Menu Zamknij

Silne miasta, silny powiat

konwencja inicjatywy obywatelskiej

Na konwencji Inicjatywy Obywatelskiej zaprezentowano program Inicjatywy Obywatelskiej dla Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia programu:

 

Skrót programu wyborczego Inicjatywy Obywatelskiej do POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

 

Naprawa finansów powiatu

• rozwiązanie problemu zadłużenia

• optymalizacja finansowania zadań we współpracy z gminami

 

Komunikacja

• szybka kolej Katowice-Pyrzowice

• poprawa stanu dróg powiatowych

• budowa nowych dróg i zabieganie o korzystny dla miasta przebieg S11

 

Zdrowie

• poprawa sytuacji finansowej placówki oraz jej dostosowanie do wymogów Ministerstwa Zdrowia

• uruchomienie nowych programów profilaktycznych

 

Ochrona środowiska

• zakończenie procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych

• współpraca z gminami w ramach ochrony powietrza i wody

 

OŚWIATA

• zwiększenie nakładów na remonty placówek oświatowych • rozwój szkolnictwa zawodowego

 

Rynek pracy i przedsiębiorczość

• włączenie terenów inwestycyjnych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

• budowa potencjału gospodarczego powiatu w oparciu

o infrastrukturę kolejową, budowę drogi ekspresowej, rozwój lotniska

 

POLITYKA SENIORALNA

• stworzenie wspólnie z gminami powiatowego programu dla polityki senioralnej (programy profilaktyczne, budowa strefy aktywności i wypoczynku, ulgowe wstępy do ośrodków kultury i sportu, współpraca ze stowarzyszeniami)Silne miasta, silny powiat