Menu Zamknij

Kwartał wypiękniał po rewitalizacji

rewitalizacja

60 miejsc parkingowych, nowa infrastruktura drogowa i zieleń, ławki i miejsca do rekreacji dla mieszkańców, piaskownica, stół do gry w szachy… Teren w rejonie tarnogórskich ulic Okrzei, Kościuszki i Bończyka zmienił się nie do poznania. 3 sierpnia – na uroczyste otwarcie, wartej około 1 mln zł inwestycji, zrealizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przybyli urzędnicy i mieszkańcy dzielnicy.

– Tarnowskie Góry mają być miastem, w którym dobrze się mieszka. Dążymy więc do tego wszyscy – zarówno władze miasta, jak i spółki, w których gmina ma swoje udziały – w tym Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – mówił burmistrz Arkadiusz Czech. – 20 lat temu zastaliśmy ten teren ogromnie zdewastowany. W ostatnich latach w mieście udało się zrealizować szereg inwestycji. Cieszę się ogromnie, że wśród nich znalazła się także rewitalizacja kwartału. Co ważne – to nie koniec pozytywnych zmian w tym obszarze – dodał.

– To pierwszy etap rewitalizacji tego terenu. Przymierzamy się już do kolejnych przedsięwzięć – w tym do następnych termomodernizacji bloków w ramach nowej edycji programu „KAWKA” – podkreślił z kolei Franciszek Paśmionka, prezes zarządu MTBS, przypominając, że na dotychczasowe inwestycje w ramach powyższego programu wydatkowano już 2,7 mln zł.

Projekt rewitalizacji kwartału zrealizowany został w ramach unijnego programu „Jessica”. Jego celem była zmiana zagospodarowania terenu, poprawa jego estetyki oraz pozyskanie nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, w tym miejsc rekreacji dla osób starszych i dla dzieci.

Zmianie uległa infrastruktura drogowa, wybudowano nowe drogi i chodniki oraz 60 miejsc parkingowych, wśród nich 30 płatnych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych. W obrębie kwartału uporządkowano zieleń, posadzono nowe drzewka, usunięto drzewostan, którego stan był zły. By przestrzeń stała się atrakcyjna dla mieszkańców w obrębie kwartału pojawiły się ławki, piaskownice i stoły szachowe.

Zmiana zagospodarowania terenu, przebudowa układu drogowego, wykonanie miejsc postojowych, zmiana organizacji ruchu, uporządkowanie zieleni, przesunięcie chodników bliżej budynków mieszkalnych, poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców, estetykę oraz funkcjonalność kwartału mieszkalnego. Polepszyła się także dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowany został w ramach działania 6.2 poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Już sierpniu tego toku MTBS rusza z termomodernizacją budynków przy ulicy Okrzei 30 – 30b oraz Kościuszki 13 – 13a.