Menu Zamknij

Konkurs na projekt elewacji

mtbs logo

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na projekt graficzny elewacji inspirowany zabytkowym charakterem Miasta Gwarków. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października. Konkurs na projekt graficzny zewnętrznej elewacji (wraz z ociepleniem) dotyczy budynku przy ul. Bytomskiej 3A-3B w Tarnowskich Górach, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zaliczanych o szczególnych wartościach kulturowych. Projekt graficzny powinien być inspirowany zabytkowym charakterem miasta.

Cel konkursu – wyłonienie zwycięskiego projektu, którego autor zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Nagrody w Konkursie:

– nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł.

– realizacja dokumentacji projektowej ocieplenia i kolorystyki budynku tj.: projektu budowlano – wykonawczego, charakterystyki energetycznej budynku, kosztorysów inwestorskich + przedmiary robót budowlanych, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście najpóźniej do 26.10.2015r. na adres: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/0B0sOkQB_dC4jbElHR1FSb0ttTlE/view