Menu Zamknij

List otwarty do Łukasza Garusa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej WSP S.A.

Panie Przewodniczący, Panie Mecenasie, Panie Radny

Przed tygodniem otrzymaliśmy od Pana list, w którym proponuje nam Pan
„spotkanie celem załatwienia sprawy”. Sprawa dotyczy naszej krytycznej
oceny Pańskiej działalności jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej
szpitala, delegowanego do tej funkcji polityka Platformy Obywatelskiej.

Uważamy, że dobro szpitala powiatowego mieści się w ramach debaty
publicznej, na której to płaszczyźnie dyskusja powinna toczyć się
dalej. Oczywiście rozumiemy pańską chęć zamiecenia sprawy pod dywan, w
czasie spotkania u Pana, jak Pan sugeruje – „bez osób trzecich”.
Rozumiemy Pańskie obawy dotyczące utraty zaufania publicznego w celu
zajmowania funkcji publicznych, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rozumiemy, gdyż sytuacja w jakiej znalazł się w ostatnich miesiącach
szpital jest przerażająca. W dalszym ciągu podtrzymujemy naszą
negatywną ocenę działalności całej Rady Nadzorczej, gdyż w okresie
piastowania przez Pana funkcji jej szefa, szpital stanął na skraju
bankructwa i co gorsza, w dalszym ciągu sytuacja pogarsza się.

Mija czwarty miesiąc od momentu powołania przez Radę Nadzorczą
kolejnego prezesa szpitala. Mija trzeci miesiąc gdy do opinii publicznej
wypłynęła informacja o fatalnej sytuacji finansowej placówki, a także
od momentu zobowiązania się władz szpitala do przedstawienia
kompleksowego programu naprawczego i dostosowawczego. Proponujemy by
zamiast „spotkań bez udziału osób trzecich” Rada Nadzorcza, którą
Pan kieruje, przedstawiła plan na wyjście z kryzysu.

Radni Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego
Krystyna Kosmala, Andrzej Fiała, Józef Kalinowski, Adam Morawiec,
Katarzyna Klakla, Paweł Mrachacz, Kazimierz Gwóźdź, Grzegorz
Waloszczyk, Roman Kowolik