Menu Zamknij

Strefa dla Tarnowskich Gór

strefa dla TG

Władze miasta chcą utworzenia w Tarnowskich Górach strefy ekonomicznej. Rozmowy z Katowicką Specjalną Stefa Ekonomiczną na temat utworzenia podstrefy trwają. Takie działania poparła 25 lutego Rada Miasta. Radni miejscy wyrazili zgodę na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie w jej obszar nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. w Tarnowskich Górach. – Wspieramy tę inicjatywę ponieważ dla miasta niezbędne są nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Mamy również inne tereny, które już zgłosiliśmy do programu reindustrializacji Śląska, w której ważną role pełni Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – mówił podczas sesji Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.

Nieruchomość, która włączona zostanie do KSSE, zlokalizowana jest przy ulicy Zagórskiej. Stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Chemetu” i obejmuje budynki oraz hale produkcyjne o powierzchni użytkowej 45.000 m kw. wraz z infrastrukturą techniczną i kolejową. „Chemet” SA przymierza się do realizacji w tym miejscu projektu inwestycyjnego pn. „Budowa linii montażowej do produkcji wagonów cystern kolejowych”, przy wykorzystaniu infrastruktury byłych zakładów „Fazos”.

Wniosek „Chemetu” o włączenie położonych w rejonie ul. Zagórskiej terenów został już pozytywnie przyjęty przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Po pozytywnej opinii Rady Miejskiej konieczne będą jeszcze negocjacje z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Finansów. Dodatkowo gmina będzie starała się wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie strefy o kolejne nieruchomości.

– Jesteśmy tym tematem bardzo zainteresowani. Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem tereny, które mogą być przeznaczone na cele stworzenia Lokalnych Parków Przemysłowych – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Oprócz terenów po Zakładach Chemicznych S.A. w Tarnowskich Górach oraz terenów do nich przylegających, zamierzamy skonsolidować własnościowo tereny poprodukcyjne przylegające do byłej fabryki „Fazos” wraz z terenami po tej fabryce, tereny powojskowe będące własnością gmin, powiatu i Wojskowej Agencji Mienia, leżące na obszarze: Tarnowskich Gór, Świerklańca i Radzionkowa oraz obszar po Górniczych Zakładach Dolomitowych rejonie ulicy Kopalnianej.
Burmistrz Czech zaznacza, że wszystkie wyżej wymienione obszary skomunikowane są z istniejącymi, odbudowywanymi lub planowanymi szlakami kolejowymi i drogami. Mowa tu m.in. o planowanej obwodnicy Tarnowskich Gór będącej częścią drogi S-11.

Na zmieszczonej poniżej mapce zaznaczono proponowane przez miasto lokalizacje terenów inwestycyjnych wraz z prawdopodobnym i proponowanym przez władze Tarnowskich Gór przebiegiem nowej obwodnicy miasta.