Menu Zamknij

Mobilne Tarnowskie Góry

dworzec tarnowskie góry

Ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego, a co za tym idzie – lepsza przepustowość dróg i czystsze środowisko – to podstawowe założenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”. Dokument przy udziale mieszkańców przygotowywany jest na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod adresem: mobilnosc-tarnowskiegory.badanie.net

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej określi cele, jakie miasto zamierza osiągnąć w zakresie transportu indywidualnego, zbiorowego, rowerowego, pieszego, towarowego, jak również polityki parkingowej czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowaniem dokumentu zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Eu-Consult.

– Strategia mobilności dotyczy zagadnień związanych z transportem publicznym: autobusowym i kolejowym, ale także z komunikacją rowerową oraz pieszą. Obejmuje również kwestie transportu intermodalnego, a w tym tworzenia punktów przesiadkowych typu park&ride czy park&bike – mówi Piotr Skrabaczewski, burmistrz ds. gospodarczych. – Plan mobilności jest kolejnym z dokumentów opracowywanych na zlecenie miasta, którego realizacja w odpowiedniej perspektywie czasowej poprawi jakość życia mieszkańców. Kończymy opracowywanie „Strategii organizacji ruchu w centrum miasta”. Przymierzamy się do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji” i konsekwentnie zmierzamy do uporządkowania sprawy naszego targowiska – dodaje.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022” ma być opracowaniem przedstawiającym kompleksowe podejście do planowania transportu, poruszającym zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Na jego podstawie inicjowane będą działania zachęcające do korzystania z komunikacji publicznej, sprzyjające zbilansowaniu rozwoju środków transportu i ich zróżnicowaniu.

– Wzrost liczby samochodów przekłada się na coraz gorszą przepustowość dróg oraz na zanieczyszczenie powietrza. Konieczne jest więc położenie większego nacisku na transport zbiorowy – podkreśla burmistrz Skrabaczewski. – Stworzenie planu mobilności pozwoli nam jeszcze skuteczniej ubiegać się o środki z programów Unii Europejskiej. A warto podkreślić, że w obecnym okresie programowania przewidziano dużą pulę pieniędzy na transport niskoemisyjny – wyjaśnia Skrabaczewski.