Menu Zamknij

Oświadczenie radnych Inicjatywy Obywatelskiej i RAŚ w sprawie sytuacji w powiatowym szpitalu

szpital im. hagera tg

Jako opozycyjni radni Rady Powiatu zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec pełnego ignorancji i nieodpowiedzialności podejścia Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, reprezentowanego przez przedstawicieli PO, PiS oraz Przyjaznego Samorządu, do zarządzania Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym im. B. Hagera.

Powołanie i odwołanie po 5 miesiącach prezesa Jerzego Ptaka, ciągłe zmiany składu Rady Nadzorczej spółki, obecnie bezkrólewie w szpitalu, zaogniające się niezadowolenie pracowników, a nade wszystko rosnąca na nowo strata finansowa placówki, to w naszej ocenie kompletna kompromitacja rządzącej Powiatem koalicji, składającej się z radnych PO, PiS i Przyjaznego Samorządu.

Nowy prezes, nazywany przez starostę Józefa Burdziaka „doświadczonym kapitanem” i wychwalany w filmie promocyjnym opublikowanym na stronie Starostwa Powiatowego (co kuriozalne – w jednym z wielu filmów opłaconych ze środków finansowych zadłużającego się szpitala!) sprawił, że już w pierwszym kwartale bieżącego roku spółka odnotowała stratę w wysokości 732 tys. zł (plus 1,6 mln zł niezapłaconych środków za nadwykonania). Szybko okazało się więc, że kapitan Jerzy Ptak zaczął prowadzić kierowany przez siebie okręt na dno. W odpowiedzi na to Zarząd Powiatu w panice powołał nową Radę Nadzorczą, która odwołała prezesa i … nie powołała nikogo w zamian.

W efekcie mamy: rosnącą lawinowo stratę finansową WSP S.A., zaogniający się spór zbiorowy w szpitalu (wytoczony zarządowi spółki przez związki zawodowe), protesty pracowników przeciwko nieustannym zmianom władz spółki a do tego – bezkrólewie i ogólny bałagan. A wszystko to w placówce, której zadaniem jest opieka zdrowotna świadczona Mieszkańcom naszego powiatu!

Jako radni opozycyjni skupieni w Inicjatywie Obywatelskiej i RAŚ nie możemy bezczynnie przyglądać się kompletnej nieudolności, brakowi kompetencji oraz chaotycznym działaniom rządzącej koalicji PO – PiS – PS. Żądamy odpowiedzialnego podejścia do zarządzania szpitalem. Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu w Tarnowskich Górach potrzebny jest profesjonalny menadżer, który ustabilizuje sytuację finansową i pracowniczą spółki. Dla wszystkich jest już bowiem jasne, że partyjna obsada stanowisk, zarówno jeśli chodzi o władze powiatu jak i zarząd spółki, może mieć niebawem tragiczne konsekwencje.

Krystyna Kosmala, Stanisław Wieczorek, Kazimierz Gwóźdź, Stanisław Kowolik, Michał Sporoń, Krystyna Trzęsiok, Krzysztof Łoziński, Adam Morawiec, Józef Korpak