Menu Zamknij

Nie róbcie polityki, ratujcie szpital!

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji finansowej
szpitala zorganizowane przez Starostę Lucynę Ekkert, Wicestarostę
Andrzeja Pilota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Łukasza Garusa oraz
Prezesa Spółki Bohdana Kozaka. Każda kolejna wypowiedź organizatorów
obnażyła niekompetencje, brak nadzoru, brak kontroli oraz chaos decyzyjny
w zarządzaniu Szpitalem Powiatowym. Lucyna Ekkert i Łukasz Garus
przyznali, że nie mieli kontroli nad sytuacją finansową oraz
ekonomiczną szpitala.

Mając na uwadze wagę problemu, postanowiliśmy nie wdawać się w
polityczną rozgrywkę, jaką rozpoczęły związki zawodowe i Platforma
Obywatelska. Jesteśmy zwolennikami rozwiązania problemu szpitala i jego
narastających długów. Poprzemy rozsądne plany w tej sprawie, łącznie
z przemyślaną, finansową pomocą dla szpitala.

Inicjatywa Obywatelska i Ruch Samorządowy przedstawiły  w ubiegłym
tygodniu korzystne propozycje wyjścia z kryzysu:
1. DZIERŻAWA – dzierżawę budynku szpitala
pozwoli to na ubieganie się o środki unijne w kolejnych projektach oraz
czerpanie przez spółkę nowych przychodów,
2. APORT – przekazanie aportem sprzętu medycznego spółce
poprawi to sytuację finansową spółki, a tym samym zabezpieczy majątek
nieruchomy na wypadek przedłużającego się kryzysu.

Celem strategicznym jest funkcjonowanie bieżące i dostosowanie szpitala
do wymogów Ministra Zdrowia w 2016 roku. Czekamy na skuteczne działania w
tym temacie także posłów Platformy Obywatelskiej, szczególnie posła
Tomasza Głogowskiego.
Czas spotkań, dyskusji, debat się skończył. Zaniepokojeni sytuacją
zarządzania oraz zdeterminowani w ratowaniu szpitala, wzywamy Zarząd
Powiatu do niezwłocznego przygotowania planu naprawczego obejmującego
analizę przyczyn złej sytuacji, zakres i plan działań naprawczych oraz
usprawniających zarządzanie placówką medyczną.

Klub Radnych Inicjatywy Obywatelskiej
Krystyna Kosmala, Andrzej Fiała, Józef Kalinowski, Adam Morawiec,
Katarzyna Klakla, Paweł Mrachacz, Kazimierz Gwóźdź,
Grzegorz Waloszczyk, Roman Kowolik