Menu Zamknij

Tarnowskie Góry monitorowane

monitoring w tarnowskich górach

20 punktów kamerowych z 22 kamerami, Centrum Monitoringu, Centrum Przetwarzania Danych, 4 stacje bazowe przekazujące sygnał radiowy oraz koszt 1,578 mln złotych to liczbowe podsumowanie Systemu Miejskiego Monitoringu powstałego w Tarnowskich Górach. Uroczyste otwarcie systemu odbyło się 9 czerwca w tarnogórskiej Komendzie Powiatowej Policji.

– Zawsze twierdziłem, że Tarnowskie Góry są miastem bezpiecznym, nie znaczy to jednak, że nie mogą być jeszcze bezpieczniejsze – mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. – Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która otrzymała nadawany przez WHO Certyfikat „Bezpieczne Wspólnoty”. To zobowiązuje – dodał.

Miejski System Monitoringu to 22 kamery, które monitorują najbardziej newralgiczne miejsca w Tarnowskich Górach. Te miejsca to największe osiedla i dzielnice miasta.

W dzielnicy Śródmieście zainstalowano 11 punktów kamerowych, w dzielnicy Osada Jana zamontowano dwie kamery, w Starych Tarnowicach cztery, a w Strzybnicy kolejne trzy. Wszystkie obserwują najbliższe otoczenie w promieniu 180 stopni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obraz z monitoringu obserwują specjalnie przeszkoleni do tego celu strażnicy miejscy, pracujący w systemie trzyzmianowym. Dodatkowo obraz utrwalany jest na nośnikach pamięci i przechowywany przez 30 dni. Do obsługi systemu przeszkolono 10 funkcjonariuszy Straży Miejskiej (w tym piątkę nowych).

– Jeśli chodzi o radiowe systemy monitoringu to jest to jeden z najnowocześniejszych systemów w Polsce, jeśli nie najnowocześniejszy. Posiada techniczną możliwość rozszerzenia go do 100 kamer, wymaga to tylko zwiększenia ilości osób obsługujących system – mówi Wojciech Żmudziński, naczelnik miejskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który koordynował budowę tarnogórskiego monitoringu.

Dzięki miejskiemu monitoringowi łatwiej koordynować działania służb publicznych, ruchu drogowego, a także rejestrować zdarzenia takie jak wypadki, kolizje, bójki, zniszczenia mienia, nie mówiąc już o poważnych przestępstwach. – To kolejna inicjatywa Urzędu Miejskiego w kierunku poprawy bezpieczeństwa, za którą serdecznie dziękuję panu burmistrzowi. Można powiedzieć, że to kolejne oko policjanta, patrzące na miasto z góry i będące w stanie wychwycić niejednokrotnie więcej niż patrol – zaznaczył Tadeusz Stuchlik, komendant Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Centrum Monitoringu znajduje się w tarnogórskiej Komendzie Powiatowej Policji, pracujący w nim strażnik na bieżąco informuje policjantów i dyżurnego straż miejskiej o zdarzeniach wymagających interwencji.

– Dzięki monitoringowi udało nam się już zatrzymać osoby, które dopuściły się bójek, zniszczeń mienia – w tym graficiarzy oraz osoby pijące alkohol w miejscach publicznych, z których jedna okazała się osobą poszukiwaną przez policję – mówi Andrzej Hudy, komendant tarnogórskiej Straży Miejskiej.

Monitoring w Tarnowskich Górach powstał dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta.

Całkowite koszty projektu wynoszą 1.578  mln zł. Poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 84% tj. 1.282 mln zł, pozostała część środków to wkład własny Gminy Tarnowskie Góry.