Menu Zamknij

Ponownie za budową kolei do Pyrzowic

kolej do pyrzowic

Tarnogórska Rada Miejska wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o ujęcie projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Wspomniana linia ma być połączeniem Katowic z portem lotniczym w Pyrzowicach. Mimo że linia ta się projektuje, rządowe plany jej nie przewidują.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku jest dokumentem należącym do kategorii programów wieloletnich, określającym strategiczne zadania w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W programie tym budowa linii 182 została pominięta.

Propozycja wykorzystania linii kolejowych nr 131 oraz nr 182 relacji Tarnowskie Góry – Zawiercie, jako alternatywnego połączenia pomiędzy Katowicami a lotniskiem w Pyrzowicach, została przedstawiona przez tarnogórską Radę Miejską już 27 lute¬go 2013 roku. O ile władze województwa śląskiego planowały wówczas budowę zupełnie nowej i znacznie droższej linii przez Piekary Śląskie zaproponowane rozwiązanie uzyskało ostatecznie aprobatę władz regionu (Tarnowskie Góry lobbowały w tej sprawie organizując m.in. inicjatywę i konferencję pt. „Limuzyna na szynach”).

Na dodatek przebiegająca przez Tarnowskie Góry linia znalazła odzwierciedlenie w przyjętym przez Rząd RP 30 czerwca br. dokumencie pn.: „Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej”, w którym przewidziano, że inwestycja ta będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych perspektywy UE 2014-2020. Mało tego, rewitalizacja linii 182 została ujęta jako inwestycja finansowana ze środków POIiŚ.

Efekt tego jest taki, że w ubiegłym roku spółka PKP PLK S.A. udzieliła zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej linii. Realizacja ma być ukończona w I półroczu przyszłego roku. Mimo tak zaawansowanych prac linia w Krajowym Programie Kolejowym roku jednak się nie znalazła.

– Na projekt wydano już około 50 mln zł, dlatego dziwi nas brak wpisania go do dokumentów – komentował na sesji burmistrz Skrabaczewski.

– Ten przykład to dowód, że niektóre nasze, śląskie sprawy nie są dostatecznie reprezentowane na szczeblu krajowym – przyznał Tomasz Olszewski, przewodniczący Rady Miejskiej. Jego zdaniem konieczność podjęcia kolejnej w tej sprawie uchwały jest tyle kuriozalna to nieodzowna. – Musimy działać wedle zasady „Ufaj, ale sprawdzaj” – radził Olszewski.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Uchwała wraz z uzasadnieniem została przekazana:

1. Premierowi RP – Pani Ewie Kopacz,

2. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju – Pani Marii Wasiak,

3. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi i Panu Andrzejowi Halickiemu,

4. Wicemarszałkowi Senatu RP – Pani Marii Pańczyk-Pozdziej,

5. Senatorowi RP – Panu Andrzejowi Misiołkowi,

6. Posłom na Sejm RP – Panu Jerzemu Polaczkowi, Panu Wojciechowi Szaramie, Panu Jackowi Brzezince, Panu Tomaszowi Głogowskiemu,

7. Wojewodzie Śląskiemu – Panu Piotrowi Litwie,

8. Marszałkowi Województwa Śląskiego – Panu Wojciechowi Sałudze,

9. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego – Panu Grzegorzowi Wolnikowi,

10. Starostom powiatów tarnogórskiego, będzińskiego i zawierciańskiego,

11. Burmistrzom i wójtom gmin, przez tereny których przebiega linia kolejowa nr 182,

12. Prezesowi Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie – Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu.