Menu Zamknij

Kolejne wyróżnienie dla Tworoga

wyróżnienie dla Tworoga

Gmina Tworóg w Plebiscycie, któremu patronowało Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła i Wojewoda Śląski Piotr Litwa uhonorowali Gminę Tworóg statuetką EURO-GMINA 2014. Certyfikat Nr 0193/2014 stwierdzający, iż Gmina Tworóg spełnia wymagania najlepszych Gmin Unii Europejskiej oraz statuetkę odebrał Wójt Gminy Tworóg w dniu 24 października 2014 r. w siedzibie Radia Katowice. Poza Radiem Katowice patronat medialny objęli TV Katowice i Magazyn Gospodarczy Fakty. Wójt uważa, że jest to nie tylko jego nagroda, ale również dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, radnych a także Mieszkańców Naszej Gminy. Ideą przyznania wyróżnień jest nagrodzenie najlepszych samorządów i przedsiębiorstw, które są wzorem do naśladowania w całym kraju – skutecznie potrafią wykorzystywać fundusze unijne, działają na rzecz dobra mieszkańców i stwarzają odpowiednie warunki dla przedsiębiorców i inwestorów.