Menu Zamknij

Nowa koalicja w Radzie Powiatu

W dniu 27 grudnia 2011 roku Klub Radnych Inicjatywy  Obywatelskiej w Radzi Powiatu Tarnogórskiego zawarł umowę koalicyjną z nowopowstałym Klubem Radnych Ruchu Samorządowego. Sygnatariusze umowy koalicyjnej postanowili działać wspólnie w Radzie Powiatu w rzecz realizacji następujących zadań:
1. Stworzenia przyjaznego klimatu gospodarczego służącego rozwojowi funkcjonujących przedsiębiorstw, przyciągającego nowych inwestorów i nowoczesne technologie.
2. Przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
3. Edukacji publicznej i należytego wychowania młodego pokolenia.
4. Zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańcom.
5. Poprawy stanu technicznego dróg powiatowych.
6. Prowadzeniu polityki sprzyjającej zdrowiu oraz bezpieczeństwu socjalnemu rodzin zamieszkałych w naszym powiecie.
Nowopowstała koalicja skupia 13 z 25 radnych Rady Powiatu Tarnogórskiego.