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym ma miejsce w przedszkolach prowadzonych przez gminę, co lokuje nas w czołówce statystyk w województwie śląskim. Do naszych przedszkoli uczęszcza 100 % pięciolatków i sześciolatków, 83% czterolatków i 64% trzylatków. W najbliższym roku szkolnym w Tarnowskich Górach zorganizowanych zostanie 1865 miejsc w przedszkolach (w tym 178 w przedszkolach niepublicznych i 41 w prywatnych), co przewyższa liczbę dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Dotacja w 100% wykorzystana
W 2014 roku gmina Tarnowskie Góry otrzymała 1208,56 zł z budżetu państwa na jednego przedszkolaka na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, które zgodnie z istotą dotacji, wykorzystaliśmy w 100 procentach na wskazany cel (w roku 2015 ma być to 1273 zł). Powyższe środki zgodnie z zapisami „Ustawy o systemie oświaty” przeznaczyliśmy na: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej, organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach, rekompensatę utraconych dochodów w związku z ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców oraz na udzielanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, których liczba z roku na rok wzrasta, co skutkuje większą liczbą miejsc. A jednak…
16 mln na utrzymanie przedszkoli
– Z budżetu naszej gminy przeznaczaliśmy w 2014 roku 8281 zł na każdego przedszkolaka. Kwota ta z roku na rok wzrasta. Ogółem na utrzymanie przedszkoli nasza gmina w ubiegłym roku wydała ponad 16 mln zł, a na remonty i modernizacje tychże placówek w ostatnich pięciu latach ponad 2 mln zł – podkreśla Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza ds. społecznych.
Szeroka gama zajęć
Tarnogórskie przedszkolaki korzystać mogą z różnorodnych zajęć w ramach opieki podstawowej oraz z pełnej gamy zajęć dodatkowych, takich jak: język angielski, rytmika z elementami tańca, religia oraz zajęcia w Parku Wodnym. Dodatkowo w pięciu placówkach odbywają się zajęcia z judo. – Organizacja zajęć dodatkowych odbywa się w ścisłym porozumieniu z rodzicami wychowanków, na ich wniosek i za ich zgodą – podkreśla Jolanta Tuszyńska.
Na uwagę zasługuje także inny fakt. Mimo że podstawa programowa w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym obowiązuje od września 2015 r. dla pięciolatków, a dopiero od września 2017 r. dla pozostałych wychowanków, nasza gmina już teraz umożliwia naukę języka angielskiego wszystkim chętnym dzieciom.